Planer

Idefaser

  • Ingen aktuelle

Planer i forslag

Høringsperioden løber fra d. 6. november til den d. 4. december 2020

Vedtagne planer

Klagefristen udløber den 4. december 2020 kl. 23:59

Klagefristen udløber den 27. november 2020 kl. 23:59

Hvor klages der til
Du klager via Klageportalen www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Vordingborg Kommune.
Når du klager, skal du betale et gebyr, som tilbagebetales såfremt du får medhold i klagen.