Coronavirus situationen

Statsministeren har den 23. marts 2020 meddelt, at alle offentlige ansatte i størst muligt omfang fortsat skal arbejde hjemmefra til og med den 13. april (2. påskedag).

Meldingen omfatter alle vores områder dog med undtagelse af store dele af social- og ældreområdet efter serviceloven samt ydelser efter sundhedsloven.

Der er etableret nødberedskab på en række områder for at sikre, at samfundskritiske funktioner kan fortsætte med at fungere – som man kender det fra strejke- og lockoutsituationer. Der bliver løbende gennemført hastelovgivninger, som Vordingborg Kommune implementerer løbende.

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 18. marts 2020 påbudt, at der skal være forbud mod besøgendes adgang til plejehjem, kommunale og private bosteder mv., da det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirus COVID-19. Læs mere under "Handicap og psykiatri" og "Pleje og omsorg" længere nede på denne side.

Vi er meget opmærksomme på, at denne situation er helt ekstraordinær og rejser en lang række spørgsmål, som vi vil besvare løbende på denne side.

 

Borger- og arbejdsmarked

Afdeling for Borger og Arbejdsmarked holder lukket for personlige betjeninger fra og med fredag den 13/3 til og med fredag den 27/3 – ugerne 12 og 13.

Det berører alle underafdelinger: Jobcenter, Borgerservice, Ungecenter, Integrationscenter, Skiftesporet, Håndværkergården, Praktisk Service, Mentorer og Virksomhedsteam.

Der er etableret et nødberedskab til at tage sig af særligt akutte situationer.
Det vil ikke være muligt at blive betjent af nødberedskabet uden forudgående telefonisk tidsbestilling via kommunens hovedomstilling på telefon 55 36 36 36.

Alt øvrigt personale arbejder så vidt muligt hjemmefra i normal arbejdstid, og vil være til rådighed for telefonisk henvendelse fra borgere og virksomheder i tidsrummet 9-15 man-onsdage. 9-17 torsdag og 9-13 fredage.

Hovedomstillingen sidder klar ved telefonerne hver dag, for at svare på spørgsmål og hjælpe med at skabe kontakt til de medarbejdere du som borger måtte have brug for at komme i kontakt med.

Børn og Familie

BØRN OG FAMILIE HOLDER ÅBENT
Du kan kontakte Børn og Familie pr. telefon som sædvanligt.

 • Har du spørgsmål til dit barns sag, kan du ringe til dit barns sagsbehandler i Børn og Familie på tlf. 55 36 20 30. Her kan du også få hjælp, hvis du er i tvivl om, hvem I har som sagsbehandler.

 • Er du bekymret for et barn, skal du ringe på tlf. 55 36 20 30 indenfor almindelig åbningstid. Udenfor dette tidsrum skal du kontakte politiet på tlf. 55 35 14 48 eller 114.

UDVIDET ÅBNINGSTID I DEN ÅBNE TELEFONRÅDGIVNING
Børn og Familie har udvidet åbningstiden i Den Åbne Telefonrådgivning, der har tlf. 55 36 46 00.

De udvidede åbningstider er:

Mandag: 9 – 12
Tirsdag: 9 – 12
Onsdag: 9 – 12
Torsdag: 14 – 17
Fredag: 9 – 12

Den Åbne Telefonrådgivning er for forældre, som har brug for råd og vejledning i forhold til en konkret udfordring.
Læs mere om Den Åbne Telefonrådgivning her.

Dagtilbud og skoler

På skole- og dagtilbudsområdet er der lukket fra mandag den 16. marts 2020 og frem til og med mandag d. 13. april 2020 (2. påskedag).

Der er arrangeret nødpasning for børn mellem 0 - 9 år.
Tilbuddet om nødpasning er for børn og elever, som ikke har andre muligheder for pasning end på institutioner, og er målrettet forældre med kritiske jobfunktioner i det offentlige og private.

De overordnede rammer for nødpasning som regeringen har udstukket dem, er:

 • 0-9-årige børn, hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
 • 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
 • Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder tilfælde hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud. 

Hvis du har barn i et kommunalt tilbud (dagpleje eller institution) så læs mere om mulighederne for nødpasning.

