Coronavirus situationen

Se hvilke institutioner og servicetilbud der holder henholdvis åbent, midlertidigt lukket eller kører med nødberedskab i oversigten nedenfor.

Borger- og arbejdsmarked

Afdeling for Borger og Arbejdsmarked holder lukket for personlige betjeninger fra og med fredag den 13/3 til og med fredag den 5/6 – ugerne 12 til og med 23.

Det berører alle underafdelinger:

 • Jobcenter
 • Borgerservice - både på bibliotekerne og i Job- og Borgerservice
 • Ungecenter
 • Integrationscenter
 • Aktive indsatser: Skiftesporet, Håndværkergården, Praktisk Service, Mentorer og Virksomhedsteam.

Gradvis digital genåbning
I takt med, at det tillades fra Regeringen og Sundhedsmyndighederne, genåbnes kommunen gradvist og i første omgang åbner Jobcenteret digitalt.

Det betyder at du skal igen søge job, stå til rådighed og deltage i samtaler med jobcentret for at modtage din ydelse.
På grund af Corona har der i en periode ikke været krav om, at ledige skulle søge job og stå til rådighed på arbejdsmarkedet for at få deres månedlige ydelse. 

Det krav bliver nu genindført fra den 27. maj 2020. (Læs mere)

Det betyder bl.a.:

 • at der igen er krav om, at du står til rådighed på arbejdsmarkedet og søger job
 • at du igen skal deltage i samtaler og aktiveringstilbud, som aftales med jobcenteret.
  Samtaler skal som udgangspunkt foregå digitalt eller telefonisk.

Du vil få et brev i din e-Boks om, hvordan og hvornår du skal deltage i en samtale. 

Der vil fortsat være et nødberedskab til at tage sig af særligt akutte situationer. Det vil ikke være muligt at blive betjent af nødberedskabet uden forudgående telefonisk tidsbestilling via kommunens hovedomstilling på telefon 55 36 36 36.

Alt øvrigt personale arbejder så vidt muligt hjemmefra i normal arbejdstid, og vil være til rådighed for telefonisk henvendelse fra borgere og virksomheder i tidsrummet 9-15 man-onsdage. 9-17 torsdag og 9-13 fredage.

Hovedomstillingen sidder klar ved telefonerne hver dag, for at svare på spørgsmål og hjælpe med at skabe kontakt til de medarbejdere du som borger måtte have brug for at komme i kontakt med.

Børn og Familie

BØRN OG FAMILIE HOLDER ÅBENT
Du kan kontakte Børn og Familie pr. telefon som sædvanligt.

 • Har du spørgsmål til dit barns sag, kan du ringe til dit barns sagsbehandler i Børn og Familie på tlf. 55 36 20 30. Her kan du også få hjælp, hvis du er i tvivl om, hvem I har som sagsbehandler.

 • Er du bekymret for et barn, skal du ringe på tlf. 55 36 20 30 indenfor almindelig åbningstid. Udenfor dette tidsrum skal du kontakte politiet på tlf. 55 35 14 48 eller 114.

UDVIDET ÅBNINGSTID I DEN ÅBNE TELEFONRÅDGIVNING
Børn og Familie har udvidet åbningstiden i Den Åbne Telefonrådgivning, der har tlf. 55 36 46 00.

De udvidede åbningstider er:

Mandag: 9 – 12
Tirsdag: 9 – 12
Onsdag: 9 – 12
Torsdag: 14 – 17
Fredag: 9 – 12

Den Åbne Telefonrådgivning er for forældre, som har brug for råd og vejledning i forhold til en konkret udfordring.
Læs mere om Den Åbne Telefonrådgivning her.

Dagtilbud og skoler

AKTUELT FOR DAGTILBUD, SKOLER, SPECIALSKOLER SAMT SKOLEKLUBBER

Dagtilbud, skoleklubber, specialskoler (alle klassetrin) og skoleklasser til og med 5. klassetrin er åbne i Vordingborg Kommune.

Vi glæder os til at tage imod elever på 6.-9. klassetrin igen mandag den 18. maj.
Via AULA vil skolerne orientere forældre og elever, om genåbningen for hver enkelt skole - herunder mødetider, busafgange mv.

Læs nedenfor hvad der gælder aktuelt for henholdsvis skoler og daginstitutioner og om de hygiejneregler Vordingborg Kommune har indført for at passe godt på dit barn.

