10. klasse forbliver en del af ungdomsskolen

Ungdomsskolen løfter 10. klasse elevernes karakterer.

I foråret 2015 indgik Vordingborg Kommune en aftale med Vordingborg Ungdomsskole om driften af 10. Klasse. Samarbejdet blev i første omgang indgået for en treårig periode med udløb den 31. juli 2018.

På mødet den 7. november 2017 behandlede Udvalget for Børne-, Unge- og Familieudvalget den fremtidige organisering af 10. klasse. Behandlingen tog udgangspunkt i den evaluering, der er udarbejdet med afsæt i de målsætninger, der blev opstillet ved samarbejdsaftalens indgåelse.

I korte træk viser evalueringen, at skolen hvert år har præsteret en løfteevne, i forhold til de karakterer eleverne havde i 9. klasse, samtidig med at eleverne er undervist på et højere niveau.

Der har de sidste to år været løft i alle prøvefag på mellem 0,2 og 2,78, på nær skriftlig matematik i 2015/2016.

10. Klasse arbejder systematisk med at gøre eleverne eksamensparate og stort set alle elever går til eksamen i et eller flere fag. Der er fokus på at styrke elevernes sociale og personlige kompetencer – og den samlede elevtrivsel, hvilket blandt andet kan ses i faldet i ulovligt fravær.

En meget stor del af eleverne bliver uddannelsesparate og i stand til at starte på en ungdomsuddannelse efter 10. Klasse. De elever, der starter i 10. Klasse i løbet af skoleåret, bliver i stand til at begynde på en ungdomsuddannelse og er alle i uddannelsessystemet p.t.

Sammenlægningen af de to organisationer Ungdomsskolen og 10. Klasse har desuden givet en synergieffekt, som betyder at en større andel af eleverne bliver en del af almenmiljøet og flere elever kan få en afgangseksamen.

Udvalget besluttede, at 10. klasse fremadrettet forbliver en del af Vordingborg Ungdomsskole.