Vedr. betaling for dagtilbud og skoleklub

Vi modtager pt. en del henvendelser omkring betaling for dagtilbud og klub under hjemsendelsesperioden i forbindelse med COVID-19. Denne periode er til og med 13. april 2020.I denne periode tilbyder kommunerne alene nødpasning.

Vordingborg kommune har ikke truffet beslutningen vedrørende forældrebetaling i forbindelse med COVID-19, og nødpasningen. Det er en beslutning truffet af regeringen og Vordingborg Kommune følger de beslutninger, og øvrige anvisninger, som er truffet af regeringen.

I forhold til betaling for dagtilbud er meldingen, at forældrene ikke får penge retur for den periode, hvor dagtilbuddene er lukket.

Hold jer orienteret på BørneIntra/Aula – og ring til lederen af jeres børns dagtilbud eller skole, hvis I er i tvivl.

Har du barn i en privat institution eller hos en privat børnepasser, så skal du vide, at de også indgår i nødberedskabet, hvis du som forælder har en kritisk jobfunktion.

Her kan du læse den midlertidige lov

Her kan du læse bekendtgørelsen om blandt andet nødpasning

Psykologisk hotline for børn, unge og voksne

I Vordingborg Kommune har vi oprettet hotline bemandet af psykologer ansat i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). 

Hotlinen er for alle børn, unge og forældre eller jer, der arbejder med børn og unge.

Ring til os hvis du har brug for psykologisk sparring, råd eller vejledning.
Du har måske svære tanker og følelser, bekymringer, tvivl, usikkerhed, er rådvild eller forvirret. Måske på grund af den situation, som vi lige nu befinder os i.
Det kan også være kendte udfordringer, der eskalerer, og hvor du som barn, ung, forældre eller lærer/pædagog, kan have brug for at tale med en psykolog.

Vi sidder klar og vil gøre vores bedste, hverdage mellem kl. 10 og 12 på telefon 55 36 20 40.

Hotlinen er åben mandag-fredag kl. 10-12 (helligdage undtaget). Hotlinen er indtil videre åben i ugerne 14 og 15.

Husk, at det også er muligt at benytte Vordingborg Kommunes Åbne Telefonrådgivning, der aktuelt har åbent mandag-onsdag samt fredag kl. 9-12 og torsdag kl. 14-17. Den Åbne Telefonrådgivning er for forældre, der har brug for råd og vejledning i forhold til en konkret udfordring. Den Åbne Telefonrådgivning træffes på telefon 55 36 46 00.

 

 

Handicap og psykiatri

 • Styrelsen for Patientsikkerhed har den 18. marts 2020 påbudt, at der skal være forbud mod besøgendes adgang til plejehjem, kommunale og private bosteder mv., da det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirus COVID-19.
 • Foruden kommunale og private plejehjem omfatter forbuddet også kommunale og private aflastningspladser, kommunale  og private plejeboliger og andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer, herunder kommunale og private bosteder. Forbuddet omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger.
 • Forbuddet omfatter ikke besøg i kritiske situationer fra en patients nære pårørende fx et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person, eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn eller lignende særligt tungtvejende grunde.
 • For at leve op til påbuddet fra Styrelsen For Patientsikkerhed og for at passe på beboerne på vores bosteder og undgå, at de bliver smittet med Coronavirus, har vi lukket dørene for alle, så der kun er adgang for vores personale. I særlige tilfælde kan adgang aftales med lederen af bostedet ved at ringe til bostedets hovedtelefonnummer.
 • Alle dagtilbud, klubber og STU, særlig tilrettelagt uddannelse i Center for Socialpædagogik og beskyttet beskæftigelse og Autismecentret er lukket. Brugerne har fået direkte besked.
 • Alle væresteder holder lukket som minimum frem til den 29. marts.
 • Alle sociale arrangementer med udefrakommende på bostederne er aflyst.
 • Der gennemføres kun § 85/99 besøg til de borgere, som modtager sundhedsfaglige ydelser og borgere, som er så psykisk sårbare, at det vurderes, at de ikke kan klare sig med telefonisk støtte. De borgere som får aflyst deres besøg, vil få direkte besked telefonisk. 
 • Alle gruppetilbud og andre aktiviteter, som ikke er livsnødvendige aflyses.
 • Synscentralen holder lukket.

