Planer

Planer i forslag

Høringen løber fra den 7. juni til den 5. juli 2019

Høringen løber fra den 2. maj til den 27. juni 2019

------------------------------O--------------------------------

Høringen løber fra den 29. april til den 24. juni 2019

------------------------------O--------------------------------

Høringen løber fra den 17. april til den 12. juni 2019

------------------------------O--------------------------------

Kan også læses på hjemmesiden Kommuneplan 2018 - forslag

Høringen løber fra den 29. marts til den 7. juni 2019

Bemærk! Høringsperioden for kommuneplanforslaget er forlænget med 14 dage (var før 24. maj 2019).

------------------------------O--------------------------------

Høringssvar kan sendes til: 

tekpost@vordingborg.dk  eller Vordingborg Kommune, Afdelingen for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg

 

Vedtagne planer

  • Ingen aktuelle

Hvor klages der til
Du klager via Klageportalen www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Vordingborg Kommune.
Når du klager, skal du betale et gebyr, som tilbagebetales såfremt du får medhold i klagen.