Afbrændingsforbud

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning har udstedt afbrændingsforbud fra den 4. juli kl. 08.00.

På baggrund af længere tids tørke er vegetationen blevet særdeles tør. Det betyder, at der en væsentlig større risiko for brande i såvel haver, på marker og i skove mv.

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning har derfor udstedt afbrændingsforbud i blandt andet Vordingborg Kommune gældende fra den 4. juli 2018 kl. 08.00. Forbuddet udstedes i medfør af Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339 (Afbrændingsbekendtgørelsen).

Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding af følgende:

  • Haveaffald
  • Halm
  • Halmstakke og lignende, der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer
  • Affald fra skovbrug
  • Siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv
  • Bål.

Desuden gælder forbuddet brug af apparater og lignende i det fri, herunder:

  • Ildsteder
  • Apparater og lignende, der fungerer ved afbrænding, f.eks. svejse- eller skære-aggregater
  • Ukrudtsbrændere, blæselamper, udtørringsapparater
  • Afbrænding af pyroteknik, dvs. at tilladelser til festfyrværkeri vurderes nøje udfra hver sag.

Brug af grill, bålfade og bål på dertil indrettede bålpladser – alle op til 80 cm i diameter tillades på fast og ubrændbart underlag. Opmærksomheden henledes på forsigtig opførsel i forbindelse med rygning samt bortskaffelse af aske. Hav gerne vandslangen liggende parat, hvis uheldet skulle være ude. Ved udførelse af varmt arbejde i nærheden af brandbar vegetation skal der etableres brandvagt. Brandvagtsfunktionen har til opgave at overvåge eventuel brandrisici. Brandvagten skal udstyres med mindst 2 stk. håndildslukkere, som enten er 6 kg pulverslukker eller 9 liters trykvandsslukker.

Brandvæsenet følger vejrsituationen nøje og vil naturligvis ophæve forbuddet, så snart det anses for værende forsvarligt. Yderligere information kan indhentes hos Midt- og Sydsjællands Brand & Redning tlf. 5578 7800 eller msbr@msbr.dk eller på www.msbr.dk.