Høringer og annonceringer

Landbrug

Klagefristen løber fra den 12. april til den 10. maj 2019

Miljøvurdering

Klagefristen løber fra den 29. marts til den 26. april 2019

Klagefristen løber fra den 26. februar til den 26. marts 2019

Høringen løber fra den 25. februar til den 22. april 2019

Planer

Planer i forslag

Høringen løber fra den 17. april til den 12. juni 2019

------------------------------O--------------------------------

Høringen løber fra den 12. april til den 13. maj 2019

------------------------------O--------------------------------

Kan også læses på hjemmesiden Kommuneplan 2018 - forslag

Høringen løber fra den 29. marts til den 24. maj 2019

------------------------------O--------------------------------

Høringssvar kan sendes til: 

tekpost@vordingborg.dk  eller Vordingborg Kommune, Afdelingen for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg

 

Vedtagne planer

Klagefristen løber fra den 12. april til den 10. maj 2019

------------------------------O--------------------------------

Grundet nedbrud fredag d. 29. marts er annonceringen først sket 1. april. Det bevirker at klagefristen er forlænget til 29. april 2019

------------------------------O--------------------------------

Klagefristen løber fra den 18. marts til den 15. april 2019

------------------------------O--------------------------------

Hvor klages der til
Du klager via Klageportalen www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Vordingborg Kommune.
Når du klager, skal du betale et gebyr, som tilbagebetales såfremt du får medhold i klagen.

Spildevand

Vandløb og søer

Virksomheder