Høringer og annonceringer

Landzonetilladelser

Klagefristen løber fra den 12. januar til den 9. februar 2018

Klagefristen løber fra den 10. januar ti den 7. februar 2018

Klagefristen løber fra den 8. januar til den 5. februar 2018

Klagefristen løber fra den 21. december 2017 til den 18. januar 2018

Klagefristen løber fra den 19. december 2017 til den 16. januar 2018

Klagefristen løber fra den 18. december 2017 til den 15. januar 2018

Klagefristen løber fra den 15. december 2017 til den 12. januar 2018

Klagefristen løber fra den 14. december 2017 til den 11. januar 2018

Vandindvinding

  • Møn ny vandværk - ansøgning om etablering af nyt vandværk
    Vordingborg Forsyning Vand A/S søger om at etablere et nyt vandværk til erstatning for Stege og Frenderup vandværker.
    Vandværket etableres på matrikelnr. 6e Nr. Frenderup By, Damsholte, Frenderupgade 12B, 4780 Stege.
    Vandværket skal forsyne Stege By med drikkevand og får en kapacitet på 70 m3/t.

Bemærkninger til ansøgningen sender du til vandgruppen@vordingborg.dk senest den 5. februar 2018

Klagefristen løber fra den 10. januar 2018 til den 7. februar 2018

Klagefristen løber fra den 22. december 2017 til den 19. januar 2018

Virksomheder

Annonceret fra den 10. januar til den 7. februar 2018

Klagefristen løber fra den 20. december 2017 til den 17. januar 2018