17 borgere mødte borgmesteren

Stor lyst til at møde borgmesteren, da han tog hul på ansigt til ansigt møder.

En lille snes vidt forskellige emner blev taget op, da borgerne tirsdag den 22. maj havde den første mulighed for at komme til ”Mød din borgmester”, som er en møderække hvor borgmester Mikael Smed inviterer borgerne til at booke et 20 minutter langt møde med ham, for at komme med gode ideer, drøfte sine bekymringer eller forelægge sin sag. Dog uden, at der vil være tale om direkte sagsbehandling.

Møderne blev afviklet i administrationsbygningen i Præstø, og emnerne som de fremmødte borgere godt ville snakke med borgmesteren om strakte sig vidt. Lige fra solceller, cykelstier og grønne områder over perspektiver for tilflyttere og til festuge, DGI-hus, unge der bliver tabt i systemet og ligestilling for social- og sundhedsassistenter.

Så det blev for borgmesteren en dag med møder fra kl. 9 og frem til kl. 19.

”Men selvom det var en lang dag med møder, så er det tid, der er givet rigtigt godt ud,” siger borgmester Mikael Smed. 

”For mig er det vigtigt, at vi i vores lokale demokrati kommer så tæt på borgerne, som vi overhovedet kan, og at de føler, at vi politikere vil høre på dem. Jeg har i dag fået mange både spændende og interessante forslag og ideer, fra de mange borgere, som mødte op, lige som jeg på nogle områder har hørt om bekymringer og har fået kritik for kommunens handlemåde. I de sager hvor der er behov for det, vil jeg drøfte det med kommunalbestyrelsen og administrationen, uden at jeg dermed lover, at vi vil følge alle de input vi har fået. Men jeg kan love, at borgernes henvendelser tages seriøst,” siger borgmesteren.

Det vil i næste måned være muligt at booke et 20 minutter langt møde med borgmesteren til den 20. juni i Stege, og i september bliver der så mulighed i Vordingborg. Senere vil der også kunne bookes til et borgmestermøde, som afholdes i Langebæk.