2 mio. kr. til nedbringelse af sygefravær i Pleje og Omsorg

Tilsagn om penge fra statslig pulje.

Med et tilsagn om 2 millioner kroner fra statens Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen glæder det Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre at alle medarbejderne kan se frem til en anderledes og helhedsorienteret indsats for at få nedbragt sygefraværet endnu mere til glæde for borgerne og for hinanden.

Sygefraværet i ældreplejen i Vordingborg Kommune har de sidste år svaret til det landsdækkende niveau på området. Men Vordingborg kommune vil meget gerne øge tilstedeværelse og nærvær på arbejdspladserne og være med til at udvikle nye og anderledes indsatser, der medvirker til et lavere fravær end i dag.

Det unikke er, at Vordingborg med denne pulje får mulighed for at lave en dybtgående research og indsats på området. En indsats, der involverer alle medarbejdere, samt interne samarbejdspartnere i HR, i Jobcenter og i Løn- og Personaleafdelingen.

Udvalgsformand Mette Høgh Christiansen udtaler: ”Det er et ambitiøst projekt, som skal have en varig effekt. Alle gør rigtigt meget i dag for at være tilstede på arbejdspladsen. Det er et projekt, der handler om ansvar og medansvar og om, at vi skal blive bedre til at tænke fravær og nærvær og øget arbejdsglæde både personligt og i forhold til driften. Det betyder i sidste ende en endnu bedre service overfor vores ældre. Måske kan vi støtte op med lidt længere tid på nedsat tjeneste, så arbejdspladsen kan medvirke til en fuld tilbagevenden til arbejdsmarkedet på trods af alvorlig sygdom”.

Ældrechef Susanne Johansen supplerer med: ”Det kommer til at kræve meget af os – men alle bakker op om projektet, og vi glæder os til at komme i gang. Vi har alle et stort socialt engagement og et økonomisk incitament – og med opbakning på politisk niveau og i MED-udvalgene, så jeg er sikker på, at der bliver meget værdifuld læring af hente - også for andre”.

Puljen udbetales over tre år og er givet på baggrund af en ansøgning udarbejdet af HR, Afdelingen for Pleje og Omsorg og Conopor.

Conopor leverer ekstern rådgivning og undervisning og har tilrettelagt forløbene, som vil afspejle områdets udfordringer. Forløbene er godkendt af STAR (Styrelse for Arbejdsmarked og Rekruttering)

Indsatsen skal (som minimum) opfylde følgende krav:

1. Tiltag vedrørende forebyggelse af sygefravær

2. Et systematiseret samarbejde mellem kommunens HR-ansvarlige for ældreplejen og jobcentrets sygedagpengeafsnit.

3. Fremrykket indsats for sygemeldte i ældreplejen, således at kommunen udnytter det systematiserede samarbejde til at sikre, at der tidligt i et sygefraværsforløb iværksættes kontaktforløb og indsats.

4. Brug af gradvis tilbagevenden for sygemeldte.

Sygefravær er ikke længere ”bare” et individuelt problem. Et højt sygefravær påvirker trivsel. Det betyder ekstra arbejde for de raske, forringet borgerservice og dårligere økonomi. Indsatserne vil bl.a. omhandle fastholdelse, analyser af fraværstyper og forebyggende indsatser.

Første delpulje udbetales i 2018, resten under forudsætning af, at Finansloven for 2019 vedtages.