Dagtilbud og skoler

AKTUELT FOR DAGTILBUD, SKOLER, SPECIALSKOLER SAMT SKOLEKLUBBER

Velkommen tilbage til et nyt år i dagtilbud og et nyt skoleår


Hvis dit barn har været bortrejst til lande, hvortil Udenrigsministeriet fraråder alle unødige rejser, bør barnet blive hjemme i 14 dage efter rejsen

Børn i dagtilbud og skoleelever opfordres – ligesom andre – til at holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomst fra et land, hvortil Udenrigsministeriet fraråder alle unødvendige rejser.

Det betyder, at dagtilbud, skoler og andre uddannelsesinstitutioner af sundhedsmæssige grunde kan og bør afvise at modtage et barn eller en elev, der har været i udlandet*, fordi denne kan udgøre en smitterisiko for de andre børn eller elever og personalet.

Hvis en elev har været i udlandet og derfor skal blive hjemme, tæller det så som fravær fra skole?

Det afhænger af grunden til barnets udlandsrejse, om perioden hjemme skal tælle som fravær.

Udenrigsministeriet fraråder ikke rejser, der er nødvendige. Man afgør selv, om en rejse er nødvendig. Det kan fx være nogle af de situationer, der udgør anerkendelsesværdige formål med indrejse i Danmark. 

Hvis barnet har været på en nødvendig rejse i udlandet, fx for at have samvær med en forælder, der bor i udlandet, så tæller perioden hjemme ikke som ulovligt fravær, men i stedet som en udeblivelse fra undervisning med fysisk tilstedeværelse af sundhedsmæssige grunde.

Hvis barnet har været på en ikke-nødvendig rejse i udlandet, fx en ferietur til Sverige, så tæller perioden hjemme som ulovligt fravær, medmindre skolelederen undtagelsesvis har givet tilladelse til hele fraværet (dvs. både rejsen og den efterfølgende periode hjemme).

Hvis eleven er fraværende efter en udlandsrejse, skal skolen så give fjernundervisning?

Der tilbydes fjernundervisning til elever, der har været på en nødvendig rejse i udlandet, og skal blive hjemme i 14 dage efter hjemkomsten.

Der tilbydes ikke fjernundervisning til elever, der er fraværende fra undervisningen, fordi de har været på en ikke-nødvendig rejse på trods af Udenrigsministeriets rejsevejledninger. De skal blive hjemme i 14 dage efter hjemkomsten og registreres som fraværende.

*Man behøver dog ikke at blive hjemme i 14 dage, hvis man har rejst gennem Sverige for at komme til eller fra Bornholm, under forudsætning af at der ikke er gjort ophold i Sverige under gennemrejsen.

Du kan læse mere om både de danske indrejserestriktioner og Udenrigsministeriets rejsevejledninger her.

Dagligdagen i dagtilbud og skoler efter sommerferien
Sammen med Sundhedsstyrelsen har Børne- og Undervisningsministeriet udarbejdet nye retningslinjer og sundhedsfaglige anbefalinger for dagtilbud og grundskoler, som gælder fra den 1. august 2020.

Læs retningslinjer og sundhedsfaglige anbefalinger 

Udgangspunktet er stadig, at børn, unge og voksne har et begrænset kontakt og så vidt muligt holder minimum en meters afstand til andre. Daginstitutioner og skoler skal stadig have et særligt fokus på ekstra hygiejne og på at sende personale, børn og elever hjem, hvis de har symptomer eller har været i nær kontakt med tilfælde af smitte.
I dagtilbud er der fortsat en generel anbefaling om en meters afstand, som dog kan fraviges, når det drejer sig om børns leg og personalets omsorg og arbejde med børnene.
I skoler og på uddannelsesinstitutioner kan der nu undervises efter de almindelige bestemmelser i lovgivningen. Det betyder, at man fravige den generelle anbefaling om en meters afstand inden for klassen/holdet, når det er en forudsætning for at leve op til kravene i de almindelige bestemmelser for undervisningen.
Elever skal fortsat følge den generelle anbefaling om en meters afstand (og to meters afstand i særlige situationer), når de opholder sig samme sted som andre klasser eller hold på for eksempel fællesarealer. Alle dagtilbud, skoleklubber, specialskoler (alle klassetrin) og skoleklasser er åbne i Vordingborg Kommune.

Læs nedenfor hvad der gælder aktuelt for henholdsvis skoler og daginstitutioner og om de hygiejneregler Vordingborg Kommune har indført for at passe godt på dit barn.

På børneintra og AULA orienteres om forhold i det enkelte dagtilbud og på den enkelte skole.

Hvornår skal børn blive hjemme ved sygdom?
Er dit barn syg eller fraværende, skal du melde det ind til daginstitutionen eller skolen, som du plejer.   
Er du i tvivl ved sygdom, så læs mere om forholdsregler ved sygdom

Daginstitutioner
Når du afleverer og henter

Når du afleverer og henter dit barn, er det vigtigt, at du overholder sundhedsstyrelsens retningslinje om at holde afstand. Der kan være særlige forhold for den enkelte daginstitution når du afleverer eller henter.

Hvad gør vi i daginstitutionen for at minimere risikoen for smitte?
I daginstitutionen vil personalet gøre deres absolut bedste for at minimere risikoen for smittespredning ved at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
Det betyder blandt andet at:

 • Der vil blive gjort ekstra rent i daginstitutionen
 • Børnene vil være inddelt i mindre grupper
 • Børnene vil være meget udenfor

Hvad gør vi i skoler og skoleklubber for at minimere risikoen for smitte?
I skolen vil personalet gøre deres absolut bedste for at minimere risikoen for smittespredning ved at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Det betyder blandt andet at:

 • Der vil blive gjort ekstra rent på skolerne
 • Der vil være to meter mellem bordene
 • Frikvarterer vil være forskudt

Alle medarbejdere instrueres i kommunale retningslinjer på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. hygiejne i skolerne.

Læs Vordingborg Kommunes procedurer for hygiejne omkring COVID- 19

 Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger

 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Host eller nys i dit ærme – ikke i hænderne
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
 • Hold god afstand til andre, når du færdes udenfor din egen grund
 • Har du symptomer – så bliv hjemme