Medarbejder på plejecenter smittet med Corona virus

Alle sikkerhedsforanstaltninger er taget i brug for at undgå smitte.

 Vordingborg Kommune fik sent om aftenen den 8. april sit første konstaterede tilfælde med en corona-smittet medarbejder på et af kommunens plejecentre, Klintholm Havn centeret.

Medarbejderen var på arbejde på plejecentret, da symptomer begyndte at opstå, og er efterfølgende blevet testet positiv for COVID-19. Medarbejderen er derfor sygemeldt og forbliver i eget hjem indtil 48 timer efter, at symptomer på sygdommen er ophørt.

”Vi har på baggrund af den konstaterede smitte orienteret både beboere, pårørende og medarbejdere både mundtligt og skriftligt, og har anmodet om at få testet beboerne og de andre medarbejdere i plejecentret for Corona virus, så vi ved, om flere er blevet smittet. Vi har været i kontakt med Corona testcenter, og er blevet orienteret om, at de der har milde symptomer kan blive testet, og hvilke tidspunkter de kan blive testet på,” siger plejecenterets leder Helene Kvist..

”Vi er selvfølgelig også ekstra opmærksomme på, om der er flere beboere eller medarbejdere, der udviser tegn på smitte med Corona virus. Det har der endnu ikke været. Men hvis der udvises tegn på smitte, vil beboeren blive isoleret i egen bolig,og der vil blive benyttet værnemidler med maske, visir eller briller og dragt, for at hindre yderligere smitte. Er der medarbejdere der udviser symptomer, vil de omgående blive sygemeldt og isoleret i eget hjem,” siger Helene Kvist.

Antallet af medarbejdere, der hjælper i ældreboligerne på Klintholm Havn Centeret, er begrænset til ganske få, og det vil centeret forsøge at begrænse yderligere i de næste 14 dage. Samtidig er beboere i ældreboligerne blevet anbefalet at begrænse deres færden og fortsat holde afstand til andre, og gerne få bragt varer ud frem for selv at handle.

På alle områder følger centeret Sundhedsstyrelsens anbefalinger.