Borgermøde i Klintholm Havn

Onsdag den 11. september kl. 19 - 21 præsenteres to lokalplanforslag i Klintholm Havn.

Kom til borgermøde om lokalplanforslag for Klintholm Havn i morgen, onsdag den 11. september kl. 19.00 - 21.00. Mødet afholdes i Klintholm Havneby 1A (Feriebyen), hvor Vordingborg Kommune præsenterer to lokalplanforslag for Klintholm Havn; en for servicebygningen og en for hotellet.

Udvalget for Plan og Teknik har på mødet den 14. august 2019 vedtaget følgende forslag til lokalplaner:

  • Forslag til Lokalplan H 14.02.02 Servicebygning i Klintholm Havn 
    Lokalplanforslaget skal udarbejdes for at muliggøre etablering af en servicebygning i Klintholm Havn på den del af Havnepladsen, hvor Fiskernes Fællessalg i dag ligger.
  • Forslag til Lokalplan H 14.02.03 Hotel i Klintholm Havn 
    Ejer ønsker at opføre et hotel på Thyravej 16, hvor Ålekroen tidligere lå. Det kan have en maksimal højde på 10,0 meter. Det kan al være ca. 40 m langt og ca. 15 m bredt, dvs. at bygningen kommer til at have et grundareal på ca. 600 m² i 2 hele etager.

Planerne er i høring indtil den 29. september 2019.

Du kan læse planerne med tilhørende høringsprocedure/ høringsfrist/klagevejledning på Vordingborg Kommunes hjemmeside under Høringer og annonceringer