4 mio kr. til måltidsoplevelser

Øget åbningstid i caféer, flere elever, demensprojekt og medhjælp til udekørende nattevagt.

Duften af mad og bagværk øges, når der på plejecentre udvides med ekstra personaletimer til måltiderne i eftermiddags- og aftentimer.

Vordingborg Kommune prioriterer måltider og måltidsoplevelser meget højt og anvender derfor ca. 4 mio. kr. af puljen til udvidet åbningstid i caféer og ekstra personaletimer til de plejecentre, der ikke har caféer tilknyttet.

Finanslovsaftale for 2018 har tilført ældreområdet 5,292 mio. kr. til øget bemanding af personale i 2018 til 2022. De resterende 1,292 mio. kr. anvendes til et konkret projekt på demensområdet i Distrikt Præstø i 2018. Til en medhjælp til udekørende nat og til udvidet optag af social- og sundhedshjælperelever.