Høringer og annonceringer

Kystområder

Høringen løber fra den 2. december til den 30. december 2019

Landbrug

 Klagefristen løber fra den 16. oktober til den 13. november 2019

Landzonetilladelser

Klagefristen løber fra d. 9. december 2019 til d. 6. januar 2020 

Klagefristen løber fra d. 2. december til d. 30. december 2019.

Klagefristen løber fra d. 29. november til d. 27. december 2019

Klagefristen løber fra d. 28. november til d. 26. december 2019

Klagefristen løber fra d. 26. november til d. 17. december 2019

Klagefristen løber fra d. 25. november 2019 – 23. december 2019

Klagefristen løber fra d. 21. november til den 19. december 2019

Klagefristen løber fra d. 20. november til den 18. december 2019

Klagefristen løber fra d. 19. november til d. 17. december 2019

Klagefristen løber fra d. 14. november til den 12. december 2019

Klagefristen løber fra d. 13. november – 11. december 2019

Klagefristen løber fra d. 12. november til den 10. december 2019

Klagefristen løber fra d. 11. november til d. 9. december 2019.

Klagefristen løber fra d. 7. november 2019 til den 5. december 2019

Klagefristen løber fra d. 6. november til d. 4. december 2019

Klagefristen løber fra d. 5. november – 3. december 2019.

Nedrivning

Jf. Kommuneplan kan der ikke meddeles tilladelse til nedrivning af en høj bevaringsværdig bygning, før ansøgningen har været i offentlig høring.

Aktuelle ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninge

Indsigelser skal foreligge senest 24. december 2019 kl. 23.59

Indsigelser skal sendes til Vordingborg kommune på:
tekpost@vordingborg.dk  eller som almindelig post til Vordingborg Kommune, Plan og By, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk. 

Planer

Strategiplan

Høringen løber fra den 1. november 2019 til den 5. januar 2020

Planer i forslag

Høringen løber fra d. 9. december 2019 til d. 3. februar 2020

Høringen løber fra d. 9. december 2019 til den 13. januar 2020

Høringen løber fra d. 12. november til d. 10. december 2019

Høringssvar kan sendes til: 

tekpost@vordingborg.dk  eller Vordingborg Kommune, Afdelingen for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg 

Vedtagne planer

Klagefristen udløber d. 6. januar 2020 kl. 23:59

Klagefristen udløber d. 10. december 2019 kl. 23.59

Hvor klages der til
Du klager via Klageportalen www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Vordingborg Kommune.
Når du klager, skal du betale et gebyr, som tilbagebetales såfremt du får medhold i klagen.

Vandløb og søer

Bemyndigelsen gælder fra den 1. januar 2020 til den 1. april 2020

Klageperioden løber fra den 2. december til og med den 30. december 2019

Høringsperioden løber fra den 15. november til og med den 13. december 2019
Bemærkninger eller indsigelser til projektet skal sendes skriftligt til vandloeb@vordingborg.dk.

Klageperioden løber fra den 7. november til den 5. december 2019

Virksomheder