Åben psykologisk rådgivning lukker

Ny hjemmeside giver overblik over mange andre rådgivningsmuligheder.

Ved årsskiftet lukker den gratis åbne psykologiske rådgivning. Når det sker, står en ny side på vordingborg.dk klar til at give et overblik over en lang række andre rådgivningsmuligheder på det psykologiske og sundhedspsykologiske område.

Den nye side, vordingborg.dk/rådgivning, samler rådgivningsmuligheder for både børn, unge og voksne. Både lokalt og på landsplan. I skrivende stund samler siden 39 rådgivningstilbud.

En væsentlig del af psykologernes opgave i den åbne psykologiske rådgivning har været at henvise til anden relevant hjælp. Og den nye side viser, at der findes mange andre rådgivningsmuligheder end den åbne psykologiske rådgivning.

OVERSIGTEN ER KLAR

Oversigten kan tilgås allerede nu og samler rådgivningstilbud med faglig tyngde fra både private og offentlige organisationer. Siden opdateres løbende i takt med, at Vordingborg Kommune får kendskab til nye tilbud eller ændringer i eksisterende.

FAKTA

• Den nye rådgivningsside findes på vordingborg.dk/rådgivning

• Den åbne psykologiske rådgivning lukkes som et led i det nyligt indgåede budgetforlig for 2017

• Den åbne psykologiske rådgivning har fungeret som et anonymt rådgivningstilbud, der kunne   hjælpe borgere videre til yderligere hjælp, hvis en enkelt, afklarende samtale ikke var tilstrækkelig.