Budget 2016

Kommunalbestyrelsen vedtog 8. oktober 2015 Vordingborg Kommunes budget for 2016-19. Budgettet bygger på en bred aftale indgået mellem Konservative, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Venstre.

Budgetoverblik med regnskab for de enkelte udvalg

Budgetaftale 2016