Coronavirus situationen

I Vordingborg Kommune følger vi naturligvis regeringens anbefalinger, og kommunens ansatte arbejder hjemmefra alle de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.

Vi holder åbent i vores mange institutioner, og kommunens servicetilbud kører videre som hidtil, blot med endnu mere fokus på at reducere smitterisikoen.

Skoler, Jobcenter, Borgerservice - og resten af kommunen

Vi holder åbent som hidtil. Det vil også sige, at hvis du har en aftale om et møde eller en samtale, bliver det afholdt som aftalt, hvis du ikke hører andet.
 

Besøg på plejecentre og botilbud

Du er stadig velkommen til at besøge dine pårørende, så længe du er helt rask og bruger de nødvendige værnemidler. Når du ankommer til stedet, så hold øje med, om der er ændrede lokale retningslinjer.

Se hvordan du kan kontakte de enkelte afdelinger nedenfor.

Information in English

Har du milde symptomer kan du bestille test uden lægehenvisning

Book selv tid på coronaprover.dk

Borgere der oplever milde symptomer på COVID19 kan nu booke tid til test via coronaprover.dk. uden lægehenvisning.

Du kan nu selv booke tid på coronaprover.dk: Hvis du har symptomer, der kunne være COVID-19, men ikke føler dig så syg, at du har behov for at tale med din læge.

Hvis du har været i nær kontakt med en smittet og er blevet henvist til test af Coronaopsporingen

Hvis du ønsker en test af anden årsag

I disse tilfælde skal egen læge dog fortsat kontaktes

Du skal altid ringe til din læge:

Hvis du har symptomer på COVID-19, og føler dig så syg, at du gerne vil tale med en læge.

Hvis du er bekymret eller i tvivl.

Hvis det drejer sig om et barn under 2 år.

 

Brug af mundbind i den kollektive transport

Det er nu obligatorisk at anvende mundbind, når man skal med bus, tog eller anden form for kollektiv transport. Dog behøver børn op til 12 år ikke at benytte mundbind, og det samme gælder personer med vejrtrækningsbesvær eller nedsat bevidsthedsniveau og personer med fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at de ikke selv kan fjerne mundbindet.

Anskaffelsen af mundbind kan for nogen være en væsentlig økonomisk byrde. Derfor kan borgere, der modtager kontanthjælp, integrationsydelse eller er socialt udsatte, få udleveret gratis mundbind, hvis de skal bruge den kollektive transport. Det kan være bus, tog, flextrafik, taxa, færge eller andet.
 
Vordingborg Kommune udleverer gratis mundbind til eget forbrug i den kollektive transport. Vi udleverer mundbind følgende steder: 

Borgerservice Vordingborg, Algade 63, 4760 Vordingborg
Åbningstider:
Mandag - tirsdag 10-15
Onsdag lukket
Torsdag 10-17
Fredag 10-13

Borgerservice Møn, 
Møllebrøndstræde 12, 4780 Stege
Åbningstider:
Mandag - onsdag 12-16
Torsdag 12-17
Fredag 10-13

Borgerservice Præstø, Lindevej 45, 4720 Præstø
Åbningstider:
Mandag - onsdag 12-16
Torsdag 12-17
Fredag 10-13

Der udleveres desuden gratis mundbind i forbindelse med sygetransport m.m.

Skal du testes

Din mulighed for test afhænger af, om du har symptomer eller ej.

Læs om dine muligheder for at blive testet på Region Sjællands hjemmeside.

Boliger til selvisolation

Hvis du er smittet med covid-19, og du har svært ved at undgå nærkontakt med andre ikke smittede i dit hjem, kan du blive visiteret til en anden bolig, indtil du er rask igen.

For at blive visiteret til en isolationsbolig skal du være konstateret smittet med covid-19, men kun have ingen eller lette symptomer, så du kan klare dig selv.

Derudover skal du bo sammen med: - flere personer på et lille areal og/eller uden optimal rumadskillelse eller - personer i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med covid-19 eller - personer, som har vanskeligt ved at følge anbefalingerne om isolation i hjemmet f.eks. på grund af sociale problemer.

Hvis du bliver visiteret til en isolationsbolig, skal du holde dig isoleret i den, det vil sige opholde dig i lejligheden og undgå kontakt med mennesker, som ikke er smittet. Derudover skal du selv gøre rent i boligen dagligt.

Der kan rekvireres tre måltider om dagen mod en pris på 150 kr. Du kan også vælge selv at medtage fødevarer.

