Ålegræs – en havplante med mange kvaliteter

Kom til årets første Møn Biosfære temadag, torsdag den 9. maj.

Ålegræsindsamling langs de mønske kyster har en lang tradition. De ældste og stadig bevarede tangdiger, f.eks i Ulvshale skov, blev anlagt for mere end 150 år siden, og i begyndelsen af 1900tallet startede Kalvehave Tang-Eksport en international virksomhed baseret på produkter af mønsk ålegræs.

Ålegræs er en uundværlig del af havmiljøet, f.eks. i Natura 2000 området N 168 mellem Præstø fjord og Grønsund. Ålegræs er en plante, der vokser på sandet bund i kystnære vande og danner tætte, såkaldte ålegræsbede, der er hjemsted for et rigt dyreliv med bl.a. krabber, snegle, muslinger og fisk og fungerer som vigtigt opvækstområde for fiskeyngel.

I de senere år har Marianne Holmer, professor i havbiologi på Biologisk Institut, Syddansk Universitet, skabt opmærksomhed, idet hun dokumenterede ålegræssets positive bidrag i kampen mod CO2.

Marianne Holmer er temadagens oplægsholder. Hun har forsket i havgræsser - både i Danmark og i resten af verden - igennem en lang årrække. Hendes forskning har fokus på at forstå de underliggende mekanismer for havgræssers tilbagegang på globalt plan.

I Danmark er havgræsser blandt andet truet af dårlige lysforhold, som følge af algeopblomstringer, mens der er mange forskellige trusler på globalt plan såsom akvakultur og generel høj menneskelig aktivitet i kystområder.

I de seneste år har professor Holmer fået interesse for klimaaspektet af havets skove og disses evne til at oplagre kulstof.

"Ålegræs binder CO2, når det vokser. Når det så taber bladene, bliver kulstof begravet i havbunden i stedet for at komme op i atmosfæren", siger Marianne Holmer.

Temadagen indledes med en udstilling og korte oplæg fra en række aktører, der på forskellig vis anvender ålegræs, der indsamles langs enkelte, udpegede kyststrækninger på Møn, Bogø og Farø.

”Møn Biosfære sætter med to årlige temadage fokus på særlige temaer og har til formål at dele viden og understøtte det tværfaglige samarbejde mellem aktørerne i Møn Biosfæreområde. Vi bygger vores fremtid på UNESCOs kerneværdier for biosfæreområder: bevarelse, læring og udvikling. Kun når vi kender og sikrer naturens behov, kan vi skabe en bæredygtig fremtid”, siger Annette Tenberg, koordinator for Møn Biosfæreområde.

Temadagen om ålegræs afholdes:

Torsdag den 9. maj 2019, kl. 16.30-20.00
i Residens Møen, Langelinie 44, Stege.

Deltagelse er gratis.

Tilmelding

Først til mølle, er nødvendigt af hensyn til et begrænset antal pladser.

Tilmelding sker via mail til biosfærekoordinator Annette Tenberg anrg@vordingborg.dk

Faktaboks 1
Kort om Ålegræs

Ålegræs (Zostera marina) er en plante, der vokser på sandet bund i kystnære vande og danner tætte, såkaldte ålegræsbede, der er hjemsted for et rigt dyreliv med bl.a. krabber, snegle, muslinger og fisk og fungerer som vigtigt opvækstområde for fiskeyngel.

Ålegræs er samtidig føde for mange af havets fugle såsom svaner, pibeænder og gråænder. Det bidrager på flere måder til kystområdernes biodiversitet. Forsvinder ålegræsset har det store konsekvenser for områdets dyreliv. Derudover er bevoksningen med ålegræs med til at stabilisere havbunden, så der dannes en slags naturligt kystværn.

Ålegræs spiller også en positiv rolle for klimaet, fordi planterne optager og tilbageholder betydelige mængder CO2, ligesom de bidrager positivt til havmiljøet, idet de lagrer store mængder kvælstof og fosfor.

Faktaboks 2
Workshop, udstilling og korte oplæg om ålegræssets mangfoldige anvendelsesmuligheder.

Historisk tangindsamling på Møn v/ Annette Tenberg og Kurt Schierup

Tangindsamling på Møn v/ Kurt Schierup, Møn Tang

Miljøvenlig og certificeret isolering af ålegræs v/ zostera.dk DTU’s Innovationspiloter

To tværfaglige studieprojekter med ålegræs i fokus v / Rasmus Weidner DTU

Tilmeld dig nyhedsbrevet for Møn Biosfæreområde:

https://vordingborg.dk/biosfaere-moen/nyheder/

Bliv ambassadør for Møn Biosfæreområde:
https://vordingborg.dk/biosfaere-moen/bliv-ambassadoer/