Høringer og annonceringer

Kollektiv Trafik

Udvalget for Plan og Teknik har på deres møde den 8. maj 2019 besluttet, at sagen om forslag til trafikbestilling 2020 skal i offentlig høring.

Sagen med bilag kan læses her Referat af Udvalgsmøde i Plan og Teknik

Der er offentlig høring frem til den  14. juni 2019.

Kommentarer eller supplerende forslag til trafikbestilling 2020 fremsendes inden fristen på mail til bkch@vordingborg.dk

Administrationen udarbejder på baggrund af høringen en ny sag til Udvalget for Plan og Teknik på deres møde i august 2019.

Kystområder

Høringen løber fra den 7. juni 2019 til den 5. juli 2019

Høringen løber fra den 24. maj til den 21. juni 2019

Landzonetilladelser

Klagefristen løber fra d. 18. juni til d. 17. juli 2019

Klagefristen løber fra d. 17. juni 2019 til d. 15. juli 2019

Klagefristen løber fra d. 3. juni 2019 til d. 1. juli 2019.

Klagefristen løber fra den 28. maj 2019 til den 25. juni 2019.

Klagefristen løber fra d. 23. maj til d. 20. juni 2019.

Klagefristen løber fra d. 21. maj til d. 18. juni 2019.

Nedrivning

Jf. Kommuneplantillæg nr. 10 kan der ikke meddeles tilladelse til nedrivning af en bevaringsværdig bygning, før nedrivningen er blevet offentlig bekendtgjort.

Aktuelle ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninger

Indsigelser skal foreligge senest 24. juni 2019

Indsigelser skal sendes til Vordingborg kommune på:
tekpost@vordingborg.dk  eller som almindelig post til Vordingborg Kommune, Plan og By, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk. 

Planer

Planer i forslag

Høringen løber fra den 7. juni til den 5. juli 2019

Høringen løber fra den 2. maj til den 27. juni 2019

Høringen løber fra den 29. april til den 24. juni 2019

Høringssvar kan sendes til: 

tekpost@vordingborg.dk  eller Vordingborg Kommune, Afdelingen for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg

 

Vedtagne planer

Hvor klages der til
Du klager via Klageportalen www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Vordingborg Kommune.
Når du klager, skal du betale et gebyr, som tilbagebetales såfremt du får medhold i klagen.

Vandløb og søer

Høringen løber fra den 11. juni til den 9. juli 2019.

Bemærkninger eller indsigelser til projektet sendes skriftligt til vandloeb@vordingborg.dk.

 

Klageperioden løber fra den 22. maj til den 19. juni 2019

Klageperioden løber fra den 20. maj til den 17. juni 2019

Klageperioden løber fra den 14. maj til den 12. juni 2019 kl.23.59