Læs mere om hvad Vordingborg Kommune gør for at undgå smitte blandt vores personale og brugere på hjemmesiden "Hvad gør vi for at undgå smitte".

Kultur og fritid

Alle kulturinstitutioner herunder biblioteker, musikskole og billedskole, kommunale lokaler og haller, egnshuse, spillesteder, biografer og svømmehaller er lukket, foreløbig til og med 29. marts 2020.

Plan & By og Byg, Land og Miljø

På grund af det aktuelle Coronavirus-varsel er alle møder og tilsyn aflyst indtil videre, og det er ikke muligt at bestille tid hos en sagsbehandler.

Vores normale telefon nr. 55362400 er lukket i perioden. Vi kan i stedet kontaktes via mail: tekpost@vordingborg.dk, og så vil vi svare dig, så hurtigt som muligt. Der må dog ved ikke-hastende sager forventes længere svartider end normalt.

Henvendelser om affald
Henvendelser om affald skal ske via selvbetjeningen Mit affald. Ved akut behov for kontakt om afhentning af affald, kan der ringes til 5536 2476 eller til Urbaser på tlf. 56 25 05 50.

Genbrugspladser lukket
Fra tirsdag morgen den 17. marts er alle genbrugspladser lukkede for private borgere. Lukningen gælder alle ugens dage. Vordingborg genbrugsplads er åben for virksomheder mandag til fredag. Haveaffaldspladserne er fortsat åbne.
Læs mere på AffaldPlus hjemmeside.

Rotter
Ved behov for rottebekæmpelse henvises til selvbetjeningen Anmeld Rotter eller tlf. 33 98 66 39.

Akutte miljøuheld
Ved akutte miljøuheld skal du ringe 114.

Pleje og omsorg

 • Styrelsen for Patientsikkerhed har den 18. marts 2020 påbudt, at der skal være forbud mod besøgendes adgang til plejehjem, kommunale og private bosteder mv., da det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirus COVID-19.
 • Foruden kommunale og private plejehjem omfatter forbuddet også kommunale og private aflastningspladser, kommunale  og private plejeboliger og andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer, herunder kommunale og private bosteder. Forbuddet omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger.
 • Forbuddet omfatter ikke besøg i kritiske situationer fra en patients nære pårørende fx et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person, eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn eller lignende særligt tungtvejende grunde.
 • For at leve op til påbuddet fra Styrelsen For Patientsikkerhed og for at passe på beboerne på vores plejecentre og undgå, at de bliver smittet med Coronavirus, har vi lukket dørene for alle, så der kun er adgang for vores plejepersonale. I særlige tilfælde kan adgang aftales med distriktslederen ved at ringe til plejecenterets hovedtelefonnummer.
 • Der er lukket for aktivitetscentrene og forebyggende hjemmebesøg og der prioriteres i de opgaver, der skal løses. Nogle medarbejdere vil løse andre opgaver end de plejer.
 • Myndighedsfunktion i forhold til dialog med sygehuse opretholdes. Der er iværksat beredskab i forhold til hjælpemidler, madservice og vask af tøj.
 • Sygepleje opretholdes. Opgaver med rengøring på plejecentre opretholdes, og i hjem med kronisk syge foretages en vurdering af, hvilke opgaver der skal løses.

Læs mere om hvad Vordingborg Kommune gør for at undgå smitte blandt vores personale og brugere på hjemmesiden "Hvad gør vi for at undgå smitte".

Sundhed

TANDPLEJEN

 • Alle undersøgelser og forebyggende behandlinger udskydes indtil videre indtil slutningen af juni. 
 • Kritiske behandlinger laves fra uge 16.
 • Tandplejen er åben for både almindelig vejledning og akutte henvendelser indenfor almindelig åbningstid (kl. 8-15) på tlf. 55 36 37 90.
 • Akutte situationer vurderes og håndteres på baggrund af en individuel, faglig vurdering.
 • Læs mere om hvordan du skal forholde dig, hvis du er i gang med en tandregulering, her.