Daginstitutioner
Alle daginstitutioner i Vordingborg Kommune er genåbnet onsdag den 15. april med normal åbningstid.

Hvornår skal børn blive hjemme ved sygdom?
Er dit barn syg eller fraværende, skal du melde det ind til daginstitutionen som du plejer.
Er du i tvivl ved sygdom, så læs mere om forholdsregler ved sygdom

Når du afleverer og henter
Når du afleverer og henter dit barn, er det vigtigt, at du overholder sundhedsstyrelsens retningslinje om at holde afstand. Der kan være særlige forhold for den enkelte daginstitution når du afleverer eller henter.

Hvad gør vi i daginstitutionen for at minimere risikoen for smitte?
I daginstitutionen vil personalet gøre deres absolut bedste for at minimere risikoen for smittespredning ved at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
Det betyder blandt andet at:

 • Der vil blive gjort ekstra rent i daginstitutionen
 • Børnene vil være inddelt i mindre grupper
 • Børnene vil være meget udenfor

Læs kommunens procedurer for hygiejne omkring dagtilbud og COVID-19

Alle medarbejdere instrueres i kommunale retningslinjer på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. hygiejne i daginstitutionerne.

Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger

 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Host eller nys i dit ærme – ikke i hænderne
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
 • Hold god afstand til andre, når du færdes udenfor din egen grund
 • Har du symptomer – så bliv hjemme

Har du spørgsmål skal du kontakte lederen af den daginstitution dit barn går i. Du kan finde kontaktoplysninger på BørneIntra.

SKOLER, SPECIALSKOLER og SKOLEKLUBBER
Alle skoler i Vordingborg Kommune er genåbnet for børnehaveklasse til og med 5. klasse (for specialskoler alle klassetrin), fra onsdag den 15. april. Alle børn møder kl. 8.00 – 12.00. Skoleklubberne er åbne fra klokken 12.00.

Skolerne genåbner for elever i 6.-9. klasse mandag den 18. maj. 

Hvordan undervisningen tilrettelægges orienterer vi om på AULA.

Hvornår skal børn blive hjemme ved sygdom?
Er dit barn syg eller fraværende, skal du melde det ind til skolen som du plejer.
Er du i tvivl ved sygdom, så læs mere om forholdsregler ved sygdom

Hvad gør vi i skoler og skoleklubber for at minimere risikoen for smitte?
I skolen vil personalet gøre deres absolut bedste for at minimere risikoen for smittespredning ved at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Det betyder blandt andet at:

 • Der vil blive gjort ekstra rent på skolerne
 • Der vil være to meter mellem bordene
 • Frikvarterer vil være forskudt

Alle medarbejdere instrueres i kommunale retningslinjer på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. hygiejne i skolerne.

Læs Vordingborg Kommunes procedurer for hygiejne omkring COVID- 19 og skoler

Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger

 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Host eller nys i dit ærme – ikke i hænderne
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
 • Hold god afstand til andre, når du færdes udenfor din egen grund
 • Har du symptomer – så bliv hjemme

Vedr. betaling for dagtilbud og skoleklub
I forhold til betaling for dagtilbud er meldingen, at forældrene ikke får penge retur for den periode, hvor dagtilbuddene udelukkende har været åben for nødpasning.

Regeringen og samtlige af folketingets partier har indgået en aftale om kompensation for forældrebetaling i landets daginstitutioner, dagplejer og klubber, for perioden 15. april til 10. maj 2020. Dette gælder dog udelukkende for de kommuner, der ikke kan tilbyde børn plads i dagtilbud eller skoleklub.

Da Vordingborg Kommune har mulighed for at tilbyde alle børn at benytte deres dag- eller klubtilbud, er ordningen på nuværende tidspunkt ikke aktuel for familier, der er bosat i Vordingborg Kommune. Såfremt der kommer nye udmeldinger omkring genåbning af samfundet, vil vi naturligvis håndtere dette i overensstemmelse med regeringens udmeldinger.

Psykologisk hotline for børn, unge og voksne

I Vordingborg Kommune har vi oprettet hotline bemandet af psykologer ansat i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). 

Hotlinen er for alle børn, unge og forældre eller jer, der arbejder med børn og unge.

Ring til os hvis du har brug for psykologisk sparring, råd eller vejledning.
Du har måske svære tanker og følelser, bekymringer, tvivl, usikkerhed, er rådvild eller forvirret. Måske på grund af den situation, som vi lige nu befinder os i.
Det kan også være kendte udfordringer, der eskalerer, og hvor du som barn, ung, forældre eller lærer/pædagog, kan have brug for at tale med en psykolog.

