2,7 Mio. KR. til styrket indsats

Vordingborg Kommune har fået tilsagn om 2,7 mio. kr. til at styrke den tidlige indsats overfor sårbare børnefamilier.

Vordingborg Kommune har som én af 17 kommuner fået en ekstra mulighed for at hjælpe småbørnsfamilier, der har problemer med at få hverdagen til at fungere. Det er en realitet, efter at Sundhedsplejen sammen Børn, og Familieafdelingen i Vordingborg Kommune har ansøgt og fået bevilget 2,7 mio. kr. fra statens satspuljemidler i Sundhedsstyrelsen.

Uddannelse og styrkede overgange

Vordingborg Kommune har konkret ansøgt om midler til at videreuddanne medarbejdere på Sundheds- og Børn og Familieområdet, så man mere systematisk, flerfagligt og tidligere end i dag kan opspore og hjælpe børnefamilier, der af forskellige årsager oplever problemer med at få hverdagen til at fungere.

Blandt andet indføres der fælles, veldokumenterede metoder, som sikrer at familierne får den rette hjælp så tidligt som muligt og med en tværgående koordinering, uanset hvilken afdeling, børnefamilierne har kontakt til. I Sundhedsplejen udvides antallet af hjemmebesøg, således at alle gravide og børn mellem 15 og 18 måneder tilbydes besøg, og senere i projektperioden vil alle 3-årige og deres forældre også få tilbud om sundhedsplejefaglig rådgivning.

Styrkede overgange

Formand for Sundheds- og Psykiatriudvalget, Kim Petersen og formand for Børn og Familieudvalget, Kirsten Overgaard, er begejstrede over de muligheder, som puljemidlerne giver:

"Det er en tidlig julegave til vores målsætning om at levere en effektiv, tidlig indsats overfor de børnefamilier, der oplever mistrivsel. Der er mange årsager til at mistrivsel opstår, og derfor har familierne ofte brug for tilbud fra forskellige fagpersoner og afdelinger i kommunen. Med projektet stiller vi yderligere skarpt på, at familierne får en effektiv og samlet hjælp, uanset hvilket fagområde, der har kontakten. Projektet vil også styrke samarbejdet mellem det sundheds- og socialfaglige område og gøre familiernes oplevelse af sammenhæng bedre. På længere sigt håber vi at se et mindre antal foranstaltninger og anbringelser", fortæller udvalgsformændene, og slutter;

"Der er altid stor konkurrence mellem kommunerne om de begrænsede satspuljemidler, fordi de giver os mulighed for at gøre noget ekstra for de borgere, som har særligt brug for det. Derfor er vi taknemmelige for, at Sundhedsstyrelsen har set positivt på vores ansøgning."

 FAKTA

  • 36 kommuner søgte penge fra satspuljen ”Tidlig indsats for sårbare familier” på i alt. 76,1 mio. kr., hvoraf 17 fik tilsagn. Der blev ansøgt om i alt 251,7 mio. kr.

  • Projektet i Vordingborg Kommune løber fra 2018 til 2021.

  • Det forventes, at de nye metoder og indsatser bliver fuldt indarbejdet i projektperioden og videreføres efter projektets ophør.