CENTER FOR RUSMIDLER

 • Alle gruppeaktiviteter er indtil videre aflyst til og med d. 13. april.
 • Alle samtaler gennemføres fortsat, men pr. telefon.
 • Alle borgere med et medicinsk behov, kan fortsat møde op og få deres ydelse. Dog skal alle anvisninger og hygiejneforhold følges nøje i forbindelse med medicinudlevering.
 • Alle borgere bliver kontaktet direkte.
 • Center for Rusmidler modtager fortsat alle typer henvendelser på tlf. 55 36 40 00. Der foretages en individuel faglig vurdering af rådgivnings- og behandlingsbehov, hvorefter borgere med kritisk medicinsk behandlingsbehov bliver indskrevet direkte til behandling i Center for Rusmidler. Andre borgere bliver tilbudt telefonisk rådgivning.

TRÆNING & REHABILITERING

 • Alle aktiviteter, der ikke har kritisk karakter (som fx. borgere med dysfagi), er indtil videre aflyst til og med d. 13. april.
 • Alle borgere bliver kontaktet telefonisk, hvor der gives råd og vejledning og lægges en plan, på baggrund af den individuelle, faglige vurdering.
 • Ved kritisk behov, planlægges der individuel træning.
 • Alle får tilbudt løbende tryghedsopkald.
 • Alle får en kontaktperson, som kan kontaktes alle hverdage mellem kl. 8-15.30. 
 • Alle henvendelser, der ikke går via kontaktperson, skal ske til Træning og Rehabiliterings Hotline på tlf. 51 73 24 85.
 • Nyhenviste borgere fra sygehusene modtages fortsat og kontaktes løbende. Der foretages ligeledes her en individuel faglig vurdering af eventuelle kritiske behov.

SUNDHEDSPLEJEN

 • Der tilbydes fortsat hjemmebesøg:
  - Efter hjemkomst fra fødestedet
  - Når jeres barn er ca. 10 dage
  - Når jeres barn er ca. 2 måneder
 • De øvrige hjemmebesøg erstattes af telefonvejledning og konsultationer på kommunens sundhedscentre.
 • Alle gruppetilbud er indtil videre aflyst.
 • Har du spørgsmål om dit barns sundhed og trivsel, kan du fortsat ringe til din sundhedsplejerske.  

 
RYGESTOPKURSER

 • Igangværende og kommende rygestopkurser gennemføres som planlagt, men som individuelle telefoniske forløb. Alle bliver kontaktet direkte for individuelle aftaler. 
 • Der er åbent for telefonisk rygestoprådgivning på tlf. 20 54 23 10 i tidsrummet 8-15 på alle hverdage.
 • Der annonceres på kommunens hjemmeside, når de almindelige rygestopforløb starter op igen.

BEVÆGELSESTURE MED NATURVEJLEDER I SUNDHED

 • Alle ture aflyses indtil videre.

ØVRIGE AKTIVITETER PÅ SUNDHEDSCENTRENE I STEGE, VORDINGBORG OG PRÆSTØ MULTICENTER

STEGE SUNDHEDSCENTER

 • Røntgen, jordemoderfunktionen og praktiserende læger kører som normalt. Mere information om øvrige funktioner følger.

VORDINGBORG SUNDHEDSCENTER

 • Jordemoderfunktionen, praktiserende læger og lægevagten kører som normalt. Mere information om øvrige funktioner følger. 

Hold dig i øvrige orienteret på Region Sjællands hjemmeside her.

KRAFTIG ANBEFALING - HOLD DIG I GANG
En lang række aktiviteter er lige nu aflyst. Men det er vigtigt, at du holder dig i gang. For langt de fleste af os er bevægelse en afgørende og vigtig del i hverdagen og i et trænings- eller genoptræningsforløb. Derfor anbefaler vi kraftigt, at alle, der har mulighed for det, fortsætter med at lave fysisk aktivitet.

Trafik og Ejendomme

Status den 30. marts 2020

Vi løser i øjeblikket følgende opgaver:

 • Fjernelse af snestokke
 • Kontrol af Giv et Tip
 • Grøfter 
 • Optælling af riste før asfalt
 • Skift af riste før asfalt 
 • Sandkasser 
 • Luftning af faldunderlag 
 • Hjælp på genbrugspladserne

Status den 25. marts 2020

Enkelte medarbejdere i Afdelingen for Trafik og Ejendomme møder på arbejde for at løse opgaver, som vil få store økonomiske og brugsmæssige konsekvenser, hvis de ikke bliver løst nu. Medarbejderne overholder myndighedernes retningslinjer for at undgå smittefare, og der vil derfor også kun være en medarbejder i hver bil. De steder hvor der kræves to til at udføre en opgave, vil der blive holdt forsvarligt afstand, og værnemidler er til rådighed for at beskytte medarbejderne.