Vi sidder klar og vil gøre vores bedste, hverdage mellem kl. 10 og 12 på telefon 55 36 20 40.

Hotlinen er åben mandag-fredag kl. 10-12 (helligdage undtaget).

Husk, at det også er muligt at benytte Vordingborg Kommunes Åbne Telefonrådgivning, der aktuelt har åbent mandag-onsdag samt fredag kl. 9-12 og torsdag kl. 14-17. Den Åbne Telefonrådgivning er for forældre, der har brug for råd og vejledning i forhold til en konkret udfordring. Den Åbne Telefonrådgivning træffes på telefon 55 36 46 00.

 

 

Handicap og psykiatri

 • Styrelsen for Patientsikkerhed har den 18. marts 2020 påbudt, at der skal være forbud mod besøgendes adgang til plejehjem, kommunale og private bosteder mv.,da det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirus COVID-19.
 • Foruden kommunale og private plejehjem omfatter forbuddet også kommunale og private aflastningspladser, kommunale  og private plejeboliger og andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer, herunder kommunale og private bosteder. Forbuddet omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger.
 • Forbuddet omfatter ikke besøg i kritiske situationer fra en patients nære pårørende fx et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person, eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn eller lignende særligt tungtvejende grunde.
 • For at leve op til påbuddet fra Styrelsen For Patientsikkerhed og for at passe på beboerne på vores bosteder og undgå, at de bliver smittet med Coronavirus, har vi lukket dørene for alle, så der kun er adgang for vores personale. I særlige tilfælde kan adgang aftales med lederen af bostedet ved at ringe til bostedets hovedtelefonnummer.
 • Alle dagtilbud, Beskyttet beskæftigelse og klubber er lukket. Brugerne har fået direkte besked.
 • Alle væresteder holder lukket.
 • STU, særlig tilrettelagt uddannelse i Center for Socialpædagogik og Autismecentret er delvis forsigtigt og kontrolleret åbnet igen. Brugerne har fået besked.
 • Alle sociale arrangementer med udefrakommende på bostederne er aflyst.
 • Der gennemføres kun § 85/99 besøg til de borgere, som modtager sundhedsfaglige ydelser og borgere, som er så psykisk sårbare, at det vurderes, at de ikke kan klare sig med telefonisk støtte. De borgere som får aflyst deres besøg, vil få direkte besked telefonisk. 
 • Alle gruppetilbud og andre aktiviteter, som ikke er livsnødvendige aflyses.
 • Synscentralen holder lukket og medarbejderne arbejder hjemmefra. Borgerrådgivning klares så vidt muligt via telefon og mail. Akutte sager løses ved hjemmebesøg under iagttagelse af Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Læs mere om hvad Vordingborg Kommune gør for at undgå smitte blandt vores personale og brugere på hjemmesiden "Hvad gør vi for at undgå smitte".

Kultur og fritid

Kulturinstitutioner herunder biblioteker, musikskole og billedskole, har reduceret åbning. Hold dig opdateret hos de respektive. Kommunale lokaler og haller, egnshuse, spillesteder, og svømmehaller er lukket, foreløbig til og med 7. juni 2020.

Til alle foreninger
Som nogle af jer sikkert allerede ved, så har Sundhedsstyrelsen ændret i deres anbefalinger, og derfor har DGI og DIF også ændret deres anbefalinger til idrætsforeningerne.
Vi har i Vordingborg Kommune valgt at følge anbefalingerne, hvilket vil sige at nogle udendørs anlæg nu må tages i brug, såfremt Sundhedsstyrelsens anbefalinger kan overholdes.

