Planer

Idefase

Høringen løber fra den 14. oktober til den 28. oktober 2019

Idéer og forslag sendes til:
Vordingborg Kommune, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg
eller 
Charlotte Tølbøl Henckel på e-mail, så de er kommunen i hænde senest den 28. oktober 2019.

Planstrategi 2019

Høringen løber fra den 23. september til den 18. november 2019

Planer i forslag

Høringen løber fra den 26. september til den 8. november 2019

Høringen løber fra den 20. september til den 15. november 2019

Høringen løber fra den 20. september til den 1. november 2019

Høringssvar kan sendes til: 

tekpost@vordingborg.dk  eller Vordingborg Kommune, Afdelingen for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg

 

Vedtagne planer

Klagefristen udløber den 29. oktober 2019

Klagefristen udløber den 24. oktober 2019

Klagefristen udløber den 22. oktober 2019

Hvor klages der til
Du klager via Klageportalen www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Vordingborg Kommune.
Når du klager, skal du betale et gebyr, som tilbagebetales såfremt du får medhold i klagen.