Andre medarbejdere i Trafik og Ejendomme står til rådighed for at bistå løsningen af kritiske funktioner på pleje- og omsorgsområdet og indgår således i et samlet nødberedskab, der sikrer borgerne bedst muligt mod Corona-virus i denne tid.

Derudover vil følgende opgaver blive løst:

 • Der vil i de kommende uger blive slået græs på Vordingborg Kommunes fodboldbaner for at sikre, at boldbanerne kan benyttes og ikke vokser til.
 • Driftsfolkene vil påbegynde pasning og forårsklargøring af forskellige grønne områder, her i blandt Historisk Botanisk Have og Frederiksmindeanlægget.
 • ”Snestokke” i rabatterne langs landevejene (som snerydgningsfolkene navigerer efter i snevejr) bliver fjernet for ikke at være til gene for de mange landmænd som i denne tid er startet på markarbejdet og har brug for at vejene er farbare.
 • I det åbne land og i de mindre byer er der opsat 270 skraldespande, som i de kommende uger fortsat bliver tømt, så rotter og overfyldte skraldespande undgås, og vi kan sikre borgernes hygiejne, også i det fri.
 • De offentlige skraldespande i de tre købsstæder, Præstø, Stege og Vordingborg vil også fortsat blive tømt. Der henstilles til, at de offentlige skraldespande ikke bruges til ”mini genbrugspladser”. Kommunen er i nødberedskab, og der er ikke ressourcer til, at håndtere så store mængder forskelligartet affald.
 • Kommunale bygninger serviceres med rengøring og vedligehold, renovering og anlæg.
 • Vi fortsætter med at etablere nye veje og stier og byggemodne, så vi kan understøtte erhvervslivet og bidrage til, at de økonomiske konsekvenser ikke bliver for store for virksomhederne.
 • I Klintholm havn har vi igangsat et stort anlægsprojekt, der i fremtiden bliver servicehavn for vindmølleparken Kriegers Flak. De erhvervsrettede aktiviteter i forbindelse med Klintholm Havn som servicehavn for vindmølleparken fortsætter.
 • De ni kommunale lystbådehavne er lukkede indtil videre. Det betyder at havnekontorene er lukkede, at toiletter og bad er låst af, og forårsklargøringen er udskudt. Havnene vil ikke blive serviceret før andet bliver meddelt.

Kørselskontoret

 • Kørselskontoret er åbent og kontaktes som sædvanlig på 55362560. Kørslen til ældrecentre, genoptræning og øvrige institutioner er stærkt reduceret. Der køres stadig til lægebehandling for borgere som er visiteret til denne kørsel.
 • Skolebusser er aflyst indtil der kommer nærmere besked om genåbning af skolerne.
 • De offentlige busser i Vordingborg kommune kører stort set som sædvanlig. Dog er de afgange aflyst, som særligt har betjent skoler og uddannelsesinstitutioner.
 • Handicapkørsel og Flextur med Flextrafik kører som sædvanlig. Se dog Movias driftssituation her https://www.moviatrafik.dk/flexkunde/driftssituation-corona
 • Vordingborg Kommune tilbyder ikke Plus tur.

Hvad gør vi for at undgå smitte?

Vordingborg Kommune har fokus på at minimere smittespredningen af Coronavirus blandt vores medarbejdere og brugere af vores institutioner, skoler, plejecentre mv.

Vi følger Sundhedsmyndighedernes udmeldinger tæt og justerer løbende vores arbejdsgange og information til vores medarbejdere og brugere efter Sundhedsstyrelsens vejledninger. Følg med på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Vores ansatte er grundigt informeret om situationen via deres ledere og på kommunens intranet. Alle institutioner har informeret deres brugere om situationen med plakater og med direkte vejledning. Vordingborg Kommune følger Sundhedsstyrelsens vejledning om afholdelse af arrangementer.