Tennisbaner, petanqueanlæg og lignende kan derfor nu benyttes, hvis man kan leve op til følgende krav:
• Man må ikke samles flere end 10 personer
• Der skal holdes afstand på 2 meter til andre
• Man skal være særligt opmærksom på hygiejne – vask hænder eller brug håndsprit
• Host og nys sker i ærme eller lommetørklæde
• Personer der oplever symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed skal holde sig hjemme også ved milde symptomer
• Man skal være særligt opmærksom på de særlige risikogrupper som er defineret af Sundhedsstyrelsen
• Der skal så vidt muligt benyttes egne rekvisitter som fx ketsjer, hvis der ikke er muligt, skal man være ekstra opmærksom på rengøring af fælles kontaktflader hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit.
• Klubhuse og fælles omklædnings- og badefaciliteter er fortsat ikke tilgængelige
 

Hvis I som forening vælger at starte op med udendørs aktiviteter bør det foregå i mindre grupper, og plakat med Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal hænges op på/ved idrætsfaciliteten. (plakaten kan I  finde her: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Plakat_Til-dig-der-traener-udendoers
I kan også læse mere om hvad DGI og DIF anbefaler her: https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2020/4/dif-s-og-s-dgi-s-tilpasser-s-anbefalinger-s-om-s-udendorsidraet og om Sundhedsstyrelsen anbefalinger her: https://www.sst.dk/da/corona

Vi har ikke facitlisten på hvordan den enkelte aktivitet kan udføres i praksis, derfor håber vi at hver enkelt forening nøje vil overveje hvordan man eventuelt på forsvarlig vis kan genoptage sine aktiviteter. Hvis I er i tvivl, opfordrer vi jer til at kontakte det enkelte specialforbund og høre deres anbefalinger omkring lige præcis jeres aktivitet.

God fornøjelse.

Plan & By og Byg, Land og Miljø

På grund af det aktuelle Coronavirus-varsel er alle møder og tilsyn aflyst indtil videre, og det er ikke muligt at bestille tid hos en sagsbehandler.

Vores normale telefon nr. 55362400 er lukket i perioden. Vi kan i stedet kontaktes via mail: tekpost@vordingborg.dk, og så vil vi svare dig, så hurtigt som muligt. Der må dog ved ikke-hastende sager forventes længere svartider end normalt.

Henvendelser om affald
Henvendelser om affald skal ske via selvbetjeningen Mit affald. Ved akut behov for kontakt om afhentning af affald, kan der ringes til 5536 2476 eller til Urbaser på tlf. 56 25 05 50.

Rotter
Ved behov for rottebekæmpelse henvises til selvbetjeningen Anmeld Rotter eller tlf. 88 82 06 39.

Akutte miljøuheld
Ved akutte miljøuheld skal du ringe 114.

Pleje og omsorg

Vordingborg Kommune genåbner for besøg for pårørende på kommunens plejecentre. 

Læs mere om, hvordan du bestiller tid til besøg mv. på de enkelte plejecentres hjemmesider. Du finder link til plejecentrenes hjemmesider nederst på siden om plejecentre.

Opdateret 12. maj 2020

Vi har nu indledt genåbning af besøg for pårørende på Plejecentrets udeareal. Nærmere oplysning om det enkelte plejecenters åbningstider og mulighed for tidsbestilling kan ses på de enkelte plejecentres hjemmesider. Der lægges op til besøg hvor alle sikkerhedsmæssige hensyn tages i forhold til fortsat at hindre smitte med COVID-19. Og besøg gennemføres under hensyntagen til at pleje og sygepleje stadig kan gives til beboerne.

Besøg foregår udendørs ved de enkelte plejecentre uanset vejrlig. Politiets retningslinjer for forsamling i det åbne rum overholdes og Sundhedsstyrelsens vejledning om at passe på de pårørende overholdes.

Beboere og pårørende er orienteret om planerne med at en gradvis genåbning. Og der er opsat telte ved de fleste af plejecentrene, som bliver indrettet til besøg. Beboere og pårørende anbefales stadig at gøre brug af telefon og videosamtaler, da der vil være en vis begrænsning i de tidspunkter, hvor besøg kan foregå. Det er muligt at aftale tidspunkt med plejecentret, så plejepersonalet kan hjælpe.

I Vordingborg Kommune har der ikke været smitte blandt beboere på plejecentrene under pandemien. Et enkelt plejecenter havde tidligt i forløbet en medarbejder smittet. Denne er rask og viderebragte ikke smitte. Kommunale og private plejehjem blev omfattet af forbuddet mod besøg i marts måned. Herunder kommunale og private aflastningspladser, kommunale og private plejeboliger og andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer, samt kommunale og private bosteder. Forbuddet omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger.

