Pleje og omsorg

Vordingborg kommune åbner for besøg indendøre på kommunens plejecentre fra torsdag d. 2 juli.

Det er hidtil lykkedes at holde plejecentrene fri for smitte, så genåbningen sker med størst mulige forsigtighed og med overholdelse af alle hygiejniske forholdsregler, så risiko for smitte med COVD-19 er mindst mulig.

Besøg foregår udendørs eller indendørs i plejeboligen. Fællesarealer reserveres til beboerne og ikke de besøgende.

Vi beder også om, at besøg foregår i den besøgstid, som de enkelte plejecentre har haft de seneste måneder.

COVID-19 er stadig i vores samfund. Vi håber derfor, at det gode samarbejde mellem medarbejderne på plejecentrene, beboerne og pårørende fortsætter på bedste vis, så smittespredning mindskes mest muligt.

Hvis det lykkes at undgå smittespredning i juli måned vil aktivitetscentrene på plejecentrene åbne 1. august 2020.

 Se COVID-19: Smitteforebyggelse ved besøg på plejehjem og plejeboliger

Vordingborg Kommune genåbner for besøg for pårørende på kommunens plejecentre. 

Læs mere om, hvordan du bestiller tid til besøg mv. på de enkelte plejecentres hjemmesider. Du finder link til plejecentrenes hjemmesider nederst på siden om plejecentre.

 

Opdatering 11. juni 2020

Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt nyt midlertidigt påbud om besøg ved plejecentre.

Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder kommunalbestyrelsen omgående at udstede midlertidige restriktioner for besøgendes adgang til plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom/Covid-19, jf. bekendtgørelse nr. 823 af 9. juni 2020. Retsgrundlaget kan følges her.

Der er enkelte ændringer set i forhold til den praksis Vordingborg Kommune har haft de seneste uger.

Det nye er bl.a. at indendørs besøg kan finde sted, når det ikke er muligt eller er fagligt forsvarligt at mødes udendørs. De pågældende beboere kan udvælge 1 til 2 faste pårørende, som kan aftale besøg indendørs på plejecentret. Besøg indendørs aftales efter en faglig vurdering af ledelsen på plejecentret.

Det nye er også, at der ikke længere kan gives forbud mod udendørs besøg, at beboeren kan tage på besøg udenfor plejecentret og pårørende kan følge med til undersøgelser.

Besøg udendørs på kommunens plejecentre vil fortsætte. Og det er fortsat en forpligtelse for den stedlige ledelse, at sikre at Sundhedsstyrelsens vejledning for forebyggelse af smittespredning kan overholdes.

Besøg indendørs har fundet sted under hele perioden med besøgsrestriktion på Vordingborg Kommunes plejecentre. De har fundet sted, når der har været tale om kritisk sygdom eller der har været helt særlige forhold hos den kognitivt skadede beboer, hvor besøg i boligen har været påkrævet.

Alle beboere på Vordingborg Kommunes plejecentre har dags dato modtaget information om, hvorledes besøgsmuligheder er på det enkelte plejecenter.

Følg de aktuelle besøgstider på plejecentrenes hjemmesider.

 

Opdatering pr. 10. juni 2020

Sundheds- og Ældreministeren udsendte d. 9. juni 2020 en pressemeddelelse om de kommende planer med gradvis genåbning på plejehjem og sygehuse.

Vordingborg Kommune er klar til en yderligere gradvis åbning af plejecentrene, når Sundhedsstyrelsens vejledning foreligger. Det gør den ikke endnu.

Pressemeddelelsen kan ses her

Uddrag fra pressemeddelelsen er:

  • Besøg skal som udgangspunkt gennemføres udendørs. Og man kan ikke længere forbyde et udendørsbesøg.
  • Besøg kan stadig ske indendørs, hvis der er tale om en kritisk situation.
  • Som noget nyt, bliver der også mulighed for at få besøg indendørs af 1-2 faste besøgspersoner, som beboeren eller patienten selv udpeger. Hvis en beboers eller patients helbred eller de fysiske rammer på plejehjemmet eller sygehuset gør, at besøget ikke kan foregå udendørs.
  • Ift. sygehusene vil besøgspersonen også kunne ledsage patienten til behandling, undersøgelse eller samtale, mens patienten er indlagt. Det samme gælder ved ambulant behandling, undersøgelse eller samtale.
  • Det vil være ledelsen på plejehjemmet eller sygehuset, der i den konkrete situation beslutter, om der kan ske besøg eller ledsagelse. Her skal der bl.a. tages hensyn til, om besøget kan ske på en forsvarlig måde.
  • Der vil være mulighed for, at man som pårørende – på frivillig basis - lader sig test forud for besøg på plejehjem, sygehus m.v. Beboere og pårørende orienteres mere konkret om det nye fra ministeriet i brev d. 11. juni 2020 om, hvorledes Vordingborg Kommune gradvist genåbner

Opdateret 12. maj 2020

Vi har nu indledt genåbning af besøg for pårørende på Plejecentrets udeareal. Nærmere oplysning om det enkelte plejecenters åbningstider og mulighed for tidsbestilling kan ses på de enkelte plejecentres hjemmesider. Der lægges op til besøg hvor alle sikkerhedsmæssige hensyn tages i forhold til fortsat at hindre smitte med COVID-19. Og besøg gennemføres under hensyntagen til at pleje og sygepleje stadig kan gives til beboerne.

Besøg foregår udendørs ved de enkelte plejecentre uanset vejrlig. Politiets retningslinjer for forsamling i det åbne rum overholdes og Sundhedsstyrelsens vejledning om at passe på de pårørende overholdes.

Beboere og pårørende er orienteret om planerne med at en gradvis genåbning. Og der er opsat telte ved de fleste af plejecentrene, som bliver indrettet til besøg. Beboere og pårørende anbefales stadig at gøre brug af telefon og videosamtaler, da der vil være en vis begrænsning i de tidspunkter, hvor besøg kan foregå. Det er muligt at aftale tidspunkt med plejecentret, så plejepersonalet kan hjælpe.

I Vordingborg Kommune har der ikke været smitte blandt beboere på plejecentrene under pandemien. Et enkelt plejecenter havde tidligt i forløbet en medarbejder smittet. Denne er rask og viderebragte ikke smitte. Kommunale og private plejehjem blev omfattet af forbuddet mod besøg i marts måned. Herunder kommunale og private aflastningspladser, kommunale og private plejeboliger og andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer, samt kommunale og private bosteder. Forbuddet omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger.

 • Forbuddet omfatter ikke besøg i kritiske situationer fra en patients nære pårørende fx et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person, eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn eller lignende særligt tungtvejende grunde.
 • For at leve op til påbuddet fra Styrelsen For Patientsikkerhed og for at passe på beboerne på vores plejecentre og undgå, at de bliver smittet med Coronavirus, har vi lukket dørene for alle, så der kun er adgang for vores plejepersonale. I særlige tilfælde kan adgang aftales med distriktslederen ved at ringe til plejecenterets hovedtelefonnummer.
 • Der er lukket for aktivitetscentrene og forebyggende hjemmebesøg og der prioriteres i de opgaver, der skal løses. Nogle medarbejdere vil løse andre opgaver end de plejer.
 • Myndighedsfunktion i forhold til dialog med sygehuse og til borgere, beredskab i forhold til hjælpemidler, madservice og vask af tøj, samt sygepleje opretholdes. Opgaver med rengøring på plejecentre opretholdes, og i hjem med kronisk syge foretages en vurdering af, hvilke opgaver der skal løses.

Læs mere om hvad Vordingborg Kommune gør for at undgå smitte blandt vores personale og brugere på hjemmesiden "Hvad gør vi for at undgå smitte".