Tidsplan

Forår 2017 - sommer 2018

  • Bygningen funderes
  • Under terræn etableres forsyninger (el, vand, varme, IT osv.) frem til bygningen
  • Der etableres afløb fra bygningen
  • Fundament og terrændæk
  • Opstilling af betonelementer
  • Bygningen lukkes af med ydervægge og tag.

Efterår 2018 - sommer 2019

  • Indvendig indretning i bygningen
  • Torvet anlægges.

Efterår 2019

  • Det ny Job- og Borgercenter åbner.