Høringer og annonceringer

Landbrug

 Klagefristen løber fra den 13. juli til den 10. august 2018

 Klagefristen løber fra den 10. juli til den 13. august 2018

Landzonetilladelser

Klagefristen løber fra den 16. august til den 13. september 2018

Klagefristen løber fra den 6. august til den 3. september 2018

Klagefristen løber fra den 27. juli til den 24. august 2018

Klagefristen løber fra den 24. juli til den 21. august 2018

Nedrivning

Jf. Kommuneplantillæg nr. 10 kan der ikke meddeles tilladelse til nedrivning af en bevaringsværdig bygning, før nedrivningen er blevet offentlig bekendtgjort.

Aktuelle ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninger.

Indsigelsesperioden udløber den 26. juli 2018

Indsigelsesperioden udløber den 29. juli 2018

Indsigelser skal sendes til Vordingborg kommune på:
tekpost@vordingborg.dk  eller som almindelig post til Vordingborg Kommune, Plan og By, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk. 

Planer

Idéoplæg

  • Ingen aktuelle

Planer i forslag

  • Ingen aktuelle i øjeblikket

Høringssvar kan sendes til: 

tekpost@vordingborg.dk  eller Vordingborg Kommune, Afdelingen for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg

Vedtagne planer

Klageperioden løber til den 18. september 2018

Klageperioden løber til den 14. september 2018

Vandløb og søer

Klagefristen løber fra den 17. august til den 17. september 2018

Klagefristen løber fra den 10. august til den 10. september 2018

VVM

Klagefristen løber fra den 13. juli til den 10. august 2018