Trafik og Ejendomme

Vi arbejder som normalt og alle driftsopgaver løses.
Vi understøtter erhvervslivet, og udbyder fortsat bygge- og anlægsopgaver. Her kan du se opgaverne.
Vores rengøringsmedarbejdere arbejder på højtryk med rengøring på skoler, i børnehaver, på plejehjem, på sundhedscentrene, samt andre kommunale bygninger. 
Vores ni lystbådehavne er åbne og Færgen Ida sejler jf. sejlplanen.  

Kørselskontoret

  • Kørselskontoret er åbent og kontaktes som sædvanlig på 55362560.
  • Kørslen til ældrecentre, genoptræning og øvrige institutioner er stærkt reduceret.
  • Der køres stadig til lægebehandling for borgere som er visiteret til denne kørsel.
  • Skolebusserne kører efter ny køreplan.
  • De offentlige busser i Vordingborg kommune kører stort set som sædvanlig. 
  • Handicapkørsel og Flextur med Flextrafik kører som sædvanlig. Se dog Movias driftssituation her https://www.moviatrafik.dk/flexkunde/driftssituation-coron