Planer

Planer i forslag

Høringen løber fra den 11. juli til den 8. august 2019

Høringen løber fra den 24. juni til den 22. juli 2019

Høringssvar kan sendes til: 

tekpost@vordingborg.dk  eller Vordingborg Kommune, Afdelingen for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg

 

Vedtagne planer

Klagefristen løber fra den 4. juli til den 1. august 2019

Hvor klages der til
Du klager via Klageportalen www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Vordingborg Kommune.
Når du klager, skal du betale et gebyr, som tilbagebetales såfremt du får medhold i klagen.