Fuglebakken lukkes ved Primulavej

Stigende trafik betyder midlertidig lukning for gennemkørsel fra den 7. januar 2020.

Fra tirsdag den 7. januar 2020 er det slut med at bruge Fuglebakken og Primulavej som en smutvej. Der lukkes vejen nemlig med betonklodser, så gennemkørsel med biler ikke længere er mulig. Der er stadigvæk adgang for gående, cykler og knallerter, som kan bruge Fuglebakken og Primulavej som en genvej.

Der er allerede opsat gule tavler med information om den forestående vejlukning, der bliver desuden opsat ”blind vej” skilte op inden vejlukningen gennemføres.

”Selv om vi har opsat tavler med information om vejlukningen til trafikanterne, og der opsættes vejskilte med blind vej, så er det vores erfaring, at en del af trafikanterne kører på rutinen, og overser skiltene om vejlukningen. Det kan derfor ikke undgås, at der er bilister som kører forkert, og må vende bilen og køre tilbage igen. Men efter ret kort tid så har de fleste bilister lært, at vejen er lukket, og trafikken afvikles igen tilfredsstillende, ” siger Michael Larsen formand for Udvalget for Plan og Teknik.

Vejen lukkes fordi de stigende trafikmængder udgør en risiko for de bløde trafikanter på Fuglebakken og Primulavej.

Afspærringen foretages i første omgang som en midlertidig afspærring med betonklodser, det skyldes at når Ringsted-Femern projektet er afsluttet, og trafikken igen er normaliseret i byen, så skal der drøftes en mere permanent plan for trafikafviklingen i byen. Det forventes, at de sidste anlægsarbejder på Ringsted-Femern projektet afsluttes i foråret 2020, hvorefter der kan drøftes en permanent plan for trafikafviklingen i byen.