Sundhed

CENTER FOR RUSMIDLER

 • Center for Rusmidler modtager alle typer henvendelser på tlf. 55 36 40 00.
 • Alle borgere herunder pårørende kan efter telefonisk aftale møde fysisk op i Center for Rusmidler og få samtaler. Undtaget herfra er dog:
  - Borgere der har symptomer på – eller er smittet med Covid -19.
  - Svage / udsatte borgere med kroniske sygdomme fx  KOL, dårligt reguleret diabetes, hjerte/karsygdom, hjemløse m.v. samt ældre borgere. Sidstnævnte tilbydes telefoniske eller virtuelle samtaler samt samtaler og gåture-samtaler (walk and talk). Ring på 5536 400 for nærmere oplysninger.
 • Alle borgere med et medicinsk kan få udleveret medicin i Center for Rusmidler. Dog skal alle anvisninger og hygiejneforhold følges nøje i forbindelse med medicinudlevering.
 • Alle gruppeaktiviteter er indtil videre udsat.
   

SUNDHEDSPLEJEN

 • Sundhedsplejen tilbyder hjemmebesøg til alle spæd- og småbørn. Enkelte besøg kan være i konsultation efter aftale med Sundhedsplejen.
 • Åben konsultation uden forudgående aftale er indtil videre aflyst.
 • Har du spørgsmål om dit barns sundhed og trivsel, kan du ringe til din sundhedsplejerske, som du finder her.
 • Sundhedsplejen har genoptaget sundhedsundersøgelser og sundhedssamtaler på skolerne. Du kan altid kontakte skolens sundhedsplejerske for råd og vejledning.
 • Alle Sundhedsplejens gruppetilbud forventes opstartet i august.

TANDPLEJEN

 • Tandplejen er åben for almindelig vejledning og akutte henvendelser indenfor almindelig åbningstid (kl. 8-15) på tlf. 55 36 37 90.
 • Al henvendelse skal ske pr. telefon. Personligt fremmøde er kun mulig ved forudgående aftale.
 • Tandplejen udfører pt. kritiske og almindelige behandlinger og kontroller efter en individuel, faglig vurdering.
 • Børn, der ofte får huller, indkaldes til undersøgelser.
 • Akutte situationer vurderes og håndteres individuelt.
 • Alle, der er i gang med aktiv tandregulering, tilses inden skolernes sommerferie.
 • Læs mere om, hvordan du praktisk forholder dig, hvis du er i gang med en tandregulering, her.

TRÆNING & REHABILITERING

 • Alle borgere tilknyttet Træning og Rehabilitering tilbydes i øjeblikket - som minimum - rådgivning og vejledning, hvilket sker på baggrund af en individuel, faglig vurdering. Video- og telefonkonsultationer er en væsentlig del af tilbuddene.
 • Træning og Rehabilitering er i gang med en gradvis åbning af alle tilbud. Det betyder blandt andet nu tilbud om fysisk fremmøde til: 

  Borgere, der skal opstarte genoptræningsforløb
  . Dette gælder den 1. undersøgelse / afklarende samtale, hvor det videre træningsforløb planlægges. 

  Borgere, som er henvist med en genoptræningsplan under den igangværende epidemi og som hidtil udelukkende har fået tilbud via telefon/videokonsultation. Her tilbydes 1. undersøgelse/afklarende samtale, når det fagligt vurderes at være relevant for planlægningen af det fortsatte forløb. 

  Borgere i ukomplicerede forløb, der nærmer sig afslutningen af forløbet.

  Borgere, hvor det ikke vurderes at være tilstrækkeligt med telefon- eller videokonsultation.

 • Alle – både i nye og igangværende forløb – følges og kontaktes løbende.
 • Alle får en kontaktperson, som kan kontaktes på hverdage mellem kl. 8-15.30.
 • Alle henvendelser, der ikke går via kontaktperson, skal ske til Træning og Rehabiliterings Hotline på tlf. 51 73 24 85.

 
RYGESTOPKURSER

 • Igangværende og kommende rygestopkurser gennemføres som planlagt, men som individuelle telefoniske forløb. Alle bliver kontaktet direkte for individuelle aftaler. 
 • Der er åbent for telefonisk rygestoprådgivning på tlf. 20 54 23 10 i tidsrummet 8-15 på alle hverdage.
 • Der annonceres på kommunens hjemmeside, når de almindelige rygestopforløb starter op igen.

BEVÆGELSESTURE MED NATURVEJLEDER I SUNDHED

 • Alle ture er indtil videre udsat.

ØVRIGE AKTIVITETER PÅ SUNDHEDSCENTRENE I STEGE, VORDINGBORG OG PRÆSTØ MULTICENTER

STEGE SUNDHEDSCENTER

 • Røntgen, jordemoderfunktionen og praktiserende læger kører som normalt. 

VORDINGBORG SUNDHEDSCENTER

 • Jordemoderfunktionen, praktiserende læger og lægevagten kører som normalt.

Hold dig i øvrige orienteret på Region Sjællands hjemmeside her.


KRAFTIG ANBEFALING - HOLD DIG I GANG

En lang række aktiviteter er lige nu udsat eller aflyst. Men det er vigtigt, at du holder dig i gang. For langt de fleste af os er bevægelse en afgørende og vigtig del i hverdagen og i et trænings- eller genoptræningsforløb. Derfor anbefaler vi kraftigt, at alle, der har mulighed for det, fortsætter med at lave fysisk aktivitet.