Lokalplanforslag for Foreningshavnen Præstø.

Et lokalplanforslag for Foreningshavnen Præstø er nu klart. Der afholdes informationsmøde om forslaget torsdag den 20. august. Tilmelding er nødvendig.

På baggrund af den netop vedtagne Strategisk-Fysiske Udviklingsplan for Præstø Havn, har Vordingborg Kommune udarbejdet et lokalplanforslag for Foreningshavnen i Præstø.

Det er lokalplanens formål at tilvejebringe det planmæssige grundlag for opførelse af nye sejl- og vandsportsrelaterede bygninger i lokalplanområdet. Formålet er også at sikre den fremtidige adgang til området for Præstøs borgere og besøgende og regulere den ny bebyggelses anvendelse, omfang, placering og ydre fremtræden, så den indpasser sig i byens eksisterende historiske bebyggelses- og kulturmiljø, og i idéerne om Vandsportens By og Aktiv liv ved fjorden i Præstø.

Lokalplanen regulerer det område, som i udviklingsplanen benævnes Foreningshavnen. Området er beliggende mellem Dambæks Have og Stranden. Foreningshavnens tema er ”styrk fællesskabet” og der er arbejdet med at give bedre rammer ved at skabe fælles pladser, faciliteter og muligheder på tværs af havnens brugere og byens borgere.

Der afholdes informationsmøde om forslag til Lokalplan R 16.01.02, Foreningshavnen Præstø.

Den 20. august 2020 i Bio Bernhardts baglokale i tidsrummet 18 – 21.

Grundet retningslinjer for anvendelse af lokalerne, afholdes mødet ved stort antal tilmeldinger i to omgange inden for tidsrummet.

Tilmelding er nødvendig på ropb@vordingborg.dk senest den 17. august kl. 12.

Alt efter omfang af tilmeldinger sker mulighed for deltagelse efter ”først-til-mølle-princippet”.

Du kan se Vordingborg Kommunes planer i høring:
https://vordingborg.dk/kommunen/hoeringer-og-annonceringer

eller læse selve lokalplanforslaget https://dokument.plandata.dk/20_10064389_1593084188876.pdf.

Du kan også læse om udviklingsplanen for Præstø Havn https://vordingborg.dk/by-og-vand/