Høringer og annonceringer

Nedrivning

Jf. Kommuneplantillæg nr. 10 kan der ikke meddeles tilladelse til nedrivning af en bevaringsværdig bygning, før nedrivningen er blevet offentlig bekendtgjort.

Aktuelle ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninger

Indsigelser skal foreligge senest 15. marts 2019

Indsigelser skal sendes til Vordingborg kommune på:
tekpost@vordingborg.dk  eller som almindelig post til Vordingborg Kommune, Plan og By, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk. 

Planer

Planer i forslag

Høringen løber fra den 19. februar til den 19. marts 2019

Høringssvar kan sendes til: 

tekpost@vordingborg.dk  eller Vordingborg Kommune, Afdelingen for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg

 ------------------------------------- O -------------------------------------

Høringen løber fra den 6. februar til den 6. marts 2019

Høringssvar kan sendes til: 

tekpost@vordingborg.dk  eller Vordingborg Kommune, Afdelingen for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg

 ------------------------------------- O -------------------------------------

Høringen løber fra den 8. januar til den 5. marts 2019

Høringssvar kan sendes til: 

tekpost@vordingborg.dk  eller Vordingborg Kommune, Afdelingen for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg

 

Vedtagne planer

Klagefristen løber fra den 6. februar til den 6. marts 2019

Du klager via Klageportalen www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Vordingborg Kommune.
Når du klager, skal du betale et gebyr, som tilbagebetales såfremt du får medhold i klagen.

Vandindvinding

Virksomheder

Liste over affaldsforbrændings- og affaldsmedforbrændingsanlæg i Vordingborg Kommune

  •  DTU VET affaldsforbrændingsanlæg på Lindholm. Kapacitet 60 kg affald pr. time.

Annonceret den 7. januar 2019 i henhold til Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1271 af 21. november 2017 om anlæg, der forbrænder affald.

Miljøgodkendelsen kan kun påklages af ansøgeren