 • Forbuddet omfatter ikke besøg i kritiske situationer fra en patients nære pårørende fx et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person, eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn eller lignende særligt tungtvejende grunde.
 • For at leve op til påbuddet fra Styrelsen For Patientsikkerhed og for at passe på beboerne på vores plejecentre og undgå, at de bliver smittet med Coronavirus, har vi lukket dørene for alle, så der kun er adgang for vores plejepersonale. I særlige tilfælde kan adgang aftales med distriktslederen ved at ringe til plejecenterets hovedtelefonnummer.
 • Der er lukket for aktivitetscentrene og forebyggende hjemmebesøg og der prioriteres i de opgaver, der skal løses. Nogle medarbejdere vil løse andre opgaver end de plejer.
 • Myndighedsfunktion i forhold til dialog med sygehuse og til borgere, beredskab i forhold til hjælpemidler, madservice og vask af tøj, samt sygepleje opretholdes. Opgaver med rengøring på plejecentre opretholdes, og i hjem med kronisk syge foretages en vurdering af, hvilke opgaver der skal løses.

Læs mere om hvad Vordingborg Kommune gør for at undgå smitte blandt vores personale og brugere på hjemmesiden "Hvad gør vi for at undgå smitte".

 

 

Sundhed

CENTER FOR RUSMIDLER

 • Center for Rusmidler modtager fortsat alle typer henvendelser på tlf. 55 36 40 00.
 • Alle samtaler gennemføres fortsat som udgangspunkt via telefon og virtuel rådgivning. I særlige tilfælde kan samtale-gåtur eller personligt fremmøde aftales – ring på 5536 400 for nærmere oplysninger.
 • Alle gruppeaktiviteter er indtil videre udsat.
 • Alle borgere med et medicinsk behov kan fortsat møde op. Dog skal alle anvisninger og hygiejneforhold følges nøje i forbindelse med medicinudlevering.
 • Alle borgere i forløb kontaktes løbende direkte.
 • Der foretages en individuel faglig vurdering af rådgivnings- og behandlingsbehov, hvorefter borgere med kritisk medicinsk behandlingsbehov bliver indskrevet direkte til behandling i Center for Rusmidler. Øvrige borgere bliver tilbudt telefonisk rådgivning. I særlige tilfælde kan samtale-gåtur eller personligt fremmøde aftales.

   

SUNDHEDSPLEJEN

 • Sundhedsplejen har igen mulighed for at tilbyde hjemmebesøg til alle spæd og småbørn og enkelte besøg kan være i konsultation efter aftale med sundhedsplejen
 • Åben konsultation uden forudgående aftale er aflyst.
 • Har du spørgsmål om dit barns sundhed og trivsel, kan du ringe til din sundhedsplejerske.
 • Vi er startet med sundhedsundersøgelser og sundhedssamtaler i 5 klasse på skolerne Du kan altid kontakte skolens sundhedsplejerske for råd og vejledning.
 • Alle sundhedsplejens gruppetilbud er indtil videre aflyst.

TANDPLEJEN

 • Tandplejen er åben for almindelig vejledning og akutte henvendelser indenfor almindelig åbningstid (kl. 8-15) på tlf. 55 36 37 90.
 • Al henvendelse skal ske pr. telefon. Personligt fremmøde er kun mulig ved forudgående aftale.
 • Tandplejen udfører pt. kritiske behandlinger og kontroller efter en individuel, faglig vurdering.
 • Akutte situationer vurderes og håndteres individuelt.
 • Læs mere om, hvordan du forholder dig, hvis du er i gang med en tandregulering, her.

TRÆNING & REHABILITERING

 • Alle borgere tilknyttet Træning og Rehabilitering tilbydes i øjeblikket - som minimum - rådgivning og vejledning, hvilket sker på baggrund af en individuel, faglig vurdering. Video- og telefonkonsultationer er en væsentlig del af tilbuddene.
 • Træning og Rehabilitering er i gang med en gradvis åbning af alle tilbud. Det betyder blandt andet nu tilbud om fysisk fremmøde til: 

  Borgere, der skal opstarte genoptræningsforløb
  . Dette gælder den 1. undersøgelse / afklarende samtale, hvor det videre træningsforløb planlægges. 

  Borgere, som er henvist med en genoptræningsplan under den igangværende epidemi og som hidtil udelukkende har fået tilbud via telefon/videokonsultation. Her tilbydes 1. undersøgelse/afklarende samtale, når det fagligt vurderes at være relevant for planlægningen af det fortsatte forløb. 

  Borgere i ukomplicerede forløb, der nærmer sig afslutningen af forløbet.

  Borgere, hvor det ikke vurderes at være tilstrækkeligt med telefon- eller videokonsultation.

