Planer

Idefaser

Høringsperioden udløber d. 29. september 2020

Planer i forslag

Høringsperioden løber fra d. 21. september til d. 16. november 2020

Høringsperioden løber fra d. 3. september til d. 29. oktober 2020

------------- O -------------

Høringsperiode fra den 25. juni til den 8. oktober 2020

Høringssvar kan sendes til: 

tekpost@vordingborg.dk eller Vordingborg Kommune, Afdelingen for Byg, Land og Miljø, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg 

------------- O ------------- 

Vedtagne planer

Klagefristen udløber d. 26. oktober 2020 kl. 23:59

Klagefristen udløber d. 19. oktober 2020 kl 23:59

Klagefristen udløber d. 28. september 2020 kl. 23:59

Hvor klages der til
Du klager via Klageportalen www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Vordingborg Kommune.
Når du klager, skal du betale et gebyr, som tilbagebetales såfremt du får medhold i klagen.