22 nye Nøglepersoner

Nu skal endnu flere spotte og håndtere unge, der oplever problemer med rusmidler.

22 medarbejdere med ungekontakt i Vordingborg Kommune er netop blevet dygtigere til at spotte og håndtere unge, der oplever problemer med rusmidler. De er blevet uddannet som såkaldte Nøglepersoner i forhold til unge og rusmidler. Det er blandt andet medarbejdere fra ZBC, HTX, folkeskolerne, Sundhedsplejen, Ungecenteret og TAMU, der har modtaget uddannelsen i denne omgang.

Helle Vest, der er Ungerådgiver i Center for Rusmidler, har undervist på forløbet. Hun er glad for, at interessen for uddannelsen er så stor, da nøglepersonerne har en særlig og tidligt forebyggende effekt:

"Vi ved, at det er afgørende at reagere hurtigt, hvis man får mistanke om eller oplever, at en ung har problemer med rusmidler. Det er de voksne, der har den daglige kontakt med de unge, der har den bedste mulighed for at spotte og komme i dialog med de unge på så tidligt et tidspunkt som muligt. Og netop derfor kan vi gennem at uddanne nøglepersoner, der er tæt på de unge, gøre en forskel og opdage problemer på et tidligt tidspunkt. I Ungerådgivningen møder vi typisk først de unge, når overforbruget har udviklet sig," siger hun.

De nye nøglepersoner er ikke kun uddannet i at håndtere kontakten med de unge, de er også blevet klædt på til at vejlede kolleger i forhold til unge og rusmidler. Men det er fortsat Ungerådgivningen i Center for Rusmidler, der står for rådgivningsforløb og eventuel behandling af de unge.

"Det er 3. gang, vi afholder Nøglepersonuddannelsen. Ca. 65 medarbejdere er nu uddannet, og vi kommer formentligt til at uddanne flere fremover," siger Helle Vest.

Nøglepersonuddannelsen er udviklet af Center for Rusmidler i Vordingborg Kommune sammen med stofrådgivningen Novavi. Det første forløb blev gennemført i 2015. På uddannelsen har nøglepersonerne blandt andet lært om hash og andre stoffer, afhængighed, de unges risikoadfærd og har fået nogle redskaber til at handle på en mistanke og tage den første svære samtale med den unge.

Vordingborg Kommune har ifølge den nyeste Sundhedsprofil 2017 ikke større udfordringer med rusmidler end andre kommuner, man normalt sammenligner sig med, men ønsket med denne forebyggende indsats er, at færrest mulige unge får problemer med rusmidler.