Kollektiv Trafik

Udvalget for Plan og Teknik har på deres møde den 8. maj 2019 besluttet, at sagen om forslag til trafikbestilling 2020 skal i offentlig høring.

Sagen med bilag kan læses her Referat af Udvalgsmøde i Plan og Teknik

Der er offentlig høring frem til den  14. juni 2019.

Kommentarer eller supplerende forslag til trafikbestilling 2020 fremsendes inden fristen på mail til bkch@vordingborg.dk

Administrationen udarbejder på baggrund af høringen en ny sag til Udvalget for Plan og Teknik på deres møde i august 2019.