Handicap og psykiatri

  • Styrelsen for Patientsikkerhed har den 18. marts 2020 påbudt, at der skal være forbud mod besøgendes adgang til plejehjem, kommunale og private bosteder mv., da det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirus COVID-19.
  • Foruden kommunale og private plejehjem omfatter forbuddet også kommunale og private aflastningspladser, kommunale  og private plejeboliger og andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer, herunder kommunale og private bosteder. Forbuddet omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger.
  • Forbuddet omfatter ikke besøg i kritiske situationer fra en patients nære pårørende fx et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person, eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn eller lignende særligt tungtvejende grunde.
  • For at leve op til påbuddet fra Styrelsen For Patientsikkerhed og for at passe på beboerne på vores bosteder og undgå, at de bliver smittet med Coronavirus, har vi lukket dørene for alle, så der kun er adgang for vores personale. I særlige tilfælde kan adgang aftales med lederen af bostedet ved at ringe til bostedets hovedtelefonnummer.
  • Alle dagtilbud, klubber og STU, særlig tilrettelagt uddannelse i Center for Socialpædagogik og beskyttet beskæftigelse og Autismecentret er lukket. Brugerne har fået direkte besked.
  • Alle væresteder holder lukket.
  • Alle sociale arrangementer med udefrakommende på bostederne er aflyst.
  • Der gennemføres kun § 85/99 besøg til de borgere, som modtager sundhedsfaglige ydelser og borgere, som er så psykisk sårbare, at det vurderes, at de ikke kan klare sig med telefonisk støtte. De borgere som får aflyst deres besøg, vil få direkte besked telefonisk. 
  • Alle gruppetilbud og andre aktiviteter, som ikke er livsnødvendige aflyses.
  • Synscentralen holder lukket.

Læs mere om hvad Vordingborg Kommune gør for at undgå smitte blandt vores personale og brugere på hjemmesiden "Hvad gør vi for at undgå smitte".