Handicap og psykiatri

 • Det generelle besøgs forbud er nu blevet ophævet, dog skal alle sundhedsmyndighedens retningslinjer stadigvæk følges
 • Ledelsen på det enkelte tilbud kan dog beslutte midlertidigt at begrænse mulighederne for besøg. Det kan ske, hvis der er et udbrud af COVID-19 på tilbuddet, eller hvis en eller flere beboere tilhører en risikogruppe. Besøgsrestriktioner vil blive offentliggjort på tilbuddets hjemmeside, og vil blive markeret ved tilbuddets indgange.
 • Hvis et tilbud indfører besøgsrestriktioner, vil det stadig være muligt for beboere at modtage besøg i kritiske situationer, og af 1-2 faste besøgspersoner, som udpeges af tilbuddets ledelse.
 • Dagtilbud, aktivitetstilbud og beskæftigelsestilbud er forsigtigt under genåbning, flere informationer om dette kan findes på de individuelle enheders side.
 • VSV (Vordingborgs Sociale Virksomhed) forventer at være oppe på fuldt antal borgere inden slutningen af juni.
 • Alle væresteder holder lukket.
 • Autismecenterets STU er i gang igen.
 • Alle sociale arrangementer med udefrakommende på bostederne er aflyst.
 • Autismecentrets § 85-støtte er i gang igen, men vejledning foregår som udgangspunkt udendørs. 
 • Alle gruppetilbud, som ikke er livsnødvendige aflyses.
 • Synscentralen arbejder normalt igen

Læs mere om hvad Vordingborg Kommune gør for at undgå smitte blandt vores personale og brugere på hjemmesiden "Hvad gør vi for at undgå smitte".