Trafik og Ejendomme

Status den 30. marts 2020

Vi løser i øjeblikket følgende opgaver:

 • Fjernelse af snestokke
 • Kontrol af Giv et Tip
 • Grøfter 
 • Optælling af riste før asfalt
 • Skift af riste før asfalt 
 • Sandkasser 
 • Luftning af faldunderlag 
 • Hjælp på genbrugspladserne

Status den 25. marts 2020

Enkelte medarbejdere i Afdelingen for Trafik og Ejendomme møder på arbejde for at løse opgaver, som vil få store økonomiske og brugsmæssige konsekvenser, hvis de ikke bliver løst nu. Medarbejderne overholder myndighedernes retningslinjer for at undgå smittefare, og der vil derfor også kun være en medarbejder i hver bil. De steder hvor der kræves to til at udføre en opgave, vil der blive holdt forsvarligt afstand, og værnemidler er til rådighed for at beskytte medarbejderne.

Andre medarbejdere i Trafik og Ejendomme står til rådighed for at bistå løsningen af kritiske funktioner på pleje- og omsorgsområdet og indgår således i et samlet nødberedskab, der sikrer borgerne bedst muligt mod Corona-virus i denne tid.

Derudover vil følgende opgaver blive løst:

 • Der vil i de kommende uger blive slået græs på Vordingborg Kommunes fodboldbaner for at sikre, at boldbanerne kan benyttes og ikke vokser til.
 • Driftsfolkene vil påbegynde pasning og forårsklargøring af forskellige grønne områder, her i blandt Historisk Botanisk Have og Frederiksmindeanlægget.
 • ”Snestokke” i rabatterne langs landevejene (som snerydgningsfolkene navigerer efter i snevejr) bliver fjernet for ikke at være til gene for de mange landmænd som i denne tid er startet på markarbejdet og har brug for at vejene er farbare.
 • I det åbne land og i de mindre byer er der opsat 270 skraldespande, som i de kommende uger fortsat bliver tømt, så rotter og overfyldte skraldespande undgås, og vi kan sikre borgernes hygiejne, også i det fri.
 • De offentlige skraldespande i de tre købsstæder, Præstø, Stege og Vordingborg vil også fortsat blive tømt. Der henstilles til, at de offentlige skraldespande ikke bruges til ”mini genbrugspladser”. Kommunen er i nødberedskab, og der er ikke ressourcer til, at håndtere så store mængder forskelligartet affald.
 • Kommunale bygninger serviceres med rengøring og vedligehold, renovering og anlæg.
 • Vi fortsætter med at etablere nye veje og stier og byggemodne, så vi kan understøtte erhvervslivet og bidrage til, at de økonomiske konsekvenser ikke bliver for store for virksomhederne.
 • I Klintholm havn har vi igangsat et stort anlægsprojekt, der i fremtiden bliver servicehavn for vindmølleparken Kriegers Flak. De erhvervsrettede aktiviteter i forbindelse med Klintholm Havn som servicehavn for vindmølleparken fortsætter.
 • De ni kommunale lystbådehavne er lukkede indtil videre. Det betyder at havnekontorene er lukkede, at toiletter og bad er låst af, og forårsklargøringen er udskudt. Havnene vil ikke blive serviceret før andet bliver meddelt.

Kørselskontoret

 • Kørselskontoret er åbent og kontaktes som sædvanlig på 55362560. Kørslen til ældrecentre, genoptræning og øvrige institutioner er stærkt reduceret. Der køres stadig til lægebehandling for borgere som er visiteret til denne kørsel.
 • Skolebusser er aflyst indtil der kommer nærmere besked om genåbning af skolerne.
 • De offentlige busser i Vordingborg kommune kører stort set som sædvanlig. Dog er de afgange aflyst, som særligt har betjent skoler og uddannelsesinstitutioner.
 • Handicapkørsel og Flextur med Flextrafik kører som sædvanlig. Se dog Movias driftssituation her https://www.moviatrafik.dk/flexkunde/driftssituation-corona
 • Vordingborg Kommune tilbyder ikke Plus tur.