Budget 2018

Budgetaftale 2018

Flertalsgruppen i Vordingborg Kommunes kommunalbestyrelse bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative har indgået aftale om budgettet for 2018 og overslagsårene 2019-2021.