Enig kommunalbestyrelse bag budget

Borgmester roser kommunalbestyrelsen for ansvarlighed.

Det er en glad borgmester i Vordingborg Kommune, Mikael Smed, som efter kommunalbestyrelsesmødet torsdag den 11. oktober kan se tilbage på, at hans første år i borgmesterstolen førte til et budget, som alle partier og lister i kommunalbestyrelsen står bag.

”Det har fra starten været min ambition at alle i Kommunalbestyrelsen kunne se sig selv i dette års budget og stemme for det. Det glæder mig, at det er lykkes,” siger Mikael Smed.

”Vi skal som valgte politikere jo altid huske, at vi samlet repræsenterer alle kommunens borgere, og ikke kun os selv. Derfor har vi også tilsammen et ansvar for, at vores kommune udvikles til gavn for borgerne. Og det ansvar synes jeg, at alle i Kommunalbestyrelsen har taget på sig,” siger Mikael Smed.

I den ideelle verden kan man måske få alt hvad man peger på, men sådan er det ikke i den kommunale verden, hvor de økonomiske ressourcer er begrænsede og skal dække mange behov, og ikke mindst mange lovbundne udgifter.

”Derfor er et budget en balancegang, og det gælder også vores budget for 2019. Alle har fået noget, men alle har også været indforstået med, at man har måtte afgive noget, som man ellers havde sat på sit partis ønske- eller kravliste til budgettet. Det synes jeg vidner om, at vi har en kommunalbestyrelse med en stor realitetssans og stor ansvarsfølelse,” siger borgmesteren.

Med det vedtagne budget bliver 2019 et år hvor mange områder opgraderes og videreudvikles. Blandt andet får skole- og klubområdet tilført flere midler, det samme gælder kultur, idræts og fritidsområdet, ligesom puljen til cykelstier er øget og der er afsat penge til at videreudvikle turismen og kommunens lange kystlinje.

På trods af de ekstraordnære opgraderinger næste år, så vokser kassebeholdningen med mere end 2 mio. kr. Samtidig holdes skatter og afgifter i ro, og kommunens gæld afdrages med 25 mio. kr. i 2019 og med tilsammen 100 mio. kr. i perioden frem til og med 2022.

På sigt skal der dog findes midler til overslagsårene, som ikke ser så økonomisk lyse ud, men optimismen blomstrer – hvilket også er titlen på det indgåede budgetforlig.

”Vi har rigtigt meget udvikling og store projekter i gang. Bygningen af den nye Storstrømsbro giver arbejdspladser, det samme gælder den store udbygning af Vordingborg Havn, og i vores Businesspark Vordingborg ved afkørsel 41 er der god gang i afsætning af erhvervsgrunde. Samtidig udbyder vi snart fantastisk beliggende grunde på Antonibakken til salg. Så sammen med nogle fornuftige langsigtede og ansvarlige beslutninger, så tror jeg på, at vi også i overslagsårene får en god udvikling i vores kommune,” siger Mikael Smed.

Se budgetaftalen