 • Alle – både i nye og igangværende forløb – følges og kontaktes løbende.
 • Alle får en kontaktperson, som kan kontaktes på hverdage mellem kl. 8-15.30.
 • Alle henvendelser, der ikke går via kontaktperson, skal ske til Træning og Rehabiliterings Hotline på tlf. 51 73 24 85.

 
RYGESTOPKURSER

 • Igangværende og kommende rygestopkurser gennemføres som planlagt, men som individuelle telefoniske forløb. Alle bliver kontaktet direkte for individuelle aftaler. 
 • Der er åbent for telefonisk rygestoprådgivning på tlf. 20 54 23 10 i tidsrummet 8-15 på alle hverdage.
 • Der annonceres på kommunens hjemmeside, når de almindelige rygestopforløb starter op igen.

BEVÆGELSESTURE MED NATURVEJLEDER I SUNDHED

 • Alle ture er indtil videre udsat.

ØVRIGE AKTIVITETER PÅ SUNDHEDSCENTRENE I STEGE, VORDINGBORG OG PRÆSTØ MULTICENTER

STEGE SUNDHEDSCENTER

 • Røntgen, jordemoderfunktionen og praktiserende læger kører som normalt. 

VORDINGBORG SUNDHEDSCENTER

 • Jordemoderfunktionen, praktiserende læger og lægevagten kører som normalt.

Hold dig i øvrige orienteret på Region Sjællands hjemmeside her.


KRAFTIG ANBEFALING - HOLD DIG I GANG

En lang række aktiviteter er lige nu udsat eller aflyst. Men det er vigtigt, at du holder dig i gang. For langt de fleste af os er bevægelse en afgørende og vigtig del i hverdagen og i et trænings- eller genoptræningsforløb. Derfor anbefaler vi kraftigt, at alle, der har mulighed for det, fortsætter med at lave fysisk aktivitet.

Trafik og Ejendomme

Vi arbejder som normalt og alle driftsopgaver løses.
Vi understøtter erhvervslivet, og udbyder fortsat bygge- og anlægsopgaver. Her kan du se opgaverne.
Vores rengøringsmedarbejdere arbejder på højtryk med rengøring på skoler, i børnehaver, på plejehjem, på sundhedscentrene, samt andre kommunale bygninger. 
Vores ni lystbådehavne er åbne og Færgen Ida sejler jf. sejlplanen.  

Kørselskontoret

 • Kørselskontoret er åbent og kontaktes som sædvanlig på 55362560.
 • Kørslen til ældrecentre, genoptræning og øvrige institutioner er stærkt reduceret.
 • Der køres stadig til lægebehandling for borgere som er visiteret til denne kørsel.
 • Skolebusserne kører efter ny køreplan, som betjener eleverne fra 0.-5. klasse.
 • De offentlige busser i Vordingborg kommune kører stort set som sædvanlig. 
 • Handicapkørsel og Flextur med Flextrafik kører som sædvanlig. Se dog Movias driftssituation her https://www.moviatrafik.dk/flexkunde/driftssituation-coron

Hvad gør vi for at undgå smitte?

Vordingborg Kommune har fokus på at minimere smittespredningen af Coronavirus blandt vores medarbejdere og brugere af vores institutioner, skoler, plejecentre mv.

Vi følger Sundhedsmyndighedernes udmeldinger tæt og justerer løbende vores arbejdsgange og information til vores medarbejdere og brugere efter Sundhedsstyrelsens vejledninger. Følg med på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Vores ansatte er grundigt informeret om situationen via deres ledere og på kommunens intranet. Alle institutioner har informeret deres brugere om situationen med plakater og med direkte vejledning. Vordingborg Kommune følger Sundhedsstyrelsens vejledning om afholdelse af arrangementer.

 • Vordingborg Kommunes medarbejdere tager alle forholdsregler for at hindre smittespredning.
 • Personalet på social- og sundhedsområdet har særligt fokus på at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for sundhedspersonalet i hjemmepleje, på plejecentre og på bosteder.
 • Alle hygiejniske forholdsregler følges.
 • Der anvendes værnemidler som handsker, masker og forklæder, når de syge plejes.
 • Der disponeres så lageret af værnemidlerne holder længst muligt.
 • Personale der har været i kontakt med smittede er instrueret i at udvise særlig opmærksomhed på deres egen sundhedstilstand. Dvs. om de har feber, hoste eller andre symptomer på at være smittet.
 • Personalet bliver hjemme, hvis de er syge. Ellers møder de på arbejde.

