Planer

Idefase

Fristen for indgivelse af høringssvar er d. 27. januar 2020 kl. 23:59

Høringssvar kan sendes til: 

tekpost@vordingborg.dk  eller Vordingborg Kommune, Afdelingen for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg

Planer i forslag

Høringen løber fra d. 23. januar til d. 20. februar 2020 

Høringen løber fra d. 9. december 2019 til d. 3. februar 2020

Høringssvar kan sendes til: 

tekpost@vordingborg.dk  eller Vordingborg Kommune, Afdelingen for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg 

Vedtagne planer

Klagefristen udløber d. 18. februar 2020 kl. 23:59

Hvor klages der til
Du klager via Klageportalen www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Vordingborg Kommune.
Når du klager, skal du betale et gebyr, som tilbagebetales såfremt du får medhold i klagen.