Høringer og annonceringer

Landbrug

 Klagefristen løber fra den 9. juli til den 6. august 2019

Landzonetilladelser

Klagefristen løber fra den 15. august til den 12. september 2019

Klagefristen løber fra den 13. august til den 10. september 2019

Klagefristen løber fra den 1. august til den 29. august 2019

Klagefristen løber fra den 25. juli til den 22. august 2019

Klagefristen løber fra den 19. juli til den 16. august 2019

Nedrivning

Jf. Kommuneplan kan der ikke meddeles tilladelse til nedrivning af en høj bevaringsværdig bygning, før ansøgningen har været i offentlig høring.

Aktuelle ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninger

Indsigelser skal foreligge senest 26. juli 2019 kl. 23.59

Indsigelser skal sendes til Vordingborg kommune på:
tekpost@vordingborg.dk  eller som almindelig post til Vordingborg Kommune, Plan og By, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk. 

Planer

Planer i forslag

Høringen løber fra den 19. august til den 27. september 2019

Høringen løber fra den 11. juli til den 8. august 2019

Høringssvar kan sendes til: 

tekpost@vordingborg.dk  eller Vordingborg Kommune, Afdelingen for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg

 

Vedtagne planer

  • Ingen aktuelle

Hvor klages der til
Du klager via Klageportalen www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Vordingborg Kommune.
Når du klager, skal du betale et gebyr, som tilbagebetales såfremt du får medhold i klagen.

Vandindvinding

Klageperioden løber fra den 26. juli til den 23. august 2019

Annonceringen løber fra den 24. juli til den 14. august 2019.

Indsigelser kan sendes til: vandgruppen@vordingborg.dk eller Vordingborg Kommune, Afdeling for Byg, Land og Miljø, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Vandløb og søer

Høringsperioden løber fra den 15. august til og med den 12. september 2019

Klageperioden løber fra den 6. august 2019 til og med den 3. september 2019

Klageperioden løber fra den 6. august 2019 til og med den 3. september 2019.

Høringsperioden løber fra den 2. august til og med den 30. august 2019.

Bemærkninger eller indsigelser til projektet skal sendes skriftligt til vandloeb@vordingborg.dk.

Klageperioden løber fra den 26. juli til og med den 23. august 2019

Klageperioden løber fra den 10. juli til og med den 7. august 2019

Virksomheder