Vandløb og søer

Bemyndigelsen gælder fra den 11. marts til den 1. maj 2020

 Klagefristen løber fra den 2. marts til den 30. marts 2020

Bemyndigelsen gælder fra den 1. januar 2020 til den 1. april 2020