Nu er de nye affaldsbeholdere på vej

Nye sorteringsmuligheder i nye beholdere.

Mandag den 22. oktober 2018 rullede de første affaldsbeholdere ud fra Godshotellet i Vordingborg, hvor de står i store stakke, og i løbet af de kommende 9 uger vil firmaet joca a/s besøge de 22.915 adresser, hvor de skal levere nye beholdere og hente de gamle.

2-hjulede beholdere

Der skal leveres i alt 44.170 2-hjulede affaldsbeholdere med to rum i hver. Halvdelen af beholderne er til restaffald og madaffald. De øvrige er genbrugsbeholdere, til metal, glas og hård emballageplast i det ene rum og papir og småt pap i det andet rum.

Når vi skifter beholdere hjemme hos dig, tømmer vi først de gamle beholdere, som vi lader dem stå ved vejen og hænger en seddel på. Vi skifter de 2-hjulede beholdere enten samme dag eller dagen efter. Har du tømning om fredagen, vil du måske først få skiftet beholdere om mandagen.

4-hjulede containere

I ejendomme, hvor man deler containere, vil der blive leveret 4-hjulede containere til metal, glas og hård emballageplast og 2-hjulede beholdere til madaffald. 4-hjulede dagrenovations-containerne vil blive genbrugt til restaffald og papir-containerne til papir og småt pap.

Hvornår får du nye beholdere?

Vi har lavet et kort med alle beholderskift.

kortet kan du finde ud af i hvilke uger, vi skifter dine beholdere.

1. Klik på "Vis større kort"

2. Søg din adresse (øverst til højre)

3. Luk adresseboksen, på krydset i boksens øverste højre hjørne, for at se prikken på din adresse.

4. Klik på den prik, der er på din adresse.

Find kort på denne side

Vil du vide mere?

Læs om sortering af affald

Tjek Affalds-ABC’en

Mere om dit affald