Dagtilbud og skoler

På skole- og dagtilbudsområdet er der lukket fra mandag den 16. marts 2020 og frem til og med mandag d. 13. april 2020 (2. påskedag).

Der er arrangeret nødpasning for børn mellem 0 - 9 år.
Tilbuddet om nødpasning er for børn og elever, som ikke har andre muligheder for pasning end på institutioner, og er målrettet forældre med kritiske jobfunktioner i det offentlige og private.

De overordnede rammer for nødpasning som regeringen har udstukket dem, er:

  • 0-9-årige børn, hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
  • 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
  • Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder tilfælde hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud. 

Hvis du har barn i et kommunalt tilbud (dagpleje eller institution) så læs mere om mulighederne for nødpasning.

Vedr. betaling for dagtilbud og skoleklub

Vi modtager pt. en del henvendelser omkring betaling for dagtilbud og klub under hjemsendelsesperioden i forbindelse med COVID-19. Denne periode er til og med 13. april 2020.I denne periode tilbyder kommunerne alene nødpasning.

Vordingborg kommune har ikke truffet beslutningen vedrørende forældrebetaling i forbindelse med COVID-19, og nødpasningen. Det er en beslutning truffet af regeringen og Vordingborg Kommune følger de beslutninger, og øvrige anvisninger, som er truffet af regeringen.

I forhold til betaling for dagtilbud er meldingen, at forældrene ikke får penge retur for den periode, hvor dagtilbuddene er lukket.

Hold jer orienteret på BørneIntra/Aula – og ring til lederen af jeres børns dagtilbud eller skole, hvis I er i tvivl.

Har du barn i en privat institution eller hos en privat børnepasser, så skal du vide, at de også indgår i nødberedskabet, hvis du som forælder har en kritisk jobfunktion.

Her kan du læse den midlertidige lov

Her kan du læse bekendtgørelsen om blandt andet nødpasning