Isolationsboligen stilles gratis til rådighed, straks det er muligt, og du kan bo i den indtil 48 timer efter dine sidste symptomer eller til 7 dage efter den positive test, hvis du ikke har symptomer.

Hvis du har behov for en isolationsbolig, skal du henvende dig på telefon: 55 36 29 10 mellem kl. 10 og 12 på hverdage.

Hvis du står i en akut situation, må du opholde dig i din egen bolig, men holde størst mulig afstand til andre i din familie. Indtil du i telefontiden kan træffe visitationen, kan din familie eventuelt midlertidigt tage ophold uden for boligen.

Borger- og arbejdsmarked

Borgerservice åbner igen - nu med obligatorisk tidsbestilling
Fra den 11. juni er det igen muligt at komme i Borgerservice. Dog skal man altid bestille tid i forvejen, hvis man vil undgå ventetid eller risikere, at man slet ikke kan komme til den dag. 
Se åbningstiderne her.
Bestil tid i Borgerservice her.

Øvrige afdelinger under Borger og Arbejdsmarked åbner igen tirsdag den 16/6
Du skal igen søge job, stå til rådighed og deltage i samtaler med jobcentret for at modtage din ydelse.
På grund af Corona har der i en periode ikke været krav om, at ledige skulle søge job og stå til rådighed på arbejdsmarkedet for at få deres månedlige ydelse. 

Det krav bliver nu genindført fra den 27. maj 2020. (Læs mere)

Det betyder bl.a.:

 • at der igen er krav om, at du står til rådighed på arbejdsmarkedet og søger job
 • at du igen skal deltage i samtaler og aktiveringstilbud, som aftales med jobcenteret.
  Samtaler skal som udgangspunkt foregå digitalt eller telefonisk.

Du vil få et brev i din e-Boks om, hvordan og hvornår du skal deltage i en samtale. 

 

Børn og Familie

BØRN OG FAMILIE HOLDER ÅBENT
Du kan kontakte Børn og Familie pr. telefon som sædvanligt.

 • Har du spørgsmål til dit barns sag, kan du ringe til dit barns sagsbehandler i Børn og Familie på tlf. 55 36 20 30. Her kan du også få hjælp, hvis du er i tvivl om, hvem I har som sagsbehandler.

 • Er du bekymret for et barn, skal du ringe på tlf. 55 36 20 30 indenfor almindelig åbningstid. Udenfor dette tidsrum skal du kontakte politiet på tlf. 55 35 14 48 eller 114.

UDVIDET ÅBNINGSTID I DEN ÅBNE TELEFONRÅDGIVNING
Børn og Familie har udvidet åbningstiden i Den Åbne Telefonrådgivning, der har tlf. 55 36 46 00.

De udvidede åbningstider er:

Mandag: 9 – 12
Tirsdag: 9 – 12
Onsdag: 9 – 12
Torsdag: 14 – 17
Fredag: 9 – 12

Den Åbne Telefonrådgivning er for forældre, som har brug for råd og vejledning i forhold til en konkret udfordring.
Læs mere om Den Åbne Telefonrådgivning her.

Dagtilbud og skoler

AKTUELT FOR DAGTILBUD, SKOLER, SPECIALSKOLER SAMT SKOLEKLUBBER

Velkommen tilbage til et nyt år i dagtilbud og et nyt skoleår


Hvis dit barn har været bortrejst til lande, hvortil Udenrigsministeriet fraråder alle unødige rejser, bør barnet blive hjemme i 14 dage efter rejsen

Børn i dagtilbud og skoleelever opfordres – ligesom andre – til at holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomst fra et land, hvortil Udenrigsministeriet fraråder alle unødvendige rejser.

Det betyder, at dagtilbud, skoler og andre uddannelsesinstitutioner af sundhedsmæssige grunde kan og bør afvise at modtage et barn eller en elev, der har været i udlandet*, fordi denne kan udgøre en smitterisiko for de andre børn eller elever og personalet.

Hvis en elev har været i udlandet og derfor skal blive hjemme, tæller det så som fravær fra skole?

Det afhænger af grunden til barnets udlandsrejse, om perioden hjemme skal tælle som fravær.

Udenrigsministeriet fraråder ikke rejser, der er nødvendige. Man afgør selv, om en rejse er nødvendig. Det kan fx være nogle af de situationer, der udgør anerkendelsesværdige formål med indrejse i Danmark. 

Hvis barnet har været på en nødvendig rejse i udlandet, fx for at have samvær med en forælder, der bor i udlandet, så tæller perioden hjemme ikke som ulovligt fravær, men i stedet som en udeblivelse fra undervisning med fysisk tilstedeværelse af sundhedsmæssige grunde.

