Hvis du vil klage over afslag på aktindsigt

Du kan klage over vores afslag på aktindsigt. Du kan også klage over vores sagsbehandlingstid, hvis vi ikke har behandlet din anmodning inden 14 arbejdsdage.

Klagen indsendes til os. Hvis vi er enige i dine klagepunkter, omgør vi vores afslag eller behandler snarligt din anmodning. Er vi ikke enige, så sender vi – med kopi til dig - din klage videre til rette klagemyndighed