Familie og bekendte anbefales at ringe til de ældre og sårbare frem for at møde op i deres hjem. Det vil hjælpe med til at undgå smittespredning hos de sårbare grupper i samfundet.

Det anbefales at aftale, hvorledes kontakten kan foregå på bedst mulige vis hos de ældre og sårbare som ikke kan ringe op selv.

Vi opfordrer alle til at tage hensyn og passe på hinanden, særligt når det gælder besøg hos ældre, kronisk syge eller andre sårbare patientgrupper.

Gode råd til bedre trivsel under corona

11 gode råd
Corona-situationen påvirker manges trivsel og mentale sundhed. Derfor har Sundhedsstyrelsen lavet 11 gode råd til, hvordan du selv kan styrke din trivsel og mentale sundhed under corona-udbruddet:
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Gode-raad-til-trivsel-og-mental-sundhed

Gode råd særligt til familier med børn og unge med psykisk sårbarhed
Sundhedsstyrelsen har udgivet en række særlige råd til familier med børn og unge med psykisk sårbarhed:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Pjece_-Gode-raad-til-familier-med-boern-og-unge-med-psykisk-saarbarhed

Meld dig til Corona-nødberedskabet

 

 

Hvis dit barn er bekymret for Coronavirus

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan forældre finde gode råd til, hvordan man kan tale med sine børn om Coronavirus.

Sundhedsstyrelsen har også produceret to film målrettet børn i skolealderen, som indeholder information om Corona. Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Det Nationale Sorgcenter har oprettet en hotline som både bekymrede børn og unge og deres forældre kan ringe til. Den nye hotline er åben alle dage fra klokken 9-16 Telefon: 69 16 16 67. Læs mere på Det Nationale Sorgcenters hjemmeside

 

Forslag til oplevelser, aktiviteter og bevægelse

Masser af oplevelser og aktiviteter. Brug dem - og husk forholdsreglerne

Internettet bugner lige nu med gode idéer til, hvad både børn, unge, voksne og familier kan foretage sig i denne særlige situation.

Der dukker nye, gode og kreative idéer op minut for minut. Du kan finde mange ved at søge efter idéer til aktiviteter på Google eller ved at kigge rundt på de sociale medier. Flere af kommunens lokale medier har også lokale forslag.

"Ture med afstand"
Kommunens naturvejledere har lavet en masse forslag til nye, gode udeoplevelser over hele kommunen. Der er noget for alle - både børn, voksne, barnevognschauffører og kørestolsbrugere. Du finder dem her.

Gode links til bevægelse
Bevægelse er vigtigt - særligt under den nuværende coronasituation. Her kan du finde links med inspiration til god bevægelse.

Kroppen på toppen (0-6 år og familier)

Dansk Skoleidræt (6-16 år)

Bevæg dig for livet (16+ år)

DGI hjemmetræning (16+ år)

Flere patientforeninger har også lavet tips til øvelser, som frit kan benyttes af alle:
Diabetesforeningen
Hjerteforeningen
Lungeforeningen (åndedrætsøvelser)
Ældresagen

Husk anbefalingerne – og undgå smitte
Her er myndighedernes vigtigste anbefalinger, hver gang du forlader hjemmet:

• Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
• Host eller nys i dit ærme – ikke i hænderne
• Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
• Hold god afstand til andre, når du færdes udenfor din egen grund
• Har du symptomer – så bliv hjemme!

Hjælp til virksomheder

Økonomisk krisehjælpe til Corona-ramte virksomheder

Kommunalbestyrelsen har besluttet at fremrykke bygge- og anlægsprojekter for 15,5 mio. kroner i 2020.

 

Vordingborg Erhverv tilbyder akut rådgivning til virksomheder, der er ramt af den igangværende krise. Gennem Vækstprogram Lolland-Guldborgsund-Vordingborg tilbydes et gratis rådgivningsforløb, som skal sikre din virksomheds overlevelse og drift.

 Eller kontakt Vordingborg Erhverv på telefon 55 34 03 93 eller mail: info@vordingborgerhverv.dk

 

Vigtig information og hjælp på virksomhedsguiden.dk

virksomhedsguiden.dk finder du vigtig information og hjælp til virksomheder om coronavirus/covid-19.

 

Læs også: