7,8 mio. fra Realdania

Realdania støtter udviklingen af stationsområdet i Vordingborg by.

Vordingborg Kommune har den 12. april fået tilsagn fra Realdania om støtte på 7.8. mio. kr. til udvikling af stationsområdet. Det giver ekstraordinære muligheder for at skabe en attraktiv port til Vordingborg, og for at gøre arbejdet i områdefornyelsesprojektet De Røde Løbere færdigt.

”Vi er bare så glade, for de muligheder vi nu får for at skabe en endnu mere attraktiv by, og vi er stolte over, at der også fra Realdanias side sker en anerkendelse af, det arbejde vi gør her for at udvikle Vordingborg.” Sådan lyder det fra formand for Vordingborg kommunes udvalg for Plan og Teknik Michael Larsen, efter at kommunen i dag fik besked fra Realdania om støtte på 7,8 millioner kroner til udvikling af stationsområdet i Vordingborg.

Sammen med etablering af ny attraktiv bymæssig bebyggelse med blandede boliger, vil der kunne skabes en ny attraktiv bydel øst for stationen i Vordingborg. En bydel, der både understøtter ønsket om øget bosætning i Vordingborg Kommune og ønsket om en mere levende, tæt og moderne bydel. En bydel som i kraft af sin beliggenhed vil blive Vordingborgs nye port til bymidten. 

Stationsområdet vil kunne medvirke til at opfylde kommunens vision om byen med et attraktivt uddannelses- og ungdomsområde. Området skal omdannes til et ankerpunkt for den vestlige del af Algade, og ikke mindst et samlings punkt for byens unge og studerende. Her skal stationsbygningen udvikles som byens nye Campuscafé hvor unge fra uddannelsesstederne kan få et frirum, og hvor unge iværksættere eventuelt kan få en arbejdsstation.

Fra stationen skal der gennem den nye boligbebyggelse, som er planlagt i den nyligt vedtagne lokalplan for området, skabes et nyt byrum, der forbindes til Algade og dermed skaber sammenhæng til bymidten. Det betyder, at den fysiske og visuelle kontakt mellem tre af byens vigtigste funktioner - uddannelsesområdet, stationsområdet og bymidten bliver skærpet.