Aktindsigt

Din mulighed for indsigt i kommunens sager

 • Alle kan bede om aktindsigt
 • Enhver kan efter offentlighedsloven bede om aktindsigt i kommunens sager og dokumenter. Der er ingen krav til alder, nationalitet, bopæl eller andet.
 • Du skal indsende din anmodning om aktindsigt via digital post på borger.dk

 

Sådan anmoder du om aktindsigt

Du kan anmode om aktindsigt pr. mail eller brev eller over telefonen. Du kan rette anmodningen til den enkelte sagsbehandler på området. Men du kan også blot sende din anmodning til vores hovedpostadresse eller ringe til vores hovednummer. Vi fordeler herefter din anmodning om aktindsigt til den rette medarbejder. Se vores kontaktoplysninger i højre side.

Når du anmoder om aktindsigt, skal du:

 1. angive temaet for din anmodning, fx tilskud til briller.
 2. komme med de øvrige nødvendige oplysninger, så vi kan finde sagen eller dokumentet.

Du kan som hovedregel forlange aktindsigt i

 • Alle dokumenter indgået til eller oprettet af os i en sag i forbindelse med kommunens virksomhed
 • Vores journaloplysninger om sagens dokumenter

Dog har du normalt ikke ret til aktindsigt i:

 • Straffesager
 • Interne dokumenter
 • Personalesager og sager om ansættelse og forfremmelse
 • Brevveksling med sagkyndig til brug i retssag eller overvejelse herom
 • Efterforskning af lovovertrædelser
 • Udførelse af kontrolopgaver
 • Oplysninger om enkeltpersoners private og herunder økonomiske forhold
 • Oplysninger om tekniske indretninger, forretningsforhold mm.

Derudover har vi tavshedspligt med hensyn til personlige oplysninger.

Sådan behandler vi din anmodning om aktindsigt

Vi skal normalt have behandlet din anmodning om aktindsigt inden 7 arbejdsdage fra modtagelsen.
Dog vil der kunne gå længere tid, hvis din anmodning kræver juridiske overvejelser eller indebærer indsigt i et stort antal dokumenter. Vi vil så orientere dig om den forventede behandlingstid.

Vi udleverer dokumenterne i den form, som du ønsker, medmindre det er umuligt, meget vanskeligt mm., eller dokumenterne er offentliggjort på vores hjemmeside.

Forinden vil vi måske have kontaktet dig for at høre nærmere om, hvilke dokumenter eller sager du er interesseret i, og hvordan du ønsker materialet tilsendt.

Hvis du vil klage over afslag på aktindsigt

Du kan klage over vores afslag på aktindsigt. Du kan også klage over vores sagsbehandlingstid, hvis vi ikke har behandlet din anmodning inden 14 arbejdsdage.

Klagen indsendes til os. Hvis vi er enige i dine klagepunkter, omgør vi vores afslag eller behandler snarligt din anmodning. Er vi ikke enige, så sender vi – med kopi til dig - din klage videre til rette klagemyndighed

Betaling for aktindsigt

Vordingborg Kommune har vedtaget en gebyrpolitik om betaling for udlevering af dokumenter og oplysninger ved aktindsigt efter offentlighedsloven eller miljø-oplysningsloven.

Vi kræver dog ikke noget gebyr, hvis

- det er første gang, vi udleverer dokumenter eller oplysninger til dig i den pågældende sag, og

- vi beregner, at betalingen for din aktindsigt vil udgøre mindre end 100 kr.

Du kan læse mere om vores beregning af betaling i forbindelse med aktindsigt i den vedtagne gebyrpolitik.

Hvis du i øvrigt er i tvivl om noget

Ønsker du aktindsigt, men er i tvivl om, hvilken afdeling eller medarbejder du skal kontakte, kan du få vejledning i Ledelsessekretariatet på tlf. 55 36 36 36 eller e-mail ledelsessekretariatet@vordingborg.dk.

Du kan også læse mere om aktindsigt efter offentlighedsloven på www.borger.dk eller se offentlighedsloven på www.retsinformation.dk ved søgning på ”offentlighedsloven” i titelfeltet.