Om skolen

Kalvehave Skole er en specialskole for elever, der f.eks. er udfordret af autisme, ADHD og andre neurologiske forstyrrelser, forskellige følelsesmæssige vanskeligheder, udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelser og børn med forskellige kommunikative vanskeligheder. Skolen dækker 0.-10. klassetrin.

Vores omverden er både den lokale fårebonde, andre institutioner i Vordingborg Kommune samt de praktiksteder, der tager imod vores udskolingselever.
Vi tilstræber at vores børn har så megen kontakt med deres nærmiljø og tidligere skole samt med verden udenfor Kalvehave Skole & Børnehus, imens de går i skole hos os.
F.eks. deltager de ældste børn i Folkemøde på Møn, besøger virksomheder og ungdomsuddannelser og tager i ugentlige praktikforløb. Vores yngste børn tager på gårdbesøg, virksomhedsbesøg, og ekskursioner til teatre mm. 

Enkelte børn kan have aftalte forløb om at vende tilbage til deres tidligere skole.

Fysiske rammer

Kalvehave Skole & Børnehus ligger i naturskønne omgivelser tæt på skov og strand.
Nærområdet danner rammen om ture til fods og på skolens cykler, som serviceres af cykelværkstedet, som et af skolens valgfagshold. Vores grønne arealer, legepladsområder, sansehave og bålhytte taler til alle sanser og understøtter leg, læring, bevægelse og socialt samspil.

Vi har gode faglokaler, sanse- og motorikrum. Lokalerne imødekommer behovet for forudsigelighed samt sociale og sansemotoriske behov gennem en tydelig dagsstruktur, ex. i form af billedtavler, individuelle arbejdspladser, fællesborde, afskærmning og pauserum. 

Børnehus og indskolingsområde grænser op til hinanden og arbejder tæt sammen. De skolestartere, der er blevet visiteret til vores børnehus og derefter til vores skole, forberedes på deres skolestart i den ramme, som allerede udgør en naturlig del af deres liv.
Vi sikrer en god overgang for de af børnehusets børn, der skal fortsætte på andre skoler. 

Mellemtrinnets og udskolingens lokaler er ligeledes placeret i nærheden af hinanden, hvilket er med til at understøtte faglige forløb, venskaber og læringsfællesskaber på tværs af faserne.

Test og prøver

Vi følger den kommunale og nationale testplan i det omfang det giver mening for det enkelte barn. Vi laver en individuel testplan, og tests tages også for at sammenligne med alderssvarende elevers niveau.

Samarbejde med træningsenheden og PPR

I samråd med skolens psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter og tale/høre -konsulenter udarbejder vi pædagogiske handleplaner, som er specifikt tilpasset det enkelte barns behov.
Vi rådgives også i udvalgte forløb af VISO (den nationale Viden- og Specialrådgivnings Organisation). Gennem vores samarbejde opkvalificeres vi løbende til at have det bedste pædagogiske og faglige afsæt i mødet med barnet.

Praksisvejledning

Enkelte medarbejdere i Kalvehave Skole & Børnehus fungerer som praksisvejledere på andre skoler i Vordingborg Kommune. En praksisvejleder samarbejder med personalet på andre skoler om at udvikle inkluderende læringsmiljøer for alle børn. Praksisvejledningen medfører, at erfaringer og måder at undervise og lære på udveksles til gavn både for det pædagogiske arbejde på kommunens øvrige skoler og i Kalvehave Skole & Børnehus. Praksisvejledning bruges også i forløb, hvor børn fra Kalvehave Skole skal tilbage til deres tidligere skole i kommunen.