Forbud mod besøg

Øjeblikkeligt forbud mod besøgendes adgang til kommunale og private plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser, inkl. frirum, udearealer mv.

Den 6. april 2020.

Kommunalbestyrelsen er af Styrelsen for patientsikkerhed blevet påbudt at udstede øjeblikkeligt forbud mod besøgendes adgang til kommunale og private plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser inkl. friarealer mv.

Se meddelelse af påbud