Folkeoplysning

Folkeoplysningsrådet og Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid har i tæt samarbejde udarbejdet en folkeoplysningsstrategi. Alle interesserede foreninger og borgere har været inviteret til et stormøde for at bidrage med input til denne strategi. Nu er strategien samlet og skrevet sammen, og på sidste møde i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 3. marts 2020, blev det besluttet at sende strategien i høring.

Folkeoplysningsstrategi 2020-2025

Høringsperioden løber fra den 10-3-2020 til den 1-4-2020.

Spørgsmål og høringssvar sendes til kulturogfritid@vordingborg.dk

De indkomne høringssvar vil blive behandlet i Folkeoplysningsrådet den 16-4-2020 og i Udvalget for Kultur , Idræt og fritid den 5-5-2020.

Folkeoplysningsstrategien behandles af Kommunalbestyrelsen den 27-5-2020.