Hvis barnet har været på en ikke-nødvendig rejse i udlandet, fx en ferietur til Sverige, så tæller perioden hjemme som ulovligt fravær, medmindre skolelederen undtagelsesvis har givet tilladelse til hele fraværet (dvs. både rejsen og den efterfølgende periode hjemme).

Hvis eleven er fraværende efter en udlandsrejse, skal skolen så give fjernundervisning?

Der tilbydes fjernundervisning til elever, der har været på en nødvendig rejse i udlandet, og skal blive hjemme i 14 dage efter hjemkomsten.

Der tilbydes ikke fjernundervisning til elever, der er fraværende fra undervisningen, fordi de har været på en ikke-nødvendig rejse på trods af Udenrigsministeriets rejsevejledninger. De skal blive hjemme i 14 dage efter hjemkomsten og registreres som fraværende.

*Man behøver dog ikke at blive hjemme i 14 dage, hvis man har rejst gennem Sverige for at komme til eller fra Bornholm, under forudsætning af at der ikke er gjort ophold i Sverige under gennemrejsen.

Du kan læse mere om både de danske indrejserestriktioner og Udenrigsministeriets rejsevejledninger her.

Dagligdagen i dagtilbud og skoler efter sommerferien
Sammen med Sundhedsstyrelsen har Børne- og Undervisningsministeriet udarbejdet nye retningslinjer og sundhedsfaglige anbefalinger for dagtilbud og grundskoler, som gælder fra den 1. august 2020.

Læs retningslinjer og sundhedsfaglige anbefalinger 

Udgangspunktet er stadig, at børn, unge og voksne har et begrænset kontakt og så vidt muligt holder minimum en meters afstand til andre. Daginstitutioner og skoler skal stadig have et særligt fokus på ekstra hygiejne og på at sende personale, børn og elever hjem, hvis de har symptomer eller har været i nær kontakt med tilfælde af smitte.
I dagtilbud er der fortsat en generel anbefaling om en meters afstand, som dog kan fraviges, når det drejer sig om børns leg og personalets omsorg og arbejde med børnene.
I skoler og på uddannelsesinstitutioner kan der nu undervises efter de almindelige bestemmelser i lovgivningen. Det betyder, at man fravige den generelle anbefaling om en meters afstand inden for klassen/holdet, når det er en forudsætning for at leve op til kravene i de almindelige bestemmelser for undervisningen.
Elever skal fortsat følge den generelle anbefaling om en meters afstand (og to meters afstand i særlige situationer), når de opholder sig samme sted som andre klasser eller hold på for eksempel fællesarealer. Alle dagtilbud, skoleklubber, specialskoler (alle klassetrin) og skoleklasser er åbne i Vordingborg Kommune.

Læs nedenfor hvad der gælder aktuelt for henholdsvis skoler og daginstitutioner og om de hygiejneregler Vordingborg Kommune har indført for at passe godt på dit barn.

På børneintra og AULA orienteres om forhold i det enkelte dagtilbud og på den enkelte skole.

Hvornår skal børn blive hjemme ved sygdom?
Er dit barn syg eller fraværende, skal du melde det ind til daginstitutionen eller skolen, som du plejer.   
Er du i tvivl ved sygdom, så læs mere om forholdsregler ved sygdom

Daginstitutioner
Når du afleverer og henter

Når du afleverer og henter dit barn, er det vigtigt, at du overholder sundhedsstyrelsens retningslinje om at holde afstand. Der kan være særlige forhold for den enkelte daginstitution når du afleverer eller henter.

Hvad gør vi i daginstitutionen for at minimere risikoen for smitte?
I daginstitutionen vil personalet gøre deres absolut bedste for at minimere risikoen for smittespredning ved at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
Det betyder blandt andet at:

 • Der vil blive gjort ekstra rent i daginstitutionen
 • Børnene vil være inddelt i mindre grupper
 • Børnene vil være meget udenfor

Hvad gør vi i skoler og skoleklubber for at minimere risikoen for smitte?
I skolen vil personalet gøre deres absolut bedste for at minimere risikoen for smittespredning ved at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Det betyder blandt andet at:

 • Der vil blive gjort ekstra rent på skolerne
 • Der vil være to meter mellem bordene
 • Frikvarterer vil være forskudt

Alle medarbejdere instrueres i kommunale retningslinjer på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. hygiejne i skolerne.

Læs Vordingborg Kommunes procedurer for hygiejne omkring COVID- 19

 Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger

 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Host eller nys i dit ærme – ikke i hænderne
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
 • Hold god afstand til andre, når du færdes udenfor din egen grund
 • Har du symptomer – så bliv hjemme

 

Handicap og psykiatri

 • Det generelle besøgs forbud er nu blevet ophævet, dog skal alle sundhedsmyndighedens retningslinjer stadigvæk følges
 • Ledelsen på det enkelte tilbud kan dog beslutte midlertidigt at begrænse mulighederne for besøg. Det kan ske, hvis der er et udbrud af COVID-19 på tilbuddet, eller hvis en eller flere beboere tilhører en risikogruppe. Besøgsrestriktioner vil blive offentliggjort på tilbuddets hjemmeside, og vil blive markeret ved tilbuddets indgange.
 • Hvis et tilbud indfører besøgsrestriktioner, vil det stadig være muligt for beboere at modtage besøg i kritiske situationer, og af 1-2 faste besøgspersoner, som udpeges af tilbuddets ledelse.
 • Dagtilbud, aktivitetstilbud og beskæftigelsestilbud er forsigtigt under genåbning, flere informationer om dette kan findes på de individuelle enheders side.
 • VSV (Vordingborgs Sociale Virksomhed) forventer at være oppe på fuldt antal borgere inden slutningen af juni.
 • Alle væresteder holder lukket.
 • Autismecenterets STU er i gang igen.
 • Alle sociale arrangementer med udefrakommende på bostederne er aflyst.
 • Autismecentrets § 85-støtte er i gang igen, men vejledning foregår som udgangspunkt udendørs. 
 • Alle gruppetilbud, som ikke er livsnødvendige aflyses.
 • Synscentralen arbejder normalt igen

Læs mere om hvad Vordingborg Kommune gør for at undgå smitte blandt vores personale og brugere på hjemmesiden "Hvad gør vi for at undgå smitte".

Kultur og fritid

Kulturinstitutioner herunder biblioteker, musikskole og billedskole, har reduceret åbning. Hold dig opdateret hos de respektive. Kommunale lokaler og haller, egnshuse, spillesteder, og svømmehaller er igang med at åbne op. Hold dig opdateret på de respektive steders hjemmesider og Facebookprofiler.

Indendørs faciliteter i Vordingborg Kommune åbnes igen for fritidsbrugerne fra den 10. juni. Omklædningsfaciliteterne vil fortsat ikke være tilgængelige, da kommunen desværre ikke kan opfylde retningslinjerne for rengøring af disse områder.

Til alle foreninger:

Hold jer orienteret hos jeres hovedforbund omkring gældende retningslinjer for jeres aktivitet.

Myndighedernes retningslinjer vedrørende kommunale faciliteter kan læses her 

Vi har ikke facitlisten på hvordan den enkelte aktivitet kan udføres i praksis, derfor håber vi at hver enkelt forening nøje vil overveje hvordan man eventuelt på forsvarlig vis kan genoptage sine aktiviteter. Hvis I er i tvivl, opfordrer vi jer til at kontakte det enkelte specialforbund og høre deres anbefalinger omkring lige præcis jeres aktivitet.

God fornøjelse.

Plan & By og Byg, Land og Miljø

Afdelingerne "Plan og By" og "Byg, Land og Miljø" har åbent som normalt, og kan træffes på telefon og ved personlig betjening, hvis man har booket tid på https://vordingborg.dk/bygge-og-miljoeansoegninger/digitale-loesninger/bestil-tid-til-et-moede/

Pleje og omsorg

Vordingborg kommune åbner for besøg indendøre på kommunens plejecentre fra torsdag d. 2 juli.

Det er hidtil lykkedes at holde plejecentrene fri for smitte, så genåbningen sker med størst mulige forsigtighed og med overholdelse af alle hygiejniske forholdsregler, så risiko for smitte med COVD-19 er mindst mulig.

Besøg foregår udendørs eller indendørs i plejeboligen. Fællesarealer reserveres til beboerne og ikke de besøgende.

Vi beder også om, at besøg foregår i den besøgstid, som de enkelte plejecentre har haft de seneste måneder.

COVID-19 er stadig i vores samfund. Vi håber derfor, at det gode samarbejde mellem medarbejderne på plejecentrene, beboerne og pårørende fortsætter på bedste vis, så smittespredning mindskes mest muligt.

Hvis det lykkes at undgå smittespredning i juli måned vil aktivitetscentrene på plejecentrene åbne 1. august 2020.

 Se COVID-19: Smitteforebyggelse ved besøg på plejehjem og plejeboliger

Vordingborg Kommune genåbner for besøg for pårørende på kommunens plejecentre. 

