Lendemark Hovedgade

Deltag i borgermøde om forskønnelse af Lendemark Hovedgade.

Har du en idé eller holdning, så kom forbi til en snak torsdag den 18. juni kl. 16 - 17 eller kl. 17 – 18 på torvet/p-pladsen på Lendemark Hovedgade.

I 2017 blev der udarbejdet et skitseforslag med borgernes input til byfornyelse af Lendemarke Hovedgade. Status er, at der ikke er økonomi til alle de tiltag som er foreslået i skitseforslaget. Vordingborg Kommune har derfor kigget på forskellige muligheder for trafiksanering og/eller forskønnelse af vejen.

Disse muligheder vi gerne vil drøfte med dig.

Hvad oplever du og hvad er vigtigst: Er det at nedsætte hastigheden? Begrænse trafikken ved en evt. vejlukning? Flere træer? Renovere fortovet? Flere/bedre opholdsmuligheder?

Du tilmelder dig ved at sende en mail til ehar@vordingborg.dk senest den 16. juni. Husk at oplyse hvilket tidsrum du deltager i. Mødet bliver holdt udendørs i to runder, så vi overholde regeringens Covid-19 retningslinjer.

Udvalgsformand Michael Larsen deltager på mødet sammen med medarbejdere fra Vordingborg Kommune.

Vi glæder os til at se jer!