Demografisk udvikling

Seneste befolkningsprognose viser at befolkningstallet vil være 43.418 indbyggere i år 2032. Pr. 1. januar 2019 lyder det officielle tal på 45.816 indbyggere, hvilket betyder en tilbagegang i Vordingborg Kommune på knap 2.500 borgere over de næste 13 år. I løbet af 2019 forventes en tilbagegang på 138 borgere. Sidste års prognose spåede en lille fremgang, men med en tilbagegang på 270 borgere i løbet af 2018 er kurven, der de seneste 4 år har været opadgående, altså knækket, hvilket får betydning for dette års befolkningsprognose. Det faldende indbyggertal i 2018 skyldes et stort antal fraflyttere, som ikke er set siden kommunesammenlægningen. Samtidig var antallet af tilflyttere og indvandrere noget lavere end tidligere år. 

Mens forventningen til det samlede indbyggertal er en faldende tendens, så er der enkelte aldersgrupper der vokser en smule. Der ventes en stigning i antallet af 0-6 årige, 26-42 årige samt i gruppen 65+ år, herunder særligt de 80+ årige, som forventes at blive tæt på fordoblet i antal frem mod år 2032. Det generelle billede for kommunens demografi er fortsat en tendens mod færre skolebørn, færre erhvervsaktive i alderen 16-64 år og flere ældre.

Prognosetallene kan nær studeres i følgende dokumenter: