Åbningstider jul og nytår

Se hvilke dage vi holder lukket og find nødtelefonnumre.

Administrationen

Kommunens administration, herunder Borgerservice, administrationsbygningerne i Langebæk, Vordingborg, Stege og Præstø, Jobcentret, Ydelsescenteret, Afdeling for Trafik, Park og Havne og Afdeling for Sundhed holder lukket for personlige og telefoniske henvendelser fra og med lørdag den 24. december 2016 til og med søndag den 1. januar 2017.

Jobcenteret

Tilmelding i perioden kan ske på www.jobnet.dk og efterfølgende skal kontanthjælpsmodtagere møde i Jobcentret mandag den 2. januar 2017. Dagpengemodtagere skal kontakte a-kassen.

Akutnumre

• Snerydning og glatførebekæmpelse - Vejkontoret på telefon 55 36 25 27

• El- vand- eller varmeforsyningen - Vordingborg Forsyning på telefon 55 35 37 00

• Akut hjemmehjælp - Kontakt det tilhørende plejecenter.

• Midt- og Sydsjællands Brand og Redning – vagtcentral 55 72 08 05

• Miljøvagten - telefon 114/112 eller MSBR vagtcentral 55 72 08 05

• Den Sociale Døgnvagt (Politi) - telefon 55 31 14 48

Kørsel

Ordinær bestilling af kørsel til læge/speciallæge, kørsel til dagcentre mm. skal ske på Kørselskontoret telefon 55 36 25 60 som har uændrede åbningstider imellem jul og nytår.

• Bestilling af kørsel: Mandag – fredag kl. 7 – 12

• Kontorets åbningstid: Mandag – torsdag kl. 7 – 15, fredag kl. 7 - 12

Vagtlæge, skadestue mm.

Henvendelser til vagtlæge, skadeklinikker og skadestuer samt tandlægevagt - Se Region Sjællands hjemmeside.

Vejnettet

Snerydning- og glatførebekæmpelse på vejnettet varetages af Afdeling for Trafik, Park og Havne på tlf. 55 36 25 27 eller se kommunens hjemmeside.

Eventuelle problemer på vejnettet generelt, så som vand på vejen/ påkørte dyr på vejen/huller i vejen mv. eller vintertjeneste på kommunale institutioner - Vagttelefon 55 36 25 20.