ECO Nøgletal

ECO Nøgletal gør det muligt, at foretage sammenligninger mellem Vordingborg Kommune og henholdsvis Region Sjælland, hele landet og en gruppe af sammenlignelige kommuner.

ECO Nøgletal Vordingborg Kommune

ECO Nøgletallene udgives af Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA)Du vil få en e-mail når der sket en ændring på denne side