Læs mere om, hvordan du bestiller tid til besøg mv. på de enkelte plejecentres hjemmesider. Du finder link til plejecentrenes hjemmesider nederst på siden om plejecentre.

 

Opdatering 11. juni 2020

Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt nyt midlertidigt påbud om besøg ved plejecentre.

Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder kommunalbestyrelsen omgående at udstede midlertidige restriktioner for besøgendes adgang til plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom/Covid-19, jf. bekendtgørelse nr. 823 af 9. juni 2020. Retsgrundlaget kan følges her.

Der er enkelte ændringer set i forhold til den praksis Vordingborg Kommune har haft de seneste uger.

Det nye er bl.a. at indendørs besøg kan finde sted, når det ikke er muligt eller er fagligt forsvarligt at mødes udendørs. De pågældende beboere kan udvælge 1 til 2 faste pårørende, som kan aftale besøg indendørs på plejecentret. Besøg indendørs aftales efter en faglig vurdering af ledelsen på plejecentret.

Det nye er også, at der ikke længere kan gives forbud mod udendørs besøg, at beboeren kan tage på besøg udenfor plejecentret og pårørende kan følge med til undersøgelser.

Besøg udendørs på kommunens plejecentre vil fortsætte. Og det er fortsat en forpligtelse for den stedlige ledelse, at sikre at Sundhedsstyrelsens vejledning for forebyggelse af smittespredning kan overholdes.

Besøg indendørs har fundet sted under hele perioden med besøgsrestriktion på Vordingborg Kommunes plejecentre. De har fundet sted, når der har været tale om kritisk sygdom eller der har været helt særlige forhold hos den kognitivt skadede beboer, hvor besøg i boligen har været påkrævet.

Alle beboere på Vordingborg Kommunes plejecentre har dags dato modtaget information om, hvorledes besøgsmuligheder er på det enkelte plejecenter.

Følg de aktuelle besøgstider på plejecentrenes hjemmesider.

 

Opdatering pr. 10. juni 2020

Sundheds- og Ældreministeren udsendte d. 9. juni 2020 en pressemeddelelse om de kommende planer med gradvis genåbning på plejehjem og sygehuse.

Vordingborg Kommune er klar til en yderligere gradvis åbning af plejecentrene, når Sundhedsstyrelsens vejledning foreligger. Det gør den ikke endnu.

Pressemeddelelsen kan ses her

Uddrag fra pressemeddelelsen er:

  • Besøg skal som udgangspunkt gennemføres udendørs. Og man kan ikke længere forbyde et udendørsbesøg.
  • Besøg kan stadig ske indendørs, hvis der er tale om en kritisk situation.
  • Som noget nyt, bliver der også mulighed for at få besøg indendørs af 1-2 faste besøgspersoner, som beboeren eller patienten selv udpeger. Hvis en beboers eller patients helbred eller de fysiske rammer på plejehjemmet eller sygehuset gør, at besøget ikke kan foregå udendørs.
  • Ift. sygehusene vil besøgspersonen også kunne ledsage patienten til behandling, undersøgelse eller samtale, mens patienten er indlagt. Det samme gælder ved ambulant behandling, undersøgelse eller samtale.
  • Det vil være ledelsen på plejehjemmet eller sygehuset, der i den konkrete situation beslutter, om der kan ske besøg eller ledsagelse. Her skal der bl.a. tages hensyn til, om besøget kan ske på en forsvarlig måde.
  • Der vil være mulighed for, at man som pårørende – på frivillig basis - lader sig test forud for besøg på plejehjem, sygehus m.v. Beboere og pårørende orienteres mere konkret om det nye fra ministeriet i brev d. 11. juni 2020 om, hvorledes Vordingborg Kommune gradvist genåbner

Opdateret 12. maj 2020

Vi har nu indledt genåbning af besøg for pårørende på Plejecentrets udeareal. Nærmere oplysning om det enkelte plejecenters åbningstider og mulighed for tidsbestilling kan ses på de enkelte plejecentres hjemmesider. Der lægges op til besøg hvor alle sikkerhedsmæssige hensyn tages i forhold til fortsat at hindre smitte med COVID-19. Og besøg gennemføres under hensyntagen til at pleje og sygepleje stadig kan gives til beboerne.

Besøg foregår udendørs ved de enkelte plejecentre uanset vejrlig. Politiets retningslinjer for forsamling i det åbne rum overholdes og Sundhedsstyrelsens vejledning om at passe på de pårørende overholdes.

