Sundhed

CENTER FOR RUSMIDLER

 • Center for Rusmidler modtager alle typer henvendelser på tlf. 55 36 40 00.
 • Alle borgere herunder pårørende kan efter telefonisk aftale møde fysisk op i Center for Rusmidler og få samtaler. Undtaget herfra er dog:
  - Borgere der har symptomer på – eller er smittet med Covid -19.
  - Svage / udsatte borgere med kroniske sygdomme fx  KOL, dårligt reguleret diabetes, hjerte/karsygdom, hjemløse m.v. samt ældre borgere. Sidstnævnte tilbydes telefoniske eller virtuelle samtaler samt samtaler og gåture-samtaler (walk and talk). Ring på 5536 400 for nærmere oplysninger.
 • Alle borgere med et medicinsk kan få udleveret medicin i Center for Rusmidler. Dog skal alle anvisninger og hygiejneforhold følges nøje i forbindelse med medicinudlevering.
 • Alle gruppeaktiviteter er indtil videre udsat.

TANDPLEJEN

 • Tandplejen er åben for almindelig vejledning og akutte henvendelser indenfor almindelig åbningstid (kl. 8-15) på tlf. 55 36 37 90 og på tandplejen@vordingborg.dk
 • Al henvendelse skal ske pr. telefon eller mail. Personligt fremmøde er kun muligt ved forudgående aftale.
 • Akutte situationer vurderes og håndteres individuelt - ofte efter modtagelse af foto / videooptagelse.
 • Ved fremmøde i Tandplejen skal man være rask og have været uden symptomer i 48 timer (influenzalignende symptomer etc.).
 • Der anvises venteplads indendørs eller udendørs.
 • Ved undersøgelser/ behandlinger må kun en forælder (ingen søskende eller andre) gå med ind på klinikken og skal være iført mundbind og handsker.
 • Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer er personalet iklædt værnemidler i forhold til den opgave, der skal udføres.

TRÆNING & REHABILITERING

 • Tilbyder aktiviteter tæt på almindeligt niveau, dog med stor fokus på smittereduktion i form afstand og hygiejne.
 • Alle borgere med en genoptræningsplan eller en §86 ansøgning tilbydes 1. undersøgelse med fysisk fremmøde indenfor 7 dage. På baggrund af undersøgelsen planlægges det videre forløb. I tilfælde, hvor fysisk fremmøde ikke er relevant (borgeren er svækket/nervøs for fysiske fremmøde/andet), kan genoptræningsforløbet opstartes via telefon- eller videokonsultation.
 • Der tilbydes afklarende sundhedssamtaler med fysisk fremmøde til alle henvist til kronikerrehabilitering, hvorefter videre forløb planlægges.
 • Alle former for henvendelser modtages og alle aktiviteter afholdes på børneområdet.
 • Der tilbydes flere former for aktiviteter/træning: telefon- eller videokonsultationer, selvtræning, individuelle forløb, hjemmetræning eller holdtræning.
 • Telefon- og videokonsultationer bruges, når det vurderes at være tilstrækkeligt.
 • En del af træningen kan foregå i uderummet.
 • Pårørende har ikke mulighed for at deltage eller vente hos Træning og Rehabilitering, med mindre der er lavet særlig aftale om det på forhånd.
 • Der er begrænset plads i ventefaciliteterne.
 • Man må først møde op tidligst 5 minutter før aftalt mødetidspunkt.
 • Træningstid- og hyppighed er reduceres til det højst nødvendige, og holdstørrelser er reduceret.

 
RYGESTOPKURSER

 • Rygestopkurser afvikles igen som normalt, dog med reduceret deltagerantal.
 • Hvis man er i særlig risikogruppe, er der mulighed for individuelt telefonisk eller virtuelt forløb.
 • Rygestopkurserne annonceres både på vordingborg.dk/rygestop og i lokalaviserne.

BEVÆGELSESTURE MED NATURVEJLEDER I SUNDHED

ØVRIGE AKTIVITETER PÅ SUNDHEDSCENTRENE I STEGE, VORDINGBORG OG PRÆSTØ MULTICENTER

STEGE SUNDHEDSCENTER

 • Røntgen, jordemoderfunktionen og praktiserende læger kører som normalt. 

VORDINGBORG SUNDHEDSCENTER

 • Jordemoderfunktionen, praktiserende læger og lægevagten kører som normalt.

Hold dig i øvrige orienteret på Region Sjællands hjemmeside her.


KRAFTIG ANBEFALING - HOLD DIG I GANG

En lang række aktiviteter er lige nu udsat eller aflyst. Men det er vigtigt, at du holder dig i gang. For langt de fleste af os er bevægelse en afgørende og vigtig del i hverdagen og i et trænings- eller genoptræningsforløb. Derfor anbefaler vi kraftigt, at alle, der har mulighed for det, fortsætter med at lave fysisk aktivitet.