Budget 2017

Kommunalbestyrelsen vedtog 13. oktober 2016 Vordingborg Kommunes budget for 2017-2020.

Budgettet bygger på en aftale indgået mellem Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative.

Budgetoverblik for alle udvalg

 

Budgetaftale 2017

Venstre, Dansk Folkeparti og De konservative i kommunalbestyrelsen indgik den 26. september 2016 budgetaftale for 2017 og overslagsårene 2018 - 2010.

I nedenstående budgetoversigter fremgår konsekvenserne af budgettets 2. behandling den 13. oktober 2016.