Beboere og pårørende er orienteret om planerne med at en gradvis genåbning. Og der er opsat telte ved de fleste af plejecentrene, som bliver indrettet til besøg. Beboere og pårørende anbefales stadig at gøre brug af telefon og videosamtaler, da der vil være en vis begrænsning i de tidspunkter, hvor besøg kan foregå. Det er muligt at aftale tidspunkt med plejecentret, så plejepersonalet kan hjælpe.

I Vordingborg Kommune har der ikke været smitte blandt beboere på plejecentrene under pandemien. Et enkelt plejecenter havde tidligt i forløbet en medarbejder smittet. Denne er rask og viderebragte ikke smitte. Kommunale og private plejehjem blev omfattet af forbuddet mod besøg i marts måned. Herunder kommunale og private aflastningspladser, kommunale og private plejeboliger og andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer, samt kommunale og private bosteder. Forbuddet omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger.

 • Forbuddet omfatter ikke besøg i kritiske situationer fra en patients nære pårørende fx et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person, eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn eller lignende særligt tungtvejende grunde.
 • For at leve op til påbuddet fra Styrelsen For Patientsikkerhed og for at passe på beboerne på vores plejecentre og undgå, at de bliver smittet med Coronavirus, har vi lukket dørene for alle, så der kun er adgang for vores plejepersonale. I særlige tilfælde kan adgang aftales med distriktslederen ved at ringe til plejecenterets hovedtelefonnummer.
 • Der er lukket for aktivitetscentrene og forebyggende hjemmebesøg og der prioriteres i de opgaver, der skal løses. Nogle medarbejdere vil løse andre opgaver end de plejer.
 • Myndighedsfunktion i forhold til dialog med sygehuse og til borgere, beredskab i forhold til hjælpemidler, madservice og vask af tøj, samt sygepleje opretholdes. Opgaver med rengøring på plejecentre opretholdes, og i hjem med kronisk syge foretages en vurdering af, hvilke opgaver der skal løses.

Læs mere om hvad Vordingborg Kommune gør for at undgå smitte blandt vores personale og brugere på hjemmesiden "Hvad gør vi for at undgå smitte".

 

 

Sundhed

CENTER FOR RUSMIDLER

 • Center for Rusmidler modtager alle typer henvendelser på tlf. 55 36 40 00.
 • Alle borgere herunder pårørende kan efter telefonisk aftale møde fysisk op i Center for Rusmidler og få samtaler. Undtaget herfra er dog:
  - Borgere der har symptomer på – eller er smittet med Covid -19.
  - Svage / udsatte borgere med kroniske sygdomme fx  KOL, dårligt reguleret diabetes, hjerte/karsygdom, hjemløse m.v. samt ældre borgere. Sidstnævnte tilbydes telefoniske eller virtuelle samtaler samt samtaler og gåture-samtaler (walk and talk). Ring på 5536 400 for nærmere oplysninger.
 • Alle borgere med et medicinsk kan få udleveret medicin i Center for Rusmidler. Dog skal alle anvisninger og hygiejneforhold følges nøje i forbindelse med medicinudlevering.
 • Alle gruppeaktiviteter er indtil videre udsat.

TANDPLEJEN

 • Tandplejen er åben for almindelig vejledning og akutte henvendelser indenfor almindelig åbningstid (kl. 8-15) på tlf. 55 36 37 90 og på tandplejen@vordingborg.dk
 • Al henvendelse skal ske pr. telefon eller mail. Personligt fremmøde er kun muligt ved forudgående aftale.
 • Akutte situationer vurderes og håndteres individuelt - ofte efter modtagelse af foto / videooptagelse.
 • Ved fremmøde i Tandplejen skal man være rask og have været uden symptomer i 48 timer (influenzalignende symptomer etc.).
 • Der anvises venteplads indendørs eller udendørs.
 • Ved undersøgelser/ behandlinger må kun en forælder (ingen søskende eller andre) gå med ind på klinikken og skal være iført mundbind og handsker.
 • Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer er personalet iklædt værnemidler i forhold til den opgave, der skal udføres.

