Budget 2018

Kommunalbestyrelsen vedtog den 12. oktober 2017 Vordingborg Kommunes budget for 2018-2021.

Budgettet bygger på en aftale indgået mellem Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative.

 

Budgetoverblik for udvalg indtil den 31. december 2017

Budgetaftale 2018

Flertalsgruppen i Vordingborg Kommunes kommunalbestyrelse bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative har indgået aftale om budgettet for 2018 og overslagsårene 2019-2021.