Indvielse af Campuscaféen

Onsdag den 9. januar får unge studerende et helt nyt mødested og aktivitetshus i Vordingborg by

I løbet af efteråret 2018 har unge under uddannelse i Vordingborg by været med til at gøre et tomt lokale i stationsbygningen til et inspirerende, farverigt og flerfunktionelt mødested. Og onsdag den 9. januar er Campuscaféen klar til indvielse.

Campuscaféen er et brugerstyret mødested og aktivitetshus for Vordingborgs unge studerende på tværs af uddannelser. Det skal være med til at skabe et bedre studiemiljø og sprede ungdomskultur i byen.

Bag stedet står Campus Vordingborg, Ungdomsskolen og 10. klasse samt Vordingborg Kommune, der sammen er værter for indvielsen.

Dørene til det nye mødested åbner kl. 14, hvorefter borgmester Michael Smed og en repræsentant for Campus Vordingborg vil sige et par ord. Efterfølgende vil man kunne opleve nogle af byens unge give et par numre fra den nye, specialbyggede scene.

Campuscaféen er en del af Realdanias kampagne ”Hovedbyer på forkant”, hvor Vordingborg Kommune i april 2018 blev tildelt 7,8 mio. kr. til at udvikle stationsområdet. Projektet arbejder med at forene udfordringerne med manglende byliv samt manglende tiltrækning og fastholdelse af unge i yderområderne. Vordingborg Kommune arbejder bl.a. med potentialet, der kan ligge i at være uddannelsesby frem for ren handelsby og viser samtidig, hvordan man kan arbejde med at skabe nyt byliv i og omkring bygninger, der har mistet deres funktion.

Campuscaféen er første realiserede delprojekt i ”Hovedbyer på forkant”.

”Vores unge har længe manglet et sted at kunne samles og hænge ud efter skole. Et sted hvor der er plads til alle på tværs af uddannelser, alder og baggrund. På denne måde bliver Campuscaféen en slags demokratisk værksted for byens unge. Campuscaféen er de unges egen idé, som vi har hjulpet dem med at realisere gennem udviklingsprojektet ”Hovedbyer på Forkant” og en god samskabelsesproces i efteråret 2018. Jeg håber, de unge vil tage rigtig godt imod Campuscaféen”, siger borgmester Mikael Smed.

Program for onsdag den 9. januar

  • 14.00 Dørene åbner

  • 14.30 Borgmester Mikael Smed samt repræsentant for Campussamarbejdet holder tale

  • 15.00-17.00 Åbent hus med levende musik og snacks

Læs mere

Følg udviklingen af Campuscaféen på Facebooksiden Campuscafé Vordingborg:

https://www.facebook.com/studenterhus/

Læs mere om kampagnen ”Hovedbyer på forkant”

 https://realdania.dk/projekter/stationsomraadetivordingborg