TRÆNING & REHABILITERING

 • Tilbyder aktiviteter tæt på almindeligt niveau, dog med stor fokus på smittereduktion i form afstand og hygiejne.
 • Alle borgere med en genoptræningsplan eller en §86 ansøgning tilbydes 1. undersøgelse med fysisk fremmøde indenfor 7 dage. På baggrund af undersøgelsen planlægges det videre forløb. I tilfælde, hvor fysisk fremmøde ikke er relevant (borgeren er svækket/nervøs for fysiske fremmøde/andet), kan genoptræningsforløbet opstartes via telefon- eller videokonsultation.
 • Der tilbydes afklarende sundhedssamtaler med fysisk fremmøde til alle henvist til kronikerrehabilitering, hvorefter videre forløb planlægges.
 • Alle former for henvendelser modtages og alle aktiviteter afholdes på børneområdet.
 • Der tilbydes flere former for aktiviteter/træning: telefon- eller videokonsultationer, selvtræning, individuelle forløb, hjemmetræning eller holdtræning.
 • Telefon- og videokonsultationer bruges, når det vurderes at være tilstrækkeligt.
 • En del af træningen kan foregå i uderummet.
 • Pårørende har ikke mulighed for at deltage eller vente hos Træning og Rehabilitering, med mindre der er lavet særlig aftale om det på forhånd.
 • Der er begrænset plads i ventefaciliteterne.
 • Man må først møde op tidligst 5 minutter før aftalt mødetidspunkt.
 • Træningstid- og hyppighed er reduceres til det højst nødvendige, og holdstørrelser er reduceret.

 
RYGESTOPKURSER

 • Rygestopkurser afvikles igen som normalt, dog med reduceret deltagerantal.
 • Hvis man er i særlig risikogruppe, er der mulighed for individuelt telefonisk eller virtuelt forløb.
 • Rygestopkurserne annonceres både på vordingborg.dk/rygestop og i lokalaviserne.

BEVÆGELSESTURE MED NATURVEJLEDER I SUNDHED

ØVRIGE AKTIVITETER PÅ SUNDHEDSCENTRENE I STEGE, VORDINGBORG OG PRÆSTØ MULTICENTER

STEGE SUNDHEDSCENTER

 • Røntgen, jordemoderfunktionen og praktiserende læger kører som normalt. 

VORDINGBORG SUNDHEDSCENTER

 • Jordemoderfunktionen, praktiserende læger og lægevagten kører som normalt.

Hold dig i øvrige orienteret på Region Sjællands hjemmeside her.


KRAFTIG ANBEFALING - HOLD DIG I GANG

En lang række aktiviteter er lige nu udsat eller aflyst. Men det er vigtigt, at du holder dig i gang. For langt de fleste af os er bevægelse en afgørende og vigtig del i hverdagen og i et trænings- eller genoptræningsforløb. Derfor anbefaler vi kraftigt, at alle, der har mulighed for det, fortsætter med at lave fysisk aktivitet.

Trafik og Ejendomme

Vi arbejder som normalt og alle driftsopgaver løses.
Vi understøtter erhvervslivet, og udbyder fortsat bygge- og anlægsopgaver. Her kan du se opgaverne.
Vores rengøringsmedarbejdere arbejder på højtryk med rengøring på skoler, i børnehaver, på plejehjem, på sundhedscentrene, samt andre kommunale bygninger. 

 • Kørselskontoret

  • Kørselskontoret er åbent og kontaktes som sædvanlig på 5536 2560.
  • Kørslen til ældrecentre, genoptræning og øvrige institutioner er normal. Der skal benyttes mundbind.
  • Kørsel til lægebehandling for borgere, som er visiteret til denne kørsel, er normal. Der skal benyttes mundbind.
  • Skolebusserne kører efter gældende køreplan. Elever over 11 år skal benytte mundbind.
  • De offentlige busser kører normalt. Der skal benyttes mundbind.
  • Handicapkørsel og Flextur med Flextrafik kører normalt. Der skal benyttes mundbind.

Hvad gør vi for at undgå smitte?

Vordingborg Kommune har fokus på at minimere smittespredningen af Coronavirus blandt vores medarbejdere og brugere af vores institutioner, skoler, plejecentre mv.

Vi følger Sundhedsmyndighedernes udmeldinger tæt og justerer løbende vores arbejdsgange og information til vores medarbejdere og brugere efter Sundhedsstyrelsens vejledninger. Følg med på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Vores ansatte er grundigt informeret om situationen via deres ledere og på kommunens intranet. Alle institutioner har informeret deres brugere om situationen med plakater og med direkte vejledning. Vordingborg Kommune følger Sundhedsstyrelsens vejledning om afholdelse af arrangementer.

 • Vordingborg Kommunes medarbejdere tager alle forholdsregler for at hindre smittespredning.
 • Personalet på social- og sundhedsområdet har særligt fokus på at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for sundhedspersonalet i hjemmepleje, på plejecentre og på bosteder.
 • Alle hygiejniske forholdsregler følges.
 • Der anvendes værnemidler som handsker, masker og forklæder, når de syge plejes.
 • Der disponeres så lageret af værnemidlerne holder længst muligt.
 • Personale der har været i kontakt med smittede er instrueret i at udvise særlig opmærksomhed på deres egen sundhedstilstand. Dvs. om de har feber, hoste eller andre symptomer på at være smittet.
 • Personalet bliver hjemme, hvis de er syge. Ellers møder de på arbejde.

