Åbningstider jul og nytår

Se her, hvilke dage vi holder lukket, og find nødtelefonnumre.

Administrationen

Kommunens administration, herunder Borgerservice, administrationsbygningerne i Langebæk, Vordingborg, Stege og Præstø, Jobcenteret, Ydelsescenteret, Afdeling for Trafik, Park og Havne og Afdeling for Sundhed holder lukket for personlige og telefoniske henvendelser fra og med lørdag den 23. december 2017 til og med mandag den 1. januar 2018.

Jobcenteret

Tilmelding i perioden kan ske på www.jobnet.dk, og efterfølgende skal kontanthjælpsmodtagere møde i Jobcenteret tirsdag den 2. januar 2018. Dagpengemodtagere skal kontakte a-kassen.

Henvendelse i akutte situationer

  • Snerydning og glatførebekæmpelse - Vejkontoret på tlf. 55 36 25 27
  • El- vand- eller varmeforsyningen - Vordingborg Vandforsyning på tlf. 55 35 37 00
  • Akut hjemmehjælp - Kontakt det tilhørende plejecenter
  • Midt- og Sydsjællands Brand og Redning – Vagtcentral tlf. 55 72 08 05
  • Miljøuheld - Miljøvagten tlf. 114/112 eller MSBR vagtcentral tlf. 55 72 08 05
  • Den Sociale Døgnvagt (Politi) – tlf. 55 31 14 48.

Kørsel

Ordinær bestilling af kørsel til læge/speciallæge, kørsel til dagcentre mm. skal ske til Kørselskontoret tlf. 55 36 25 60, som haruændrede åbningstider imellem jul og nytår.

  • Bestilling af kørsel: Mandag – fredag kl. 7.00 – 12.00
  • Kontorets åbningstid: Mandag – torsdag kl. 7.00 – 15.00, fredag kl. 7.00 – 12.00

Vagtlæge, skadestue mm.

Henvendelser til vagtlæge, skadeklinikker og skadestuer samt tandlægevagt – Se Region Sjællands hjemmeside.

Vejnettet

Har du brug for oplysninger om snerydning og glatførebekæmpelse på vejene, skal du kontakte Afdeling for Trafik, Park og Havne på tlf. 55 36 25 27 eller se kommunens hjemmeside/snerydning.

Andre problemer på veje, så som vand på vejen, påkørte dyr på vejen, huller i vejen mv. eller vintertjeneste på kommunale institutioner - kontakt vagttelefon 55 36 25 20.