Høringer og annonceringer

Nedklassificering af offentlig sti

Indsigelser skal sendes senest den 1. december 2019

Indsigelser skal sendes til Vordingborg Kommune på

trafikogpark@vordingborg.dk att.: Helle Nørgaard eller almindelig post til Vordingborg Kommune, Trafik, Park og Havne, Mønsvej 130, 4760 Vordingborg, att.: Helle Nørgaard

Landbrug

 Klagefristen løber fra den 16. oktober til den 13. november 2019

Landzonetilladelser

Klagefristen løber fra d. 16. oktober til d. 13. november 2019

Klagefristen løber fra d. 11. oktober til d. 8. november 2019

Klagefristen løber fra d. 9. oktober til d. 6. november 2019

Klagefristen løber fra d. 4. oktober til den 1. november 2019

Klagefristen løber fra d. 2. oktober til d. 30. oktober 2019.

Klagefristen løber fra d. 1. oktober til d. 29. oktober 2019

Klagefristen løber fra d. 26. september til den 24. oktober 2019

Klagefristen løber fra d. 25. september til den 23. oktober 209

Klagefristen løber fra d. 24. september til d. 22. oktober 2019

Klagefristen løber fra d. 23. september til d. 21. oktober 2019

Klagefristen løber fra den 20. september til den 18. oktober 2019.

Nedrivning

Jf. Kommuneplan kan der ikke meddeles tilladelse til nedrivning af en høj bevaringsværdig bygning, før ansøgningen har været i offentlig høring.

Aktuelle ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninger

Indsigelser skal foreligge senest 26. juli 2019 kl. 23.59

Indsigelser skal sendes til Vordingborg kommune på:
tekpost@vordingborg.dk  eller som almindelig post til Vordingborg Kommune, Plan og By, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk. 

Planer

Idefase

Høringen løber fra den 14. oktober til den 28. oktober 2019

Idéer og forslag sendes til:
Vordingborg Kommune, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg
eller 
Charlotte Tølbøl Henckel på e-mail, så de er kommunen i hænde senest den 28. oktober 2019.

Planstrategi 2019

Høringen løber fra den 23. september til den 18. november 2019

Planer i forslag

Høringen løber fra den 26. september til den 8. november 2019

Høringen løber fra den 20. september til den 15. november 2019

Høringen løber fra den 20. september til den 1. november 2019

Høringssvar kan sendes til: 

tekpost@vordingborg.dk  eller Vordingborg Kommune, Afdelingen for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg

 

Vedtagne planer

Klagefristen udløber den 29. oktober 2019

Klagefristen udløber den 24. oktober 2019

Klagefristen udløber den 22. oktober 2019

Hvor klages der til
Du klager via Klageportalen www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Vordingborg Kommune.
Når du klager, skal du betale et gebyr, som tilbagebetales såfremt du får medhold i klagen.

Vandløb og søer

 Klageperioden løber fra den 16. oktober til og med den 13. november 2019

Klageperioden løber fra den 11. oktober til og med den 8. november 2019

Høringsperioden løber fra den 4. oktober til og med den 1. november.
Bemærkninger eller indsigelser til projektet skal sendes skriftligt til vandloeb@vordingborg.dk.

Klageperioder løber fra den 23. september til og med den 21. oktober 2019