Familie og bekendte anbefales at ringe til de ældre og sårbare frem for at møde op i deres hjem. Det vil hjælpe med til at undgå smittespredning hos de sårbare grupper i samfundet.

Det anbefales at aftale, hvorledes kontakten kan foregå på bedst mulige vis hos de ældre og sårbare som ikke kan ringe op selv.

Vi opfordrer alle til at tage hensyn og passe på hinanden, særligt når det gælder besøg hos ældre, kronisk syge eller andre sårbare patientgrupper.

Gode råd til bedre trivsel under corona

11 gode råd
Corona-situationen påvirker manges trivsel og mentale sundhed. Derfor har Sundhedsstyrelsen lavet 11 gode råd til, hvordan du selv kan styrke din trivsel og mentale sundhed under corona-udbruddet:
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Gode-raad-til-trivsel-og-mental-sundhed

Gode råd særligt til familier med børn og unge med psykisk sårbarhed
Sundhedsstyrelsen har udgivet en række særlige råd til familier med børn og unge med psykisk sårbarhed:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Pjece_-Gode-raad-til-familier-med-boern-og-unge-med-psykisk-saarbarhed

Meld dig til Corona-nødberedskabet

 

 

Hvis dit barn er bekymret for Coronavirus

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan forældre finde gode råd til, hvordan man kan tale med sine børn om Coronavirus.

Sundhedsstyrelsen har også produceret to film målrettet børn i skolealderen, som indeholder information om Corona. Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Det Nationale Sorgcenter har oprettet en hotline som både bekymrede børn og unge og deres forældre kan ringe til. Den nye hotline er åben alle dage fra klokken 9-16 Telefon: 69 16 16 67. Læs mere på Det Nationale Sorgcenters hjemmeside

 

Forslag til oplevelser, aktiviteter og bevægelse

Masser af oplevelser og aktiviteter. Brug dem - og husk forholdsreglerne

Internettet bugner lige nu med gode idéer til, hvad både børn, unge, voksne og familier kan foretage sig i denne særlige situation.

Der dukker nye, gode og kreative idéer op minut for minut. Du kan finde mange ved at søge efter idéer til aktiviteter på Google eller ved at kigge rundt på de sociale medier. Flere af kommunens lokale medier har også lokale forslag.

"Ture med afstand"
Kommunens naturvejledere har lavet en masse forslag til nye, gode udeoplevelser over hele kommunen. Der er noget for alle - både børn, voksne, barnevognschauffører og kørestolsbrugere. Du finder dem her.

Gode links til bevægelse
Bevægelse er vigtigt - særligt under den nuværende coronasituation. Her kan du finde links med inspiration til god bevægelse.

Kroppen på toppen (0-6 år og familier)

Dansk Skoleidræt (6-16 år)

Bevæg dig for livet (16+ år)

DGI hjemmetræning (16+ år)

Flere patientforeninger har også lavet tips til øvelser, som frit kan benyttes af alle:
Diabetesforeningen
Hjerteforeningen
Lungeforeningen (åndedrætsøvelser)
Ældresagen

Husk anbefalingerne – og undgå smitte
Her er myndighedernes vigtigste anbefalinger, hver gang du forlader hjemmet:

• Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
• Host eller nys i dit ærme – ikke i hænderne
• Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
• Hold god afstand til andre, når du færdes udenfor din egen grund
• Har du symptomer – så bliv hjemme!

Hjælp til virksomheder

Økonomisk krisehjælpe til Corona-ramte virksomheder

Kommunalbestyrelsen har besluttet at fremrykke bygge- og anlægsprojekter for 15,5 mio. kroner i 2020.

 

Vordingborg Erhverv tilbyder akut rådgivning til virksomheder, der er ramt af den igangværende krise. Gennem Vækstprogram Lolland-Guldborgsund-Vordingborg tilbydes et gratis rådgivningsforløb, som skal sikre din virksomheds overlevelse og drift.

 Eller kontakt Vordingborg Erhverv på telefon 55 34 03 93 eller mail: info@vordingborgerhverv.dk

 

Vigtig information og hjælp på virksomhedsguiden.dk

virksomhedsguiden.dk finder du vigtig information og hjælp til virksomheder om coronavirus/covid-19.

 

Læs også: