Pleje og omsorg

  • Styrelsen for Patientsikkerhed har den 18. marts 2020 påbudt, at der skal være forbud mod besøgendes adgang til plejehjem, kommunale og private bosteder mv., da det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirus COVID-19.
  • Foruden kommunale og private plejehjem omfatter forbuddet også kommunale og private aflastningspladser, kommunale  og private plejeboliger og andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer, herunder kommunale og private bosteder. Forbuddet omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger.
  • Forbuddet omfatter ikke besøg i kritiske situationer fra en patients nære pårørende fx et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person, eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn eller lignende særligt tungtvejende grunde.
  • For at leve op til påbuddet fra Styrelsen For Patientsikkerhed og for at passe på beboerne på vores plejecentre og undgå, at de bliver smittet med Coronavirus, har vi lukket dørene for alle, så der kun er adgang for vores plejepersonale. I særlige tilfælde kan adgang aftales med distriktslederen ved at ringe til plejecenterets hovedtelefonnummer.
  • Der er lukket for aktivitetscentrene og forebyggende hjemmebesøg og der prioriteres i de opgaver, der skal løses. Nogle medarbejdere vil løse andre opgaver end de plejer.
  • Myndighedsfunktion i forhold til dialog med sygehuse opretholdes. Der er iværksat beredskab i forhold til hjælpemidler, madservice og vask af tøj.
  • Sygepleje opretholdes. Opgaver med rengøring på plejecentre opretholdes, og i hjem med kronisk syge foretages en vurdering af, hvilke opgaver der skal løses.

Læs mere om hvad Vordingborg Kommune gør for at undgå smitte blandt vores personale og brugere på hjemmesiden "Hvad gør vi for at undgå smitte".