Høringer og annonceringer

Landbrug

Klagefristen løber fra den 6 november til den 4. december 2020

Landzonetilladelser

Klagefristen løber fra den 24. november til den 22. december 2020

Klagefristen løber fra den 23. november til den 21. december 2020

Klagefristen løber fra den 20. november til den 18. december 2020

Klagefristen løber fra den 19. november til den 17. december 2020

Klagefristen løber fra den 18. november til den 17. december 2020

Klagefristen løber fra den 16. november til den 14. december 2020

Klagefristen løber fra den 10. november til den 8. december 2020

Klagefristen løber fra den 6. november til den 4. december 2020

Klagefristen løber fra den 30. oktober til den 27. november 2020

Klagefristen løber fra den 27. oktober til den 24. november 2020

Klagefristen løber fra den 23. oktober til og med den 20. november 2020

Nedrivning

Jf. Kommuneplan kan der ikke meddeles tilladelse til nedrivning af en høj bevaringsværdig bygning, før ansøgningen har været i offentlig høring.

Aktuelle ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninge

Indsigelser skal foreligge senest 8. december 2020 kl. 23.59

Indsigelser skal sendes til Vordingborg kommune på:
planby@vordingborg.dk  eller som almindelig post til Vordingborg Kommune, Afdeling for Plan og By, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk. 

Planer

Idefaser

  • Ingen aktuelle

Planer i forslag

Høringsperioden løber fra d. 6. november til den d. 4. december 2020

Vedtagne planer

Klagefristen udløber den 4. december 2020 kl. 23:59

Klagefristen udløber den 27. november 2020 kl. 23:59

Hvor klages der til
Du klager via Klageportalen www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Vordingborg Kommune.
Når du klager, skal du betale et gebyr, som tilbagebetales såfremt du får medhold i klagen.

Vandløb og søer

Klageperioden løber fra den 24. november til og med den 22. december 2020.

Klageperioder løber fra den 13. november til og med den 11. december 2020