24 kulturtavler opsat i Vordingborg

Et nyt medie til eksponering af kulturarrangementer og events i hele kommunen har set dagens lys.

I og omkring Vordingborg bymidte er der nu blevet opsat 24 kulturtavler. Tavlerne, som er blevet sat op i udvalgte lygtepæle, er tiltænkt alle kulturinstitutioner og arrangører i Vordingborg kommune, der ønsker at synliggøre og reklamere for deres arrangement og event – lige fra Handelsforeningen og STARS til Cantabille 2 og Musikskolen.

Kravet til plakaterne der kan opsættes i tavlerne er, at de agiterer for et kulturelt arrangement eller event, at det afholdes i kommunen og at det er åbent for alle, eventuelt mod betaling. Der kan ikke reklameres for ikke-kulturelle produkter og services eller for politiske budskaber.

”Kulturtavlerne vil være med til at synliggøre de mange kulturelle arrangementer og events, som finder sted i Vordingborg Kommune i endnu højere grad end i dag, og forhåbentlig dermed også øge interessen for dem,” siger formand for kultur-, idræts- og fritidsudvalget Eva Sommer-Madsen.

Kulturtavlerne er indkøbt i 2015 som en del af City Manager projektet, med inspiration fra Stockholm, hvor disse pryder bybilledet. Oprindeligt var målet, at de i alt 38 indkøbte tavler skulle fordeles i alle tre købstæder, men det har i første omgang ikke været muligt at finde egnede placeringer i hverken Præstø eller Stege, da kommunen her ikke har ejerskab og dermed råderet over alle lygtepælene. Der er således fortsat 14 tavler tilbage, som vil kunne opsættes, når de første erfaringer med de 24 kulturtavler i Vordingborg by er indhentet.

Eva Sommer-Madsen glæder sig over, at Kulturtavlerne er et samarbejde mellem kommunen, Centraltrykkeriet Vordingborg og STARS, og ser frem til, at der findes en løsning, som også gør det muligt at sætte kulturtavler op i Præstø og Stege. ”Det er det, vi fremadrettet arbejder på,” siger hun.

Tavlerne bookes på www.kulturtavlerne.dk og for at sikre så stor en variation af plakater i bybilledet som muligt, kan der maksimalt bookes 10 tavler i op til 4 uger af gangen. På hjemmesiden kan man få et overblik over de enkelte tavlers placering og status som henholdsvis ledig, reserveret eller booket samt priserne. I prissætningen er der taget højde for, at selv mindre arrangementer med en begrænset økonomi også har råd til at få plads i tavlerne, da 5 tavler – og dermed 10 plakater – i 14 dage, blot koster 500,- kr. + moms.

Administrationen af tavlerne foretages af Centraltrykkeriet Vordingborg, der til lejligheden har oprettet selskabet Kulturtavlerne IVS. Det vil være muligt at tilkøbe assistance til den grafiske udformning af ens plakat, ligesom det også vil være muligt at få plakaterne trykt i det rette vejrbestandige tryk.

STARS står for den ugentlige op- og nedtagning af plakaterne i tavlerne, som vil ske hver mandag.