Dagtilbud, skoler, familie mm.

Dagplejen

 • Lukket ved lockout. Hvis enkelte ikke-konfliktramte dagplejere får mulighed for at holde åbent, informeres forældrene direkte af dagplejeren.
 • Generel information om eventuelle lukninger vil foregå via Børneintra.

Dagtilbud

 • Lukket ved lockout. Hvis enkelte institutioner får mulighed for at holde delvist åbent, med ikke-konfliktramt personale, informeres forældrene direkte af institutionens leder.
 • Generel information om eventuelle lukninger vil foregå via Børneintra.

Skoler og skoleklubber

 • Det meste af undervisningen på alle skoler aflyses i tilfælde af lockout. Der vil dog muligvis kunne blive gennemført enkelte undervisningstimer på nogle skoler af de tjenestemænd, som ikke er omfattet af konflikten.
 • Skoleklubberne holder lukket i tilfælde af lockout. Hvis enkelte skoleklubber får mulighed for at holde delvist åbent med ikke-konfliktramt personale, informeres forældrene direkte af institutionens leder.
 • Forældre og elever bedes holde sig orienteret om eventuelle lukninger på Skoleintra og eventuelt på skolernes Facebooksider.

Ungdomsskolen og 10. klasse

 • Heltidsundervisning på Præstegårdsvej lukket ved lockout. 
 • MK på Primulavej holder åbent som normalt.
 • Heltidsundervisningen på Rampen, 10. klasse på Kuskevej, ungdomsklubber i de fem afdelinger i Stensved, Præstø, Lundby, Vordingborg og Stege samt fritidsundervisning i de fem afdelinger vil holde delvist lukket ved lockout.
 • Der informeres nærmere via skolens hjemmeside, Facebookside og SMS.

Familiecenter Kalvehave

 • Åbent som normalt.

PPR og Forebyggelse

 • Åbent som normalt. Dog aflyses møder indkaldt af dagtilbud og skoler ved lockout, da de er omfattet af lockoutvarslerne.

Tandplejen

 • Lukket ved lockout. Der henvises til privat tandlægepraksis for nødbehandlinger.
 • Brugere informeres via Tandplejens hjemmeside, Tandplejens telefonsvarer, Tandplejens Facebookside og skilte på dørene.