Åbningstider for jul og nytår 2018

Se hvornår vi holder lukket og find nødtelefonnumre mm.

 

Administrationen 
Kommunens administration, herunder Borgerservice, administrationsbygningerne i Langebæk, Vordingborg, Stege og Præstø, Jobcenteret, Ydelsescenteret, Afdeling for Trafik, Park og Havne og Afdeling for Sundhed holder lukket for personlige og telefoniske henvendelser fra lørdag den 22. december 2018 til og med tirsdag den 1. januar 2019.

Jobcenteret 
Du kan tilmelde dig i perioden på www.jobnet.dk, og efterfølgende skal kontanthjælpsmodtagere møde i Jobcenteret onsdag den 2. januar 2019. Dagpengemodtagere skal kontakte a-kassen.

Henvendelse i akutte situationer

  • Snerydning og glatførebekæmpelse – Trafik, Park og Havne på tlf. 55 36 25 27
  • El- vand- spildevand eller varmeforsyningen – se www.vordingborgforsyning.dk
  • Akut hjemmehjælp - Kontakt det tilhørende plejecenter – se www.vordingborg.dk
  • Midt- og Sydsjællands Brand og Redning – vagtcentral tlf. 55 72 08 05
  • Miljøvagten – tlf. 114/112 eller MSBR vagtcentral tlf. 55 72 08 05
  • Den Sociale Døgnvagt (Politi) – tlf. 55 31 14 48.

Kørsel 
Ordinær bestilling af kørsel til læge/speciallæge, kørsel til dagcentre mm. skal ske til Kørselskontoret tlf. 55 36 25 60.

Bestilling af kørsel: 
Torsdag – fredag kl. 7.00 – 12.00

Kontorets åbningstid:
Torsdag kl. 7.00 – 15.00 
fredag kl. 7.00 – 12.00

Vagtlæge, skadestue mm. 
Henvendelser til vagtlæge, skadeklinikker, skadestuer og tandlægevagt – Se Region Sjællands hjemmeside.

Vejene 
Se oplysninger om snerydning- og glatførebekæmpelse på vejene på kommunens hjemmeside/ snerydning eller kontakt Afdeling for Trafik, Park og Havne på tlf. 55 36 25 27.

Ved akutte problemer på vejene, så som vand på vejen/ påkørte dyr på vejen/ huller i vejen mv. eller vintertjeneste på kommunale institutioner – kan du kontakte vagttelefon 55 36 25 20.