 • Vordingborg Kommunes medarbejdere tager alle forholdsregler for at hindre smittespredning.
 • Personalet på social- og sundhedsområdet har særligt fokus på at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for sundhedspersonalet i hjemmepleje, på plejecentre og på bosteder.
 • Alle hygiejniske forholdsregler følges.
 • Der anvendes værnemidler som handsker, masker og forklæder, når de syge plejes.
 • Der disponeres så lageret af værnemidlerne holder længst muligt.
 • Personale der har været i kontakt med smittede er instrueret i at udvise særlig opmærksomhed på deres egen sundhedstilstand. Dvs. om de har feber, hoste eller andre symptomer på at være smittet.
 • Personalet bliver hjemme, hvis de er syge. Ellers møder de på arbejde.

Familie og bekendte anbefales at ringe til de ældre og sårbare frem for at møde op i deres hjem. Det vil hjælpe med til at undgå smittespredning hos de sårbare grupper i samfundet.

Det anbefales at aftale, hvorledes kontakten kan foregå på bedst mulige vis hos de ældre og sårbare som ikke kan ringe op selv.

Vi opfordrer alle til at tage hensyn og passe på hinanden, særligt når det gælder besøg hos ældre, kronisk syge eller andre sårbare patientgrupper.

Gode råd til bedre trivsel under corona

Corona-situationen påvirker manges trivsel og mentale sundhed. Derfor har Sundhedsstyrelsen lavet 11 gode råd til, hvordan du selv kan styrke din trivsel og mentale sundhed under corona-udbruddet.

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Gode-raad-til-trivsel-og-mental-sundhed

Meld dig til Corona-nødberedskabet

 

 

Hvis dit barn er bekymret for Coronavirus

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan forældre finde gode råd til, hvordan man kan tale med sine børn om Coronavirus.

Sundhedsstyrelsen har også produceret to film målrettet børn i skolealderen, som indeholder information om Corona. Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Det Nationale Sorgcenter har oprettet en hotline som både bekymrede børn og unge og deres forældre kan ringe til. Den nye hotline er åben alle dage fra klokken 9-16 Telefon: 69 16 16 67. Læs mere på Det Nationale Sorgcenters hjemmeside

 

Forslag til oplevelser, aktiviteter og bevægelse

Masser af oplevelser og aktiviteter. Brug dem - og husk forholdsreglerne

Internettet bugner lige nu med gode idéer til, hvad både børn, unge, voksne og familier kan foretage sig i denne særlige situation.

Der dukker nye, gode og kreative idéer op minut for minut. Du kan finde mange ved at søge efter idéer til aktiviteter på Google eller ved at kigge rundt på de sociale medier. Flere af kommunens lokale medier har også lokale forslag.

"Ture med afstand"
Kommunens naturvejledere har lavet en masse forslag til nye, gode udeoplevelser over hele kommunen. Der er noget for alle - både børn, voksne, barnevognschauffører og kørestolsbrugere. Du finder dem her.

Gode links til bevægelse
Bevægelse er vigtigt - særligt under den nuværende coronasituation. Her kan du finde links med inspiration til god bevægelse.

Kroppen på toppen (0-6 år og familier)

Dansk Skoleidræt (6-16 år)

Bevæg dig for livet (16+ år)

DGI hjemmetræning (16+ år)

Flere patientforeninger har også lavet tips til øvelser, som frit kan benyttes af alle:
Diabetesforeningen
Hjerteforeningen
Lungeforeningen (åndedrætsøvelser)
Ældresagen

Husk anbefalingerne – og undgå smitte
Her er myndighedernes vigtigste anbefalinger, hver gang du forlader hjemmet:

• Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
• Host eller nys i dit ærme – ikke i hænderne
• Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
• Hold god afstand til andre, når du færdes udenfor din egen grund
• Har du symptomer – så bliv hjemme!

Hjælp til virksomheder

Økonomisk krisehjælpe til Corona-ramte virksomheder

Vordingborg Erhverv tilbyder akut rådgivning til virksomheder, der er ramt af den igangværende krise. Gennem Vækstprogram Lolland-Guldborgsund-Vordingborg tilbydes et gratis rådgivningsforløb, som skal sikre din virksomheds overlevelse og drift.

 Eller kontakt Vordingborg Erhverv på telefon 55 34 03 93 eller mail: info@vordingborgerhverv.dk

 

Vigtig information og hjælp på virksomhedsguiden.dk

virksomhedsguiden.dk finder du vigtig information og hjælp til virksomheder om coronavirus/covid-19.

 

Læs også: