Sundhed

TANDPLEJEN

 • Alle undersøgelser og forebyggende behandlinger udskydes indtil videre indtil slutningen af juni. 
 • Kritiske behandlinger laves fra uge 16.
 • Tandplejen er åben for både almindelig vejledning og akutte henvendelser indenfor almindelig åbningstid (kl. 8-15) på tlf. 55 36 37 90.
 • Akutte situationer vurderes og håndteres på baggrund af en individuel, faglig vurdering.
 • Læs mere om hvordan du skal forholde dig, hvis du er i gang med en tandregulering, her.


CENTER FOR RUSMIDLER

 • Alle gruppeaktiviteter er indtil videre aflyst til og med d. 13. april.
 • Alle samtaler gennemføres fortsat, men pr. telefon.
 • Alle borgere med et medicinsk behov, kan fortsat møde op og få deres ydelse. Dog skal alle anvisninger og hygiejneforhold følges nøje i forbindelse med medicinudlevering.
 • Alle borgere bliver kontaktet direkte.
 • Center for Rusmidler modtager fortsat alle typer henvendelser på tlf. 55 36 40 00. Der foretages en individuel faglig vurdering af rådgivnings- og behandlingsbehov, hvorefter borgere med kritisk medicinsk behandlingsbehov bliver indskrevet direkte til behandling i Center for Rusmidler. Andre borgere bliver tilbudt telefonisk rådgivning.

TRÆNING & REHABILITERING

 • Alle aktiviteter, der ikke har kritisk karakter (som fx. borgere med dysfagi), er indtil videre aflyst til og med d. 13. april.
 • Alle borgere bliver kontaktet telefonisk, hvor der gives råd og vejledning og lægges en plan, på baggrund af den individuelle, faglige vurdering.
 • Ved kritisk behov, planlægges der individuel træning.
 • Alle får tilbudt løbende tryghedsopkald.
 • Alle får en kontaktperson, som kan kontaktes alle hverdage mellem kl. 8-15.30. 
 • Alle henvendelser, der ikke går via kontaktperson, skal ske til Træning og Rehabiliterings Hotline på tlf. 51 73 24 85.
 • Nyhenviste borgere fra sygehusene modtages fortsat og kontaktes løbende. Der foretages ligeledes her en individuel faglig vurdering af eventuelle kritiske behov.

SUNDHEDSPLEJEN

 • Der tilbydes fortsat hjemmebesøg:
  - Efter hjemkomst fra fødestedet
  - Når jeres barn er ca. 10 dage
  - Når jeres barn er ca. 2 måneder
 • De øvrige hjemmebesøg erstattes af telefonvejledning og konsultationer på kommunens sundhedscentre.
 • Alle gruppetilbud er indtil videre aflyst.
 • Har du spørgsmål om dit barns sundhed og trivsel, kan du fortsat ringe til din sundhedsplejerske.  

 
RYGESTOPKURSER

 • Igangværende og kommende rygestopkurser gennemføres som planlagt, men som individuelle telefoniske forløb. Alle bliver kontaktet direkte for individuelle aftaler. 
 • Der er åbent for telefonisk rygestoprådgivning på tlf. 20 54 23 10 i tidsrummet 8-15 på alle hverdage.
 • Der annonceres på kommunens hjemmeside, når de almindelige rygestopforløb starter op igen.

BEVÆGELSESTURE MED NATURVEJLEDER I SUNDHED

 • Alle ture aflyses indtil videre.

ØVRIGE AKTIVITETER PÅ SUNDHEDSCENTRENE I STEGE, VORDINGBORG OG PRÆSTØ MULTICENTER

STEGE SUNDHEDSCENTER

 • Røntgen, jordemoderfunktionen og praktiserende læger kører som normalt. Mere information om øvrige funktioner følger.

VORDINGBORG SUNDHEDSCENTER

 • Jordemoderfunktionen, praktiserende læger og lægevagten kører som normalt. Mere information om øvrige funktioner følger. 

Hold dig i øvrige orienteret på Region Sjællands hjemmeside her.

KRAFTIG ANBEFALING - HOLD DIG I GANG
En lang række aktiviteter er lige nu aflyst. Men det er vigtigt, at du holder dig i gang. For langt de fleste af os er bevægelse en afgørende og vigtig del i hverdagen og i et trænings- eller genoptræningsforløb. Derfor anbefaler vi kraftigt, at alle, der har mulighed for det, fortsætter